Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Kuka johtaa sinun työtäsi?

16.09.2014

”Kollegiaalisuus on entistä tärkeämpää työyhteisössä, huipputason sairaalassa, jonka korkein johto ei osaa arvostaa tärkeintä voimavaraansa, lääkärikuntaa. Sairaala on olemassa potilaita varten, joiden hoidosta vastaa lääkärikunta. Kaikki  muu avustaa tätä ydintehtävää. Myös hallinto on tässä mielessä avustavaa henkilökuntaa tai sitä sen pitäisi olla.”   Edellä oleva lainaus on jukolaisen pääluottamusmiehen jäsenilleen lähettämästä kirjeestä. Juko on siis kunta-alalla yksi ns. pääsopijajärjestöistä edustaen mm. lääkäreitä neuvottelupöydissä. Kyseinen lausahdus ei voi o...

Lue lisää

Joustoilla ja paremmalla eläkkeellä jatkoon

03.09.2014

Oletko valmis jatkamaan työssä eläkeiän jälkeen? Mikä saa sinut jatkamaan? Mikä estää? Tehy julkaisi Joustoilla jatkoa – selvityksen, jossa kuvattiin 55 – 68 – vuotiaiden tehyläisten aikomuksia eläkkeelle jäämisestä sekä tekijöitä, jotka tukevat ja estävät työssä jatkamista eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Selvitykseen vastasi 2091 tehyläistä, joten saatu aineisto oli varsin kattava ja laaja. Suurin osa jäsenistä aikoo jäädä eläkkeelle heti, kun siihen on mahdollista. Myös valmiutta jatkamiselle löytyy, jos siihen tuetaan ja kannustetaan.  Tärkeimpänä kannusteena pidet...

Lue lisää

Sairaanhoitajat kehittämässä itsenäisiä ja laajavastuisia tehtäviä

25.08.2014

Sairaanhoitajaliitto järjesti 18. – 20.8. yhdessä maailmanjärjestönsä (ICN) kanssa kansainvälisen laajavastuisia ja itsenäisiä asiantuntijasairaanhoitajien tehtäviä käsittelevän APNN2014-kongressin Helsingissä. Kongressiin osallistui miltei 800 henkilöä yli 40 maasta. Kongressissa kuultiin miten sairaanhoitajien laajennetut työnkuvat ja ns. laajavastuiset tehtävät mahdollistavat nopeamman hoitoon pääsyn ja miten ne parantavat samalla hoidon laatua sekä potilastyytyväisyyttä. Myös työtyytyväisyys ja työvoiman pysyvyys on lisääntynyt. Laajavastuisia ja itsenäisiä sairaanhoitaj...

Lue lisää

Yksin kirjoittaminen huutaa dialogia

28.07.2014

Laadukas selvitys- ja tutkimustoiminta on yksi Tehyn menestystekijöistä. Selvitys- ja tutkimustoiminta tukeekin laajasti tehyläisten edunvalvontaa.  Selvitys- ja tutkimustoiminnan tuloksena syntyneiden julkaisujen kautta vastataan myös siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, joka liittyy esimerkiksi koulutuspolitiikkaan, työurien pidentämiseen, sosiaali- ja terveysalan johtajien ja esimiesten asemaan tai vaikkapa terveydenhuoltoalan maahanmuuttajien rekrytointiin. Tehyn oma julkaisutuotanto on tähän mennessä painottunut selvitystöihin ja erilaisiin tilastoihin sekä kartoituksiin. Varsi...

Lue lisää

Maailman työläisistä vain seitsemän prosenttia on järjestäytynyt

20.06.2014

Toukokuun lopussa sain hienon mahdollisuuden osallistua STTK:n delegaatiossa ay-liikkeen maailmanjärjestö International Trade Union Confederation ITUC:n maailman kongressiin. ITUC:lla on yhteensä 325 jäsenjärjestöä ympäri maailman ja näillä on noin 175 miljoonaa jäsentä. Eli varsin suuresta järjestöstä on kyse ja kulttuurien kirjo kongressissa oli valtaisa. Kongressin pääteema oli työntekijöiden yhteisen voiman rakentaminen – Building workers´ power. Lisäksi käsiteltiin kolmea toiminnan aluetta, jotka olivat: Ay-liikkeen vahvistuminen Kestävät työpaikat, turvattu toimeentulo, s...

Lue lisää

Sijaisten käyttöä harkitaan nyt tarkkaan sosiaali- ja terveydenhuollossa

19.06.2014

Tehy on kerännyt tietoa kesäajan toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa jo yli 20 vuoden ajan. Pääluottamusmiehille tehty kysely on vuosittain luodannut terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaa sekä koulutetun hoitohenkilöstön työvoimatilannetta kuluneen vuoden aikana. Tämän vuoden kysely paljastaa, että kevään 2014 aikana kuntien tiukentunut taloudellinen tilanne on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toimintaan sekä työvoiman kysyntään. Pääluottamusmiesten arvioiden mukaan sijaisten ja eläkeläisten käyttö on vähentynyt edellisvuodesta. Organisaati...

Lue lisää

Jaksotyöpalapeli on valmis

04.06.2014

Ihmisellä pitää olla haaveita ja palapelejä. Kohta kahdeksan vuotta sitten Tehyn keskustoimistolle töihin tullessani sain kuvitteellisen laatikon ja tuhansia paloja. Kannessa oli teksti  ”Kuntasektorin uusi  jaksotyö”, mutta kuva puuttui. Palapeliä koottiin mitä kummallisimmissa paikoissa ja oudoimpina aikoina, yksin ja yhdessä työkavereiden, tehyläisten toimijoiden, asiantuntijoiden ja ystävien kanssa. Sain kuulla aikaisemmilta neuvottelijoilta jaksotyön historian aina 80-luvulta saakka, paneuduin vanhoihin työaikalakeihin aina viime vuosisadan alusta asti. On tunnett...

Lue lisää

Hyvä vanhustenhoito ei pääse otsikoihin

28.05.2014

Tehy julkisti viime viikolla kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten käsityksiä ikäihmisten hoidosta. Kyselyyn vastanneiden mielestä ikäihmisten hoidossa tärkeintä ovat itselle koituvat kohtuulliset kustannukset. Seuraavaksi eniten hoidolta toivottiin turvallisuuteen liittyviä teknisiä apuvälineitä ja kolmanneksi tärkeimpänä asiana pidettiin sitä, että terveydentilaan liittyvät asiat hoidetaan asianmukaisesti. Vanhustenhoitoa puidaan paljon julkisuudessa. Valitettavasti yhteiskunnassamme on parin viime vuoden ajan yleistynyt käsitys, jonka mukaan vanhusten hoitoon kelpaisivat vähemmänkin k...

Lue lisää

Sote-uudistus ei onnistu ilman hyvää johtamista

09.05.2014

Historiallisesti merkittävä sote-uudistus saatiin vihdoin käyntiin, kun hallituspuolueet ja oppositio sopivat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta monen vuoden kädenväännön jälkeen.   Uudistuksen myötä on syntymässä suuria kokonaisuuksia, joissa tarvitaan ammattitaitoista johtamista ja selkeitä johtamisjärjestelmiä.   Ylempiin johtamistehtäviin tulee valita johtajat, joilla on laaja johtamiskoulutus ja kokemus johtamistehtävistä. Näitä ylimpiä johtamistehtäviä ei voi läänittää yhdelle ammattikunnalle vaan niiden tulee olla professiovapaita.  Koulutettu hoitohenkilös...

Lue lisää

Vanhusten hoidossa on paljon hyvää osaamista

31.03.2014

Tänäkin vuonna vanhusten hoidosta on keskusteltu paljon julkisuudessa. Minua itseäni ihmetyttää se, että miksi keskustelun sävy on lähes yksinomaan negatiivinen. Ikään kuin vanhusten hoidossa olisivat kaikki asiat pielessä ja hyviä hoitopaikkoja ei olisi. Tämän lisäksi puhutaan siitä, että vanhusten hoidossa olisi paljon osaamattomuutta. Suomessa on valtavan paljon hyviä vanhusten hoitopaikkoja niin palveluasumisessa kuin laitoshoidossakin. Näiden piirissä toimii paljon työhönsä sitoutuneita, koulutettuja alan ammattilaisia, jotka ovat varmasti valmiita tekemään kaikkensa vanhusten hoidon o...

Lue lisää