Kuva: iStock

Hoivakotien vanhuksia suojeltava koronalta – uusia ohjeita THL:stä

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on ollut koronatartuntoja sekä asukkailla että henkilökunnalla. 30 asukkaan hoivakodissa Kiuruvedellä viikon aikana menehtyi kahdeksan asukasta covid-19-tautiin. Pelkona on, että tartuntojen määrä nousee hoivakodeissa lähiviikkojen aikana.

Suuri osa koronavirustartunnoista tapahtuu oireiden alkamisen jälkeen, mutta tartuttavuus voi alkaa jo 1-2 vuorokautta ennen oireita nykyisten tietojen mukaan.

Ikäihmisiä ja muita haavoittuviin ryhmiin kuuluvia henkilöitä täytyy suojella koronavirustartunnalta. THL:n mukaan yli 70-vuotiaat henkilöt ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. Ikäihmisillä on paljon perussairauksia, jotka heikentävät heidän terveydentilaansa ja mahdollisuuksiaan toipua covid-19- taudista.

Kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa tulisi käyttää hengityssuojainta oireettoman asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjeistaa (31.3.2020), että terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä kankaista suojainta, esimerkiksi huivia.

THL on tänään (8.4.) antanut uusia ohjeita hoivakotien asiakkaiden suojaamiseksi sen varalta, että hoivakodissa tai hoitolaitoksessa todetaan koronatartunta.

Henkilökunnan vaihtuvuus on oltava mahdollisimman vähäistä. Samojen hoitajien ei tulisi työskennellä useammassa kuin yhdessä yksikössä.

Asukkaiden siirtämistä hoitopaikasta tai yksiköstä toiseen pitää välttää. Lääketieteellisten perusteiden mukainen hoito on järjestettävä

Hoitoympäristön siivousta ja henkilökunnan suojainten käyttöä on tehostettava.

Tehyn mukaan työnantajien tulee nyt kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä estämään koronatartuntoja.

Kaikin käytettävissä olevin keinoin tarkoittaa Tehylle sitä, että koulutetun hoitohenkilöstön määrä on oltava riittävä jokaisessa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä. Jos yksikössä todetaan koronatartuntoja, henkilöstön määrää on lisättävä. Lääkeluvallista henkilöstöä on oltava jokaisessa työvuorossa riittävästi.

Henkilöstöllä tulee olla käytössään kaikki tarvittavat henkilösuojaimet. Henkilöstöä ei siirrellä yksiköstä toiseen, ja varahenkilöstöön palkataan lisää hoitajia. Jokaisessa yksikössä on riittävästi tukipalveluhenkilöstöä esimerkiksi siivoustehtäviin. Asukkaiden oireenmukaisesta hoidosta, lääkehoidosta ja saattohoidosta huolehditaan asianmukaisesti.

Työnantajien tulee nyt kaikin keinoin panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen ja ottaa kuormitus huomioon. Koulutettu hoitohenkilöstö työskentelee valtavan paineen alla. Jos henkilöstön hyvinvoinnista ei pidetä huolta, kuormitus ja uupumus lisää sairauslomia ja pahentaa työvoimapulaa entisestään. Henkilöstövajeeseen ei ole nyt varaa.

STM:n ohje kotiin annettavista palveluista.