Kuntien on kannettava vastuu hintakilpailun seurauksista

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kuntapäättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. 

Jäsenistöltä ja luottamusmiehiltä saamiemme viestien ja jäsenkyselyjen mukaan yksityisen sosiaalipalvelualan laatu on heikentynyt viime vuosien aikana. Alan epäterve kilpailutus vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja hoidon laatuun.   

Yritykset säästävät erityisesti henkilöstömitoituksesta ja henkilöstökuluissa. Tämä aiheuttaa kiirettä ja potilasturvallisuuden vaarantumista. Vanhuspalvelussa ja muissa asumispalveluissa tilannetta vaikeuttaa se, että hoitohenkilöstölle on siirtynyt huomattava määrä avustavia tehtäviä. Tilannetta on hieman helpottanut viime vuoden lokakuussa voimaantullut vanhuspalvelulaki, mutta edelleen hoitajien työaikaa kuluu liian paljon esimerkiksi pyykkihuoltoon ja ruoanlaittoon.  

Työntekijät ovat huolissaan kiireen aiheuttamista virheistä ja turhautuneita siitä, että hoidon laadusta on tingittävä. Jatkuvasta kiireestä aiheutuu potilasturvallisuuden vaarantumista ja lääkepoikkeamia. Asiakkaat eli esimerkiksi vanhukset ja mielenterveyskuntoutujat eivät saa laadukasta hoitoa, ulkoiluun ja viriketoimintaan ei ole aikaa.  

Kiristyneen tilanteen taustalla on yritysten tekemät säästöpäätökset. Samankaltaisia säästöpäätöksiä ovat tehneet kaikki suuret toimijat. Päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset: korviimme on kantautunut runsaasti viestejä työntekijäpulasta, etenkin sijaisten osalta.

Tulevaa kesää pelätään monella työpaikalla. Työntekijät kokevat saavansa palkan helpommalla kokonaan muilta aloilta. 

 

Kunnat tavoittelevat säästöjä ulkoistamalla toimintaa 

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ansiot jäävät selvästi alle kunnan tason. Myös vuosilomat ovat heikommat kuin kunnan työehtosopimuksessa (KVTES). Henkilöstökulut ovat keskeinen säästökeino. 

Kunnat eivät osta saattohoitoa. Palvelunostosopimuksissa ei välttämättä ole huomioitu saattohoitotilanteita. Tämä tarkoittaa, että saattohoitoa ei ole mahdollista toteuttaa laadukkaasti. Saattohoitotilanteisiin ei saada lisää henkilöstöä. Potilas lääkitään, mutta jää yksin kuoleman hetkellä. Jäsenistö kertoo saattohoidon olevan häpeällisen huonoa.   

Kautta linjan työntekijät kertovat, että työnantajat painostavat tasoittamaan syntyneet ylityöt ns. tuntitunnista-periaatteella. Työnantajat rikkovat työehtosopimusta ja painostavat työntekijöitä tasaamaan syntyneet ylityöt ilman ylityökorvausta. Menettely on valtavan yleistä ja pienentää entisestään työntekijöiden kokonaisansioita. 

Esimiehet ovat hankalassa asemassa, kun yksiköiltä vaaditaan tiukkaa kulukuria. Huomattavaa on, että jäsenet kertovat myös yksittäisistä hienosti toimivista työpaikoista. Tällöin taustalla on usein onnistunut esimiestyö, jossa esimies valvoo, että työehtosopimusta ja henkilöstömitoitusta noudatetaan.   

Tulevien kuntapäättäjien on valvottava päättäjinä palveluiden ostoa yksityisiltä palveluiden tarjoajilta. Ilman laadun tarkkailua voi edessä olla vyyhti, joka maksaa huonona hoitona ja hoitohenkilökunnan joukkopakona. Ja viime kädessä kaikki tämä maksaa paljon enemmän kuin se, että palvelut tuotetaan laadukkaasti ja henkilöstön viihtyvyydestä pidetään huolta.

 

Tehyn ratkaisuehdotukset yksityisen sosiaalipalvelualan epäkohtien korjaamiseksi  
 

1. Kuntien on kannettava vastuu hintakilpailusta. Tällä hetkellä kunnat edellyttävät palveluntuottajilta toinen toistaan halvempia tarjouksia. Tämä johtaa epäterveeseen hintakilpailuun ja heijastuu suoraan työntekijöiden asemaan ja palvelun laatuun.
2. Saattohoitotilanteet: Kunnat eivät osta saattohoitoa. Palvelunostosopimuksissa ei välttämättä ole huomioitu saattohoitotilanteita. Tämä tarkoittaa, että saattohoitoa ei ole mahdollista toteuttaa laadukkaasti. Saattohoitotilanteisiin ei saada lisää henkilöstöä.   
3. Henkilöstöä on kuunneltava ja epäkohdat otettava vakavasti.  
4. Omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa on tehostettava.  
5. Tehy haluaa koulutetulle sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille hyviä työpaikkoja ja mahdollisuuden tehdä työnsä riittävän hyvin ja eettisiä periaatteita noudattaen.