Sosiaali- ja terveysalan työntekijät tekevät näkyväksi alan vaietun väkivallan - symbolina musta silmä 

Väkivalta ja sen uhka on päivittäinen ongelma sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työpaikoilla. Maanantaina 2. lokakuuta tehyläiset sote-alan työntekijät tekevät työssä kohtaamansa väkivallan ja häirinnän näkyväksi. Kampanja näkyy ja kuuluu työpaikoilla sekä sosiaalisessa mediassa. Tampereella ja Kemissä sote-alan työntekijöitä saapuu työpaikalle silmä mustaksi meikattuna. Musta silmä on symboli alan vaietulle väkivallalle.

Tehyn vuonna 2021 toteuttama laaja kysely paljasti, että 69 prosenttia vastaajista on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Samaan aikaan 39 prosenttia kertoi, että väkivaltatilanteesta eteenpäin kertominen ei johtanut minkäänlaisiin jatkotoimiin. Kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä 2. lokakuuta työntekijöitä saapuu Tampereella ja Kemissä töihin silmät mustaksi meikattuna pyrkimyksenään edistää turvallisia työolosuhteita.

- Sote-alalla koettu työpaikkaväkivalta on yhteiskuntamme vaiettu ongelma, joka on lisääntynyt vuosi vuodelta. On järkyttävää, että ihmishenkiä turvaavat ammattilaiset joutuvat pelkäämään jopa oman henkensä puolesta. Saapumalla työpaikoille ja ottamalla sosiaalisen median haltuun mustaksi meikatuilla silmillä nostamme ongelman päivän valoon ja vaadimme työnantajilta sekä lainsäätäjiltä konkreettisia toimenpiteitä sen ratkaisemiseksi, taustoittaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.  
 

Musta silmä toimii symbolina kaikenlaiselle sote-alan työntekijöiden kohtaamalle väkivallalle ja häirinnälle, alasta ja väkivallan muodosta riippumatta, ja on osa laajempaa Tehyn Nyrkkisääntö-kampanjaa.

Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin sosiaali- ja terveysalan työpaikkaväkivaltaa, jotta ongelmaa aletaan ratkoa konkreettisilla toimenpiteillä niin työnantajien kuin lainsäätäjien toimesta. Työpaikkojen lisäksi työpaikkaväkivallan vastainen kampanja näkyy vahvasti sosiaalisessa mediassa, jossa sekä tehyläisiä että kaikkia suomalaisia kannustetaan osoittamaan tukensa tavoitteille.

Yksintyöskentely lisää väkivallan riskiä

Tehyn tavoitteena on väkivallan nollatoleranssi. Yksi tärkeimmistä vaatimuksista poliittisille päättäjille on riittävän henkilöstön turvaaminen sote-alalle. Esimerkiksi viime vuosina paljon keskustelua herättänyt hoitajapula ja väestön kasvanut hoitotarve johtavat jatkuvasti vaaratilanteisiin työpaikoilla.

- Yksintyöskentely on yksi suurimpia väkivallan riskiä lisääviä tekijöitä, sillä kiire ja liian vähäinen henkilöstö johtavat väistämättä riskien ottamiseen. Jos sote-alalle ei maassamme pystytä turvaamaan riittävästi henkilöstöä, tulee väkivalta ja sen uhka lisääntymään työpaikoilla merkittävästi, kertoo työpaikkaväkivaltaan perehtynyt Tehyn juristi Inka Lehtinen.

Riittävän henkilöstön lisäksi Tehy ajaa muutoksia rikos- ja työturvallisuuslakeihin. Päättäjien pitää toimia ripeästi muun muassa siinä, että virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen laajennettu soveltamisala ulotetaan kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöihin.

- Rikoslain lisäksi työturvallisuuslaissa on vakavia puutteita, jotka nostavat kynnystä puuttua väkivallan uhkaan. Nykyisellään lainsäädäntö vaatii työnantajaa puuttumaan tilanteisiin, joissa on ilmeinen väkivallan uhka. Näin muotoiltuna laki jättää tulkinnan varaa, vaikka tosiasiassa väkivallan uhkaan tulisi puuttua kaikissa tilanteissa. Lakimuutosten lisäksi on vähintään yhtä tärkeää pystyä turvaamaan riittävät resurssit valvovalle viranomaiselle eli aluehallintovirastolle, jatkaa Lehtinen.

Työnantajien kohdalla avainasemassa on ennen kaikkea väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, mutta myös selkeiden toimintaohjeiden laatiminen tilanteiden varalle.

- Työnantajan toimenpiteillä voidaan merkittävästi vähentää hoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen uhkaa. Sosiaali- ja terveysalalla väkivalta ei ole ammatinvalintakysymys, lisää Lehtinen.

Minua on lyöty, potkittu, raavittu, otettu kiinni kädestä, syljetty päälle, haukuttu ja uhattu tappaa.”

Tehyn kyselyn tulokset kertovat karun totuuden työpaikkaväkivallan laajuudesta ja ongelman vakavuudesta. Vastaajat ovat kokeneet työssään niin henkistä kuin fyysistä väkivaltaa. Fyysistä väkivaltaa kokeneista vastaajista 96 prosenttia kertoo väkivallan tekijän olleen asiakas tai potilas ja 22 prosenttia nimeää tekijäksi asiakkaan saattajan tai omaiset.

”Terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaat ovat lyöneet, purreet, kourineet ja haukkuneet. Psykiatrian puolella potilas on taas uhannut viiltää kurkkuni auki. Lisäksi on uhkailtu väkivallalla useita kertoja, on heitetty tavaroilla ja syljetty päälle”. – Sairaanhoitaja

”Olen kokenut lyömistä, potkimista, irtaimistolla heittämistä, raapimista ja sylkemistä – jopa veritautia sairastavilta. Lisäksi olen kuullut uhkauksia, jotka on osoitettu joskus omaa perhettäni kohtaan”. – Lähihoitaja

”Minua on lyöty, potkittu, raavittu, otettu kiinni kädestä, syljetty päälle, haukuttu ja uhattu tappaa. Monesti olen joutunut palaamaan työpisteelleni väkivaltaa kohdattuani ja jatkamaan töitä niin kuin mitään ei olisi tapahtunut”.
– Sairaanhoitaja

Lue lisää Nyrkkisääntö-kampanjasta sekä Tehyn vaatimuksista osoitteessa www.nyrkkisääntö.fi. Lataa lehdistömateriaalit täältä. 
 
Lisätietoja:
 
 
Millariikka Rytkönen 
puheenjohtaja, Tehy 
0400 540 005 (erityisavustaja) 
 
Inka Lehtinen 
juristi, Tehy 
09 5422 7128 
 
Viestinnän yhteyshenkilö: 
Jaana Reijonaho 

tiedottaja, Tehy 
[email protected] 
040 356 8409