Tehy: Työnantajien tartuttava toimeen sote-alan väkivallan ehkäisemiseksi

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi tänä syksynä hoitoalan väkivaltaa vastaan – 69 prosenttia hoitajista on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa. Nyrkkisääntö-kampanjan ulkomainonta alkoi tänään viidellä paikkakunnalla. Lainsäädäntö velvoittaa työnantajat puuttumaan väkivaltatilanteisiin, mutta hoitajien tekemät ilmoitukset eivät ole johtaneet työpaikoilla välttämättä minkäänlaisiin jatkotoimiin.

Tänään on Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa alkanut Nyrkkisääntö-kampanjan ulkomainonta. Helsingissä mainos näkyy Musiikkitalolla ja muissa kaupungeissa sairaaloiden läheisyydessä. Mainoksilla Tehy haluaa vaikuttaa hyvinvointialueiden johtoon ja päättäjiin ja muistuttaa, että vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla.

Suomessa on lainsäädännössä määritelty, mm. työturvallisuuslaissa ja työterveyshuoltolaissa, miten työpaikalla on toimittava, kun työssä esiintyy väkivaltaa tai sen uhkaa. Työnantajan on tunnistettava ja selvitettävä väkivallan uhka ja arvioitava sen merkitys työntekijöille sekä tehtävä tarvittavat toimenpiteet väkivaltariskin pienentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

- Työnantajan on puututtava työssä esiintyvään väkivaltaan. Kyse ei ole vapaaehtoisuudesta, vaan lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa ryhtymään toimiin, painottaa Tehyn työelämäasiantuntija Heli Kannisto.

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työturvallisuus ja riskien arviointi. Työnantajan on myös huolehdittava tehtyjen uhkatilanneilmoitusten ja työturvallisuusilmoitusten käsittelystä ja toimenpiteistä, jotta vastaavat tilanteet eivät toistuisi. Työntekijät on myös koulutettava väkivalta- ja uhkatilanteiden hallinnassa.

Väkivaltaa esiintyy päivittäin esimerkiksi vuodeosastoilla, päivystyksessä, ensihoidossa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja teho-osastoilla. Myös palveluasumisessa, vanhainkodeissa, kuntoutuksessa ja psykiatriassa hoitajien kohtaama väkivalta on yleistä.

Tehyn laajan kyselyn mukaan lainsäädännön noudattamisessa on puutteita. Kyselyyn vastanneista hoitajista 39 % kertoi, että väkivaltatilanteesta eteenpäin kertominen ei johtanut minkäänlaisiin jatkotoimiin työnantajan taholta.

Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan väkivaltatilanteiden torjuminen ja ennaltaehkäisy on otettava vakavasti työyhteisöissä sekä hoitajien tekemiin työturvallisuusilmoituksiin on tartuttava.

- Nyt ei ole kyse kikkakutosesta, lisämäärärahoista tai resursseista vaan työnantajan velvollisuudesta noudattaa lainsäädäntöä. Hoitajat ovat turhautuneita, sillä olen itsekin kuullut hoitajilta lukuisia kertoja, kuinka työturvallisuusilmoitusten tekeminen ei yksinkertaisesti johda yhtään mihinkään, Rytkönen sanoo.

Vaikka väkivalta ei olisi tahallista tai johtuisi ymmärtämättömyydestä, sitä ei pidä eikä saa hyväksyä. Myös työnantajien piirissä esiintyy asennetta ”väkivalta kuuluu työhön ja itsepähän valitsit ammattisi”.

- Väkivaltatilanteita pystytään ennaltaehkäisemään nimenomaan käsittelemällä työturvallisuusilmoitukset ja laatimalla ohjeistuksia hoitajille. Ne voivat olla mm. tarkempia ohjeita siitä millaisissa tilanteissa ei saa työskennellä yksin ja mikä on toimintatapa jo siinä vaiheessa, kun on tiedossa uhka väkivallasta, Heli Kannisto painottaa.

Millariikka Rytkönen on huolissaan sosiaali- terveys- sekä kasvatusalan väkivallasta, koska hoitajapula kriisiyttää jo nyt palveluita.

- Miten tällainen ala voi olla houkutteleva, jos työpaikalle menoa täytyy pelätä – sitä, että saako tänään turpaan. Tähän työnantajat voivat vaikuttaa luomalla työpaikalla ilmapiirin ”meillä on väkivallan suhteen nollatoleranssi”. Hoitajia ei saa syyllistää väkivaltailmoitusten tekemisestä, vaan päinvastoin kannustaa olemaan aktiivinen ilmoitusten tekemisessä.

Tehyn kampanjasivuilta www.nyrkkisääntö.fi löytyy lisätietoa mm. väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisystä ja menettelytapaohjeet väkivaltatilanteiden varalta. Tehykan kampanja jatkuu loppusyksyn. Tehyn tavoitteena on väkivallan nollatoleranssi. 2.10. julkaistusta tiedotteesta löytyy mm. linkki, jossa on kuvia kampanjaan liittyen.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen erityisavustajan kautta p. 0400 540 005 
Tehyn työelämäasiantuntija Heli Kannisto p. 0505471551