Sinun ei tarvitse allekirjoittaa uutta työsopimusta siirtyessäsi hyvinvointialueen palvelukseen, vaan työsuhde jatkuu samana.

Työsuhde jatkuu samana ja keskeytymättömänä

Työntekijä tai viranhaltija, jolla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde ja joka työskentelee luovutettavassa kokonaisuudessa, siirtyy uudelle työnantajalle. Siirtyminen tapahtuu suoraan lain perusteella automaattisesti. Tämän vuoksi omia tehtäviä ei tarvitse hakea siirtyessä hyvinvointialueelle.  

Työnantaja vaihtuu saman työsuhteen puitteissa ja työntekijän työsuhde jatkuu samana ja keskeytymättömänä. Työsuhteen pituus katsotaan työsuhteen alusta alkaen.

Älä allekirjoita uutta työsopimusta

Uusia työsopimuksia ei tarvitse allekirjoittaa, kun siirryt hyvinvointialueelle. Jos työnantaja vaatii allekirjoittamaan uuden työsopimuksen, ota yhteyttä luottamusmieheen. Minkäänlainen painostaminen uuden työsopimuksen allekirjoittamiseen ei ole hyväksyttävää. 

Oma työsopimus on tärkeä dokumentti, joten pidä siitä hyvää huolta. Työsopimuksesta käyvät ilmi ne ehdot, joilla olet sitoutunut työtä tekemään. Sovitut ehdot sitovat myös hyvinvointialuetta.

Virkojen siirtyminen

Myös viranhaltijat siirtyvät hyvinvointialueille liikkeen luovutuksessa. Omia virkoja ei tarvitse hakea. Jos hyvinvointialueella syntyy tarve muuttaa virantoimitusvelvollisuuksien sisältöjä tai siirtää henkilöitä toisiin virkoihin, on prosessi käynnistettävä vasta siirtymisen jälkeen ja noudatettava viranhaltijalain säännöksiä ja yt-menettelyä ennen päätösten tekemistä.

Jos hyvinvointialue laittaa työtehtäviä tai virkoja hakuun

Jos hyvinvointialue kuitenkin laittaa kuitenkin työtehtäviä tai virkoja hakuun liikkeen luovutuksen yhteydessä, on työntekijöiden ja viranhaltijoiden syytä hakea paikkojaan, jos haluavat niissä jatkaa. Jos työntekijä tai viranhaltija ei tule valituksi omaan tehtäväänsä, on asian riitautusmahdollisuudet arvioitava tapauskohtaisesti. 

Määräaikainen työsopimus päättyy ja jatkuu hyvinvointialueella

Jos työntekijän määräaikainen työsopimus päättyy, mutta työt kuitenkin jatkuvat hyvinvointialueella, tehdään tässä tapauksessa uusi työsopimus. Kyseessä on uusi työsuhde ja silloin työsopimuksen ehdot saattavat muuttua entisestä.

Työsopimuksen allekirjoittamisen kanssa kannattaa olla tarkkana ja muistaa lukea koko sopimus ja kaikki sen ehdot. Jos työsopimuksessa lukee jonkun ehdon kohdalla “työsuhteen alussa” tai “työsopimuksen allekirjoitushetkellä”, kannattaa huomata, että tuo ehto saattaa joissakin tapauksissa mahdollistaa työsopimuksen ehtojen muuttamisen yksipuolisesti työnantajan toimesta. Työsopimuksen ehdoista voi neuvotella, se on kahden sopijaosapuolen välinen sopimus. Voit myös kysyä luottamusmiehen neuvoa ennen allekirjoittamista.

Hyvinvointialueuudistus ei ole peruste määräaikaisuudelle

Myös uusien työsuhteiden osalta on noudatettava lakia muun muassa työsuhteen keston osalta. Työntekijä voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen työnantajan aloitteesta vain työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaisesta perustellusta syystä ja viranhaltija viranhaltijalain 2 luvun 3 §:n mukaisella perusteella. Perusteltuna syynä voi olla esimerkiksi tehtävän luonne tai sijaisuus. Hyvinvointialueuudistus itsessään ei ole hyväksyttävä määräaikaisuuden peruste, vaan määräaikaisen työsopimuksen tekeminen tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen edellyttää, että työvoiman tarve on tilapäistä. Määräaikaisuuden kesto määräytyy perusteen (esim. sijaisuus) mukaan. 

Jos työntekijöitä palkataan hyvinvointialueuudistuksen takia määräaikaisiin työsuhteisiin ilman perusteltua syytä, tulisi työsopimuksen vakinaistamisesta pyrkiä ensin neuvottelemaan paikallisesti työnantajan kanssa. Ellei sopuun päästä, on asian riitauttamisedellytykset selvitettävä.

Ota yhteys luottamusmieheen, jos epäilet, että määräaikainen työsuhteesi on solmittu päättymään lainvastaisesti eri ajankohtaan kuin milloin määräaikainen työvoiman tarve tosiasiallisesti päättyy tai jos työvoiman tarve onkin jatkuva. 

Vakituiset virat täytetään julkisen hakumenettelyn kautta, joten vakinaistamisvaatimuksen esittäminen ei ole määräaikaisessa virkasuhteessa samaan tapaan mahdollista. Virkasuhteen päätyttyä viranhaltija voi kuitenkin vaatia korvausta perusteettoman määräaikaisen virkasuhteen päättymisen nojalla. 

Tehyn jäseneksi

Olemme yhteisö, josta saat turvaa, mutta myös iloa ja energiaa. Autamme sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun, ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!

iloinen hoitaja