Halvempaa työvoimaa – hinnalla millä hyvänsä?

Hoivakriisi talttuu, kun työolot, johtaminen ja työehdot ovat työpaikoilla kunnossa. Työehtosopimuksia on kehitettävä kannustavammiksi. Yhdessä sovittuja työehtosopimuksia on myös puolin ja toisin noudatettava.

Kuvateksti
Kuva: iStock

On kulunut noin vuosi niin sanotun hoivakriisin alkamisesta. Hoivakriisi näyttäytyi meillä Tehyssä jo paljon ennen kuin ongelmat levisivät laajemmin julkisuuteen. Olimme pitkään tienneet, että sekä työoloissa että työsuhteen ehtojen noudattamisessa oli puutteita ja ottaneet ongelmat työnantajien kanssa esiin.  

Yksityisen hoivan ongelmat eivät rajoitu henkilöstömitoituksiin ja hoivan laatuun, vaan yritykset hakevat säästöjä myös työsuhteiden ehdoista. Tehyllä on monen vuoden kokemus ulkoistuksista, joissa kunnat siirtävät joko osan palveluistaan tai jopa koko sote-palvelunsa yksityisille yrityksille. Järjestelyissä on kysymys työsopimuslain mukaisesta liikkeenluovutuksesta, mutta siitä huolimatta työsuhteiden ehdot heikkenevät ajan myötä.Liikkeenluovutuksessa työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen, minkä pitäisi pitää työsuhteen ehdot ennallaan.

Liikkeenluovutus ei edellytä uusia työsopimuksia, mutta silti työnantaja sellaisia usein tarjoaa allekirjoitettavaksi. Uusilla työsopimuksilla työntekijöistä yritetään usein tehdä halvempia ja käytettävämpiä. Työtehtäviä ja työntekoaluetta yritetään laajentaa ja erilaisia velvoitteita lisätä. Vastapainoksi työnantaja ei tarjoa korkeampaa palkkaa. Uutta työsopimusta ei kannata allekirjoittaa, jos siitä ei itse hyödy mitenkään. Työsopimukset pitää aina lukea tarkasti läpi ja miettiä, onko valmis hyväksymään sopimuksen ehdot. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä joko työpaikan luottamusmieheen tai Tehyyn.

Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan edellistä työnantajaa sitonutta työehtosopimusta sopimuskauden loppuun saakka. Työehtosopimus voi vaihtua vasta sopimuskauden päätyttyä. Työehtosopimus vaihtuu esimerkiksi silloin, kun kunta on ulkoistanut palvelunsa yksityiselle yritykselle. Työehtosopimuksenkaan vaihtuminen ei edellytä uuden työsopimuksen allekirjoittamista.

Työehtosopimuksen vaihtuminen muuttaa esimerkiksi palkkarakennetta. Sekä Yksityisen sosiaalipalvelualan että Terveyspalvelualan työehtosopimuksissa on palkkausjärjestelmä, jota työpaikoilla täytyy noudattaa. Valitettavasti työehtosopimusten noudattaminen tuppaa unohtumaan etenkin liikkeenluovutusten jälkimainingeissa ja palkkarakenteen muutosten yhteydessä. Yritykset usein muuttavat palkkarakenteen yksipuolisesti niin, että ns. peruspalkaksi valitaan aina työehtosopimuksen minimipalkka ja mahdollinen ylite laitetaan henkilökohtaiseksi lisäksi. Menettely rikkoo palkkausmääräyksiä ja laskee koko alan palkkatasoa entisestään.