Kuva: iStock

Hallituksen askelmerkit varhaiskasvatukseen

Uusi hallitus tuo muutoksen tuulia varhaiskasvatukseen. Suuri osa niistä on hyvinkin tervetulleita.

Edellisen hallituksen tekemiä huononnuksia korjataan. Lasten subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautetaan. Kaikki lapset ovat taas samalla viivalla osallistumisoikeuden suhteen. Vuonna 2016 ryhmäkokoja päätettiin suurentaa nostamalla yli 3-vuotiaiden suhdelukua. Osa kunnista suurensi ryhmiä, osa taas ei. Nyt kaikki kunnat siirtyvät takaisin suhdelukuun 7 lasta/kasvattaja. Lakiin kirjataan myös kaivattu kolmiportaisen tuen malli ja varhaiskasvatukseen kehitetään ohjelma, joka ehkäisee kiusaamista.

Monilla paikkakunnilla on huutava pula varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Alan vetovoimakin on kolhiintunut. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ammattilaisten saatavuus pitää turvata koko maassa. Se on todella tärkeä. Ilman osaavaa, koulutettua henkilökuntaa ei voi puhua laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Tehy on jo pitkään puhunut sen puolesta, että kaikilla ammattiryhmillä on oltava mahdollisuus lisä- ja täydennyskoulutukseen. Nyt se näkyy myös hallitusohjelmassa.

Varhaiskasvatukselle tehdään laatukriteerit. Hienoa! Ohjelmassa todetaan myös, että yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden on toimittava samoilla laadullisilla kriteereillä kuin julkistenkin. Siinä laatukriteerit auttavat varmasti. Hallitus pohtii myös, voiko varhaiskasvatuksen voiton tavoittelua rajata samalla tavalla kuin perusopetuksessa.

Useissa kunnissa kokeillaan maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille. Uusi hallitus jatkaa samalla linjalla ja tavoittelee osa-aikaista, maksutonta varhaiskasvatusta pitkällä tähtäimellä. Esiopetuksen osalta selvitetään, miten kaksivuotinen esiopetus voidaan toteuttaa.

Jotain jäi kuitenkin puuttumaan. Emme saaneet lupausta siitä, että varhaiskasvatuslain ns. poikkeamispykälä (§ 36), joka koskee varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusta ja vaikeuttaa päiväkotien arkea, poistetaan. Siinä saamme edelleen tehdä töitä, samoin kuin siinä, että alle 3-vuotiaiden ryhmissä säilyy nykyinen henkilöstörakenne. Kun yli 3-vuotiaille säädetään nyt uusi suhdeluku, se on ulotettava koskemaan myös osapäiväisiä lapsia. Tehy on esittänyt, että henkilökunnalla olisi sosiaalihuoltolain kaltainen velvollisuus ilmoittaa epäkohdista, ilman pelkoa asiattomista vastatoimista. Sitäkin jäämme odottamaan.

Muutosten pyörä jatkaa pyörimistään ja paljon tapahtuu seuraavan neljän vuoden aikana. Emme jää tuleen makaamaan, vaan kannamme kortemme kekoon, että muutoksista tulee hyviä.

 

Kommentit

Käyttäjän Ulla-Riitta Järvi kuva

Kovin vähän on huomioitu mitoituksessa, palkasta puhumattakaan, työnvaativuutta, joka tulee monimuotoisista kulttuureista tulevista lapsista.Nämä lapset tarvitsevat paljon tukea jo opetellakseen aivan uuden kulttuurin, kielen, kaiken muun mitä kuvitella saattaa. Vantaalla on päiväkoteja joissa erilaisista kulttuureista ja kielistä tulevia lapsia on valtaosa. Vanhempien tukeminen ja ohjaus on osa meidän työpäiväämme.