Miten määräaikaiset työntekijät siirtyvät hyvinvointialueille?

Hyvinvointialueille siirrytään ensi vuoden alusta. Työntekijöiden on siirtymävaiheessa oltava tarkkana – erityisesti määräaikaisten työntekijöiden kannattaa tarkastaa työsuhteensa.

Hyvinvointialueille siirtymisessä on kyse liikkeen luovutuksesta eli ne työntekijät, joilla on luovutushetkellä voimassa oleva työsuhde, siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä. Heidän työsuhteensa pysyy juridisesti samana ja keskeytymättömänä eivätkä työsopimuksen ehdot muutu siirtymisen yhteydessä.


Määräaikaisten työntekijöiden tilanne ei ole aivan yhtä selkeä

Määräaikainen työsuhde on nimensä mukaisesti voimassa vain määräajan. Työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen voi tehdä vain perustellusta syystä. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Laissa on kielletty myös työsopimusten ketjuttaminen: toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Tyypillinen määräaikaisuuden peruste on sijaisuus. Sijaisen työsopimus pitää tehdä yhtä pitkäksi aikaa kuin sijaistettavan poissaolo kestää. Työsopimuksen kestoa ei saa rajoittaa päättymään vuoden vaihteeseen tilanteessa, jossa työvoiman tarve kestää pidempään.

Olemme Tehyssä saaneet tiedon, että joissain tapauksissa työnantaja on saattanut laittaa kaikki uudemmat määräaikaiset työsopimukset päättymään juuri ennen liikkeen luovutusta, vaikka on selvää, että työvoiman tarve ulottuu pidemmälle.


Työlainsäädäntöä on noudatettava hyvinvointialueillakin

Hyvinvointialue on saattanut joissain tapauksissa myös ilmoittaa nykyisille työnantajille, että työntekijöitä ei saa vakinaistaa. Hyvinvointialue ei kuitenkaan voi käskeä työnantajia toimimaan työsopimuslain vastaisesti. Tai ainahan voi käskeä, mutta tämmöistä ohjetta ei tietenkään pidä noudattaa. Työlainsäädäntöä ja myös työehtosopimusta on noudatettava koko ajan, niin ennen siirtymistä kuin sen jälkeenkin.

Siirtyminen hyvinvointialueelle ei siis ole peruste rajoittaa työsopimuksen kestoa tai olla vakinaistamatta työntekijöitä. Tästä on yhteisymmärrys myös nykyisiä työnantajia ja hyvinvointialueita edustavan KT:n kanssa.


Määräaikainen työntekijä – tarkista määräaikaisuuden peruste

Jos olet määräaikainen työntekijä työpaikassa, joka on siirtymässä hyvinvointialueelle, tarkista työsopimuksestasi määräaikaisuuden peruste.

Jos työsopimuksesi on päättymässä 31.12., kysy esihenkilöltäsi voiko asialle tehdä jotain ja ota tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheen, joka voi selvittää asiaa ja neuvotella työnantajan kanssa. On epäuskottavaa, että tässä työvoimapulassa työvoiman tarve olisi niin tilapäinen, että määräaikaiset työsopimukset todellisista syistä päättyisivät vuodenvaihteessa.

Monelle määräaikaiselle työntekijälle on ehkä ilmoitettu, että työt hyvinvointialueella kyllä jatkuvat, mutta uudella työsopimuksella. Uusi työsopimus on nimensä mukaan uusi sopimus ja siksi muutoksia työehtoihin saattaa tulla.

Jos muutokset eivät ole parempaan suuntaan niin diili ei ole kovin kannattava. Parempi vaihtoehto olisi saada sopimus jatkumaan vuodenvaihteen yli, ensisijaisesti toki vakituisena.

Lue lisää määräaikaisen työntekijän asemasta Tehyn työelämäoppaasta.


Työntekijöitä saadaan pitovoimalla

Kun hyvinvointialueet aloittavat, on kaikkien etu, että laittomat määräaikaisuudet on vakinaistettu ennen siirtymistä ja laillisten määräaikaisuuksien kestoaika korjattu vastaamaan todellista tarvetta. Kyse on  työntekijän asemasta, mutta myös työnantajan pitovoiman turvaamisesta.

Nyt on työntekijän markkinat ja tämänkään vuoksi ei työnantajien kannata ottaa riskiä työvoiman karkaamisesta muille aloille tai niiden työnantajien palvelukseen, jotka pitävät huolta työntekijöistään – niin palkkauksen kuin työehtojen sekä työolojen osalta.

Lue lisää aiheesta Tehy-lehden jutusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Tällöin noin 173 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstöä kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy hyvinvointialueiden työntekijöiksi. Siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksilla. Muutos ei koske Helsingin kaupunkia.