Sinun ei tarvitse allekirjoittaa uutta työsopimusta siirtyessäsi hyvinvointialueen palvelukseen, vaan työsuhde jatkuu samana.

Työsuhde jatkuu samana ja keskeytymättömänä

Työntekijä tai viranhaltija, jolla on voimassa oleva työ- tai virkasuhde ja joka työskentelee luovutettavassa kokonaisuudessa, siirtyy uudelle työnantajalle. Siirtyminen tapahtuu suoraan lain perusteella automaattisesti. Tämän vuoksi omia tehtäviä ei tarvitse hakea siirtyessä hyvinvointialueelle.  

Työnantaja vaihtuu saman työsuhteen puitteissa ja työntekijän työsuhde jatkuu samana ja keskeytymättömänä. Työsuhteen pituus katsotaan työsuhteen alusta alkaen.

Älä allekirjoita uutta työsopimusta

Uusia työsopimuksia ei tarvitse allekirjoittaa, kun siirryt hyvinvointialueelle. Jos työnantaja vaatii allekirjoittamaan uuden työsopimuksen, ota yhteyttä luottamusmieheen. Minkäänlainen painostaminen uuden työsopimuksen allekirjoittamiseen ei ole hyväksyttävää. 

Oma työsopimus on tärkeä dokumentti, joten pidä siitä hyvää huolta. Työsopimuksesta käyvät ilmi ne ehdot, joilla olet sitoutunut työtä tekemään. Sovitut ehdot sitovat myös hyvinvointialuetta.

Määräaikainen työntekijä – tarkista määräaikaisuuden peruste

Tehyn juristi Mirja Kinnunen kehottaa blogissaan olemaan siirtymävaiheessa tarkkana – erityisesti määräaikaisten työntekijöiden kannattaa tarkastaa työsuhteensa.

Hyvinvointialueuudistus ei ole peruste määräaikaisuudelle

Myös uusien työsuhteiden osalta on noudatettava lakia muun muassa työsuhteen keston osalta. Työntekijä voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen työnantajan aloitteesta vain työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaisesta perustellusta syystä ja viranhaltija viranhaltijalain 2 luvun 3 §:n mukaisella perusteella. Perusteltuna syynä voi olla esimerkiksi tehtävän luonne tai sijaisuus.

Tehy ja työnantajia edustava KT ohjeistavat hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyen yhteisesti sovitulla tavalla seuraavasti:

Voiko hyvinvointialueille siirtyminen vaikuttaa määräaikaisten työsuhteiden kestoon?

Hyvinvointialueelle siirtyminen ja liikkeen luovutus eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen kestoon eivätkä ne voi olla peruste määräaikaisen työsuhteen tekemiselle. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen edellyttää lainsäädännön mukaista perustetta, joka voi olla esimerkiksi sijaisuus. Määräaikaisuuden kesto määräytyy perusteen mukaan.

Hyvinvointialueuudistus itsessään ei siis ole hyväksyttävä määräaikaisuuden peruste, vaan määräaikaisen työsopimuksen tekeminen tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen edellyttää, että työvoiman tarve on aidosti tilapäistä. Määräaikaisuuden kesto määräytyy perusteen (esim. sijaisuus) mukaan. 

Jos työntekijöitä palkataan hyvinvointialueuudistuksen takia määräaikaisiin työsuhteisiin ilman perusteltua syytä, tulisi työsopimuksen vakinaistamisesta pyrkiä ensin neuvottelemaan paikallisesti työnantajan kanssa. Ellei sopuun päästä, on asian riitauttamisedellytykset selvitettävä.

Ota yhteys luottamusmieheen, jos epäilet, että määräaikainen työsuhteesi on solmittu päättymään lainvastaisesti eri ajankohtaan kuin milloin määräaikainen työvoiman tarve tosiasiallisesti päättyy tai jos työvoiman tarve onkin jatkuva. 

Vakituiset virat täytetään julkisen hakumenettelyn kautta, joten vakinaistamisvaatimuksen esittäminen ei ole määräaikaisessa virkasuhteessa samaan tapaan mahdollista. Virkasuhteen päätyttyä viranhaltija voi kuitenkin vaatia korvausta perusteettoman määräaikaisen virkasuhteen päättymisen nojalla. 

Tehyn jäseneksi

Olemme yhteisö, josta saat turvaa, mutta myös iloa ja energiaa. Autamme sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun, ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!

iloinen hoitaja

Tarkista, että omat tietosi ovat oikein jäsenrekisterissä

Muutamme kaikkien hyvinvointialueille siirtyvien jäsenten työnantaja- ja työpaikkatiedot uuden hyvinvointialuerakenteen työpaikkoihin. Käy tarkistamassa sähköisessä asiointipalvelussa, että työnantajatietosi ja yhteystietosi ovat oikein ja tarvittaessa päivitä ne. Näin varmistamme, että saat liikkeenluovutukseen liittyvät tärkeät viestit ja ohjeet.

kuntoutustilanne