Henkilöstömitoitusta ei voi enää madaltaa

Kuvateksti
Kemiön vanhainkoti. Kuva Pasi Leino.

Ikäihmisten palveluissa puhutaan jälleen henkilöstömitoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton 2013 julkistamaa laatusuositusta hyvän  ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ollaan hallitusohjelman mukaisesti tarkistamassa. Tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä olisi 0,40 – 0,50 hoitotyöntekijää / asiakas nykyisen 0,50 sijaan. 

Tämän lisäksi oppisopimuskoulutettavat, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat sekä ilman sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista koulutusta olevat henkilöt halutaan nykyistä väljemmin perustein hoitotyöntekijän asemaan.

Kipuraja on nyt ylitetty. Ministeriön järjestämässä keskustelutilaisuudessa oli kuultavana useita alan toimijoita ja viesti oli yksiselitteinen ja yksimielinen. Henkilöstömitoitusta ei voi madaltaa! Mitoitusta madallettaessa pystytään ikäihmisten palveluasumisessa tarjoamaan vain välttämättömin. Useat elämänlaatuun vaikuttavat tekijät jäävät pois, asiakasturvallisuus vaarantuu ja hoitavalle henkilöstölle tulee suuri eettinen ristiriita. 

On tärkeä muistaa, että henkilöstömitoitusta laskettaessa henkilöstön työpanoksella tarkoitetaan todellisia toteutuneita asiakastyöhön käytettyjä työtunteja. 

Riittävä henkilöstömitoitus on myös yksi avain alan vetovoimaisuuteen ja hoitohenkilöstön alalla pysymiseen. Lisäksi henkilöstömitoituksella on tutkitusti yhteys hoidon laatuun ja potilaiden tyytyväisyyteen. Mistä saadaan tulevaisuudessa koulutettu henkilökunta jos henkilöstömitoituksia lasketaan?

Henkilöstömitoituksen on perustuttava asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen edellyttää, että käytettävissä on oikeanlaista henkilöstön osaamista oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Vanhusten hoidon vaatimukset lisääntyvät eikä kelpoisuuksia voida madaltaa.  Henkilöstöä on voitava lisätä joustavasti kun tilanne niin vaatii. Tämän mahdollistaa riittävä sijaishenkilöstö, joka myös suojelee hoitohenkilöstöä ylikuormittumiselta. 

Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.