Kansalaisaloite muistuttaa isosta ongelmasta, mutta ei ole oikea lääke hoitohenkilöstön palkkauksen parantamiseksi

Kuvateksti
Kuva: iStock

Suomen eduskunta sai tänään 11.2.2021 kansalaisaloitteen, jonka yli 60 000 allekirjoittajaa vaativat sairaanhoitajien palkkojen korottamista. Aloitteessa vaaditaan lainsäädännöllisiin toimiin ryhtymistä, jotta hoitajien tehtäväkohtainen pakkataso saadaan nostettua vastaamaan työn vaativuutta ja koulutustasoa. 

Vaikka asia on äärimmäisen tärkeä, kansalaisaloitteella ei ole mahdollisuuksia edetä. Eduskunta ei voi säätää palkoista lainsäädännöllä. Aloite on kuitenkin tärkeä muistutus isosta ongelmasta. Sen korjaamisen resepti ja työkalut löytyvät työmarkkinapöydästä. 

Kansalaisaloite osoittaa selvästi, että suomalaiset ovat erittäin huolissaan sosiaali- ja terveysalan tulevaisuudesta. Lähivuosina uhkaava työvoimapula on todellinen. Ala ei enää houkuttele nuoria kuten ennen, suuret ikäluokat eläköityvät ja yhä useampi työikäinen miettii alanvaihtoa tai ulkomaille lähtöä. Suurin syy alan veto- ja pitovoimaongelmiin on työn vaativuuteen nähden liian matala palkkataso. Myös työoloihin ja työaikoihin liittyvät lukuisat ongelmat vaativat pikaista korjaamista. Ilman muutosta sotealan tulevaisuus on synkkä. 

Palkoista ja muista työehdoista sovitaan työehtosopimuksilla. Sotealan palkkakehityksen hidastin on vuosikymmeniä ollut oman alakohtaisen työehtosopimuksen puute. Tehy ja SuPer vaativat sinnikkäästi neuvotellen kahdella viimeisellä neuvottelukierroksella sotealalle omaa alakohtaista työehtosopimusta julkiselle sektorille. Pitkäaikainen tavoite saavutettiin ja sote-työehtosopimus tulee voimaan 1.9.2021. Tämä on ensimmäinen askel työ- ja palkkaehtojen kehittämisessä. Tehy ja SuPer edustavat yli 80% sote-työehtosopimuksen piiriin kuuluvista ja tästä johtuen meillä on sote-työehtosopimuspöydässä merkittävä asema. 

Vaikka eduskunta ei voi säätää lakeja palkoista, kansalaisaloite nostaa esille sen tärkeän aseman kokonaiskuvassa. Eduskunnalla on valta päättää sosiaali- ja terveydenhuoltoon ohjattavista määrärahoista. Palkkoja ei voida neuvotella korkeammiksi, jollei julkinen rahoitus ole muutosta tukemassa. Tehy ja SuPer nostivat jo vuonna 2019 palkkatasa-arvo-ohjelmakampanjassaan esille valtion roolin palkkauksen kehittämisessä ja palkkatasa-arvon edistämisessä. Tätä keskustelua tulee jatkaa eduskunnassa ja työmarkkinapöydässä. Naisvaltaisen alan edustajana Tehy jatkaa palkkatasa-arvon puolesta taistelua, kunnes saavutamme tavoitteen. Palkka- ja työolojen parantaminen on kirjattu Tehyn strategiaan ja se ohjaa kaikkea työtämme. 

Isoja muutoksia ei tehdä yhdessä yössä eikä palkkatason nostaminen sotealalla tapahdu hetkessä. On rehellistä sanoa, että isot muutokset kestävät useamman vuoden ja tulevat vaatimaan joukkovoimaa. Hoitohenkilöstön palkat eivät nouse kansalaisaloitteilla, yleisellä mielipiteellä tai nätisti pyytämällä neuvottelupöydässä. Tämä on raaka totuus. Siksi on tärkeää, että sote- ja vaka-alan koulutettu henkilöstö järjestäytyy juuri heidän etujaan ajaviin järjestöihin ja sitoutuu ajamaan asiaansa yhdessä. 

Juuri sinua, sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutettu hoitaja, tarvitaan tekemään ja olemaan osa muutosta. Älä tyydy allekirjoittamaan kansalaisaloitetta, vaan asetu ehdolle Tehyn vaaleissa. Kerro, miten sinusta alan sopimusehtoja pitää kehittää. Muista äänestää ja tee oikeaa vaikuttamistyötä vaaleissa. Jos et vielä kuuluu liittoon, nyt on paras aika liittyä. Palkkausta parannetaan vain puskemalla muutosta työehtosopimusneuvottelupöydässä vahvan ja äänekkään jäsenistön tukemana. Seuraavan neuvottelukierroksen alkuun on aikaa enää vuosi.     

**********

Tehy on Suomen suurin ammattijärjestö, joka yhdistää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneet ja opiskelijat. Järjestöllinen vahvuus on voimamme, meitä on jo yli 160 000! Vain yhdessä voimme saavuttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutetuille ammattilaisille kilpailukykyisen palkkauksen ja oikeudenmukaiset työehdot.