Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Voinko hyvänä tekona viedä hoivakodin asukkaan tupakalle?

13.10.2014

YLE:n #hyväteko-kampanjassa on haastettu tavalliset suomalaiset olemaan hoivakotien arjessa apuna tekemällä pieniä hyviä tekoja ikäihmisten kanssa. Osana kampanjaa työyhteisövalmentajat ryhtyivät tuunaamaan yhtä vanhusten hoivakotia. Tavoitteena oli, että hoito olisi aiempaa yksilöllisempää ja hoitoympäristö näyttäisi vähemmän laitosmaiselta. Tuunattava hoivakoti on ollut rohkea ja avoin ottaessaan haasteen vastaan. Suomalaisissa hoivakodeissa voi edelleen olla monenlaisia omituisia ja vaikeasti ymmärrettäviä käytäntöjä kuten vatsan toimituspäiviä, suljettuja ovia ja laitosmaisen pelki...

Lue lisää

Kunnon työn päivä Filippiineillä

07.10.2014

Kansainvälisenä Kunnon työn päivänä 7. lokakuuta juhlitaan kaikkea sitä, mikä työelämässä on jo kunnossa. Samalla muistutetaan, että kunnon työn ehdot toteutuvat vain harvalla työntekijällä maailmassa. Kunnon työn päivänä Quezon Cityssä, Filippiineillä terveysalan ammattiliitot arvioivat vuonna 2011 alkaneen, Tehyn kumppanuushankkeen tuloksia. Hankkeen tarkoituksena on ollut lisätä terveysalan pätkätyöntekijöiden järjestäytymistä ja parantaa heidän työmarkkina-asemaansa sekä kampanjoida laadukkaiden terveysalan työpaikkojen puolesta. Pätkätyöntekijöiden ja työttömien terveysalan ammattilais...

Lue lisää

Eläkeuudistus turvaa eläkkeiden tason

02.10.2014

Suomen työeläkejärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa todettu perusteiltaan vahvaksi.  Eräs järjestelmän vahvuuksista on joustava eläkkeelle siirtymisikä. Kuitenkin järjestelmässä oli muutamia valuvikoja. Elinaika pitenee, mutta työurat eivät pitene ja eläkkeiden taso laskee. Tulevaisuuden eläkeläisistä olisi tullut uusi köyhälistö. Juuri tehdyn eläkeratkaisun myötä kyetään kestävällä tavalla turvaamaan eläkkeiden taso tulevaisuudessa – myös nuorille. Työurat eivät kuitenkaan pitene pelkällä eläkepolitiikalla. Työssä jatkamista edistetään työelämän konkreettisilla uudistuksi...

Lue lisää

Kuka johtaa sinun työtäsi?

16.09.2014

”Kollegiaalisuus on entistä tärkeämpää työyhteisössä, huipputason sairaalassa, jonka korkein johto ei osaa arvostaa tärkeintä voimavaraansa, lääkärikuntaa. Sairaala on olemassa potilaita varten, joiden hoidosta vastaa lääkärikunta. Kaikki  muu avustaa tätä ydintehtävää. Myös hallinto on tässä mielessä avustavaa henkilökuntaa tai sitä sen pitäisi olla.”   Edellä oleva lainaus on jukolaisen pääluottamusmiehen jäsenilleen lähettämästä kirjeestä. Juko on siis kunta-alalla yksi ns. pääsopijajärjestöistä edustaen mm. lääkäreitä neuvottelupöydissä. Kyseinen lausahdus ei voi o...

Lue lisää

Joustoilla ja paremmalla eläkkeellä jatkoon

03.09.2014

Oletko valmis jatkamaan työssä eläkeiän jälkeen? Mikä saa sinut jatkamaan? Mikä estää? Tehy julkaisi Joustoilla jatkoa – selvityksen, jossa kuvattiin 55 – 68 – vuotiaiden tehyläisten aikomuksia eläkkeelle jäämisestä sekä tekijöitä, jotka tukevat ja estävät työssä jatkamista eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Selvitykseen vastasi 2091 tehyläistä, joten saatu aineisto oli varsin kattava ja laaja. Suurin osa jäsenistä aikoo jäädä eläkkeelle heti, kun siihen on mahdollista. Myös valmiutta jatkamiselle löytyy, jos siihen tuetaan ja kannustetaan.  Tärkeimpänä kannusteena pidet...

Lue lisää

Sairaanhoitajat kehittämässä itsenäisiä ja laajavastuisia tehtäviä

25.08.2014

Sairaanhoitajaliitto järjesti 18. – 20.8. yhdessä maailmanjärjestönsä (ICN) kanssa kansainvälisen laajavastuisia ja itsenäisiä asiantuntijasairaanhoitajien tehtäviä käsittelevän APNN2014-kongressin Helsingissä. Kongressiin osallistui miltei 800 henkilöä yli 40 maasta. Kongressissa kuultiin miten sairaanhoitajien laajennetut työnkuvat ja ns. laajavastuiset tehtävät mahdollistavat nopeamman hoitoon pääsyn ja miten ne parantavat samalla hoidon laatua sekä potilastyytyväisyyttä. Myös työtyytyväisyys ja työvoiman pysyvyys on lisääntynyt. Laajavastuisia ja itsenäisiä sairaanhoitaj...

Lue lisää

Yksin kirjoittaminen huutaa dialogia

28.07.2014

Laadukas selvitys- ja tutkimustoiminta on yksi Tehyn menestystekijöistä. Selvitys- ja tutkimustoiminta tukeekin laajasti tehyläisten edunvalvontaa.  Selvitys- ja tutkimustoiminnan tuloksena syntyneiden julkaisujen kautta vastataan myös siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, joka liittyy esimerkiksi koulutuspolitiikkaan, työurien pidentämiseen, sosiaali- ja terveysalan johtajien ja esimiesten asemaan tai vaikkapa terveydenhuoltoalan maahanmuuttajien rekrytointiin. Tehyn oma julkaisutuotanto on tähän mennessä painottunut selvitystöihin ja erilaisiin tilastoihin sekä kartoituksiin. Varsi...

Lue lisää

Maailman työläisistä vain seitsemän prosenttia on järjestäytynyt

20.06.2014

Toukokuun lopussa sain hienon mahdollisuuden osallistua STTK:n delegaatiossa ay-liikkeen maailmanjärjestö International Trade Union Confederation ITUC:n maailman kongressiin. ITUC:lla on yhteensä 325 jäsenjärjestöä ympäri maailman ja näillä on noin 175 miljoonaa jäsentä. Eli varsin suuresta järjestöstä on kyse ja kulttuurien kirjo kongressissa oli valtaisa. Kongressin pääteema oli työntekijöiden yhteisen voiman rakentaminen – Building workers´ power. Lisäksi käsiteltiin kolmea toiminnan aluetta, jotka olivat: Ay-liikkeen vahvistuminen Kestävät työpaikat, turvattu toimeentulo, s...

Lue lisää

Sijaisten käyttöä harkitaan nyt tarkkaan sosiaali- ja terveydenhuollossa

19.06.2014

Tehy on kerännyt tietoa kesäajan toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa jo yli 20 vuoden ajan. Pääluottamusmiehille tehty kysely on vuosittain luodannut terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaa sekä koulutetun hoitohenkilöstön työvoimatilannetta kuluneen vuoden aikana. Tämän vuoden kysely paljastaa, että kevään 2014 aikana kuntien tiukentunut taloudellinen tilanne on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toimintaan sekä työvoiman kysyntään. Pääluottamusmiesten arvioiden mukaan sijaisten ja eläkeläisten käyttö on vähentynyt edellisvuodesta. Organisaati...

Lue lisää

Jaksotyöpalapeli on valmis

04.06.2014

Ihmisellä pitää olla haaveita ja palapelejä. Kohta kahdeksan vuotta sitten Tehyn keskustoimistolle töihin tullessani sain kuvitteellisen laatikon ja tuhansia paloja. Kannessa oli teksti  ”Kuntasektorin uusi  jaksotyö”, mutta kuva puuttui. Palapeliä koottiin mitä kummallisimmissa paikoissa ja oudoimpina aikoina, yksin ja yhdessä työkavereiden, tehyläisten toimijoiden, asiantuntijoiden ja ystävien kanssa. Sain kuulla aikaisemmilta neuvottelijoilta jaksotyön historian aina 80-luvulta saakka, paneuduin vanhoihin työaikalakeihin aina viime vuosisadan alusta asti. On tunnett...

Lue lisää