Kuva: IStock

Sisäilmaongelmat otettava todesta ja saatava kuriin

Kun sairastuu sisäilmasta, mistä oikein sairastuu? Aihetta käsiteltiin 24.3. eduskunnan sisäilmaryhmän ja ammattiliittojen järjestämässä webinaarissa, joka ei jättänyt varmaan ketään kylmäksi.

Asiantuntijoiden saaminen saman pöydän ääreen on tärkeää, sillä näkemykset vaihtelevat ja ovat osin myös hyvin kaukana toisistaan. Se ei edistä sisäilmaongelmien ratkaisua.

Osa asiantuntijoista katsoo, että sisäilmaoireilua aiheuttavat tekijät voivat olla fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia tai näiden eri tekijöiden yhteisvaikutus. Toisen näkemyksen mukaan kyse on toiminnallisista häiriöistä, jolloin oireiluun ja haittakokemukseen vaikuttavat olosuhdetekijät, kuten tilojen epäviihtyisyys ja toimimattomuus, sisäilman kuivuus ja epäpuhtaudet, työyhteisöön tai yksityiselämään liittyvät kuormitustekijät. Tämän näkemyksen mukaan huoli sairastuttaa.

Asiantuntijat eivät myöskään ole yhtä mieltä siitä, miten toimia, kun ihminen saa oireita sisäilmasta. Osa katsoo, että oireita aiheuttavissa tiloissa työskentelyä ei pidä jatkaa. Toisen näkemyksen mukaan oireita aiheuttavia tiloja ei taas pidä välttää. Tämä osoittaa, kuinka kaukana asiantuntijoiden näkemykset toisistaan ovat.

Olen työssäni kohdannut jäseniämme, jotka ovat viimeiseen asti yrittäneet olla työyksikössään, vaikka oireilua on esiintynyt. Jos heille ei ole löytynyt uutta sijoituspaikkaa, he ovat lopulta sairastuneet ja ajautuneet sairauslomalle. Pahimmassa tapauksessa he ovat joutuneet sosiaaliturvan ulkopuolelle, koska heitä ei katsota työkyvyttömiksi vaan työpaikkakyvyttömiksi. He kyllä pystyisivät jatkamaan työssään, jos heille osoitettaisiin puhtaat tilat.

Erittäin tervetullut lupaus saatiin eduskunnan sisäilmaryhmältä ja kansanedustajilta. He vakuuttivat edistävänsä hallitusohjelmaan kirjattujen sisäilmatavoitteiden täyttymistä. Tämä on erinomainen lupaus: sisäilmaongelmat on kerta kaikkiaan saatava kuriin!

Hallitusohjelmaan on kirjattu mm. sosiaali- ja työsuhdeturvan parantaminen. Tämä on tärkeää, jotta kukaan ei jää niiden ulkopuolelle sisäilmasairauden vuoksi.  On myös entistä ponnekkaammin panostettava ennaltaehkäisevään toimintaan ja hoitoon. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tärkeää, mutta lisäksi pitäisi kiireesti perustaa sisäilmapoliklinikka, jossa on asiantuntemus oireilevien henkilöiden tutkimiseen ja hoitamiseen.

Sisäilma-asioiden parissa työ jatkuu ja selvää on, että kaikilla on oikeus työskennellä terveissä tiloissa. Siihen päästään hyvällä ennaltaehkäisevällä toiminnalla, rakennusten kunnon seurannalla ja tutkimisella sekä tarvittaessa kunnollisella remontilla. Pieni pintaremontti vie rahat, mutta ei oireita.

Kommentit

Käyttäjän Irmeli Suuripää kuva

Sosiaaliturvan puuttuminen sisäilmasta sairastuneille on suurin puute tässä homeasiassa, kun "vahinko" on jo tapahtunut. Vertaistukihenkilönä toimineena ja ison otannan omaavana, voin sanoa, että kukaan tuntemistani sairastuneista ei ole ensin ollut huolissaan, vaan töissä on sinnikkäästi oltu sairastumiseen asti - usein tietämättä, että sairastuneelle ei ole sosiaaliturvaa, kuten minäkään en tiennyt.
Kolme vuotta olin täysin tuloton tässä maratonissa, kun kaikki työttömyysturvakin oli loppuun käytetty vuodesta 2001 tahpahtuneesta työpaikan saneerauksesta alkaneen vaikeahoitoiseen astmaan ja kemikaaliyliherkkyyksien puhkeamisiin johtaneen oireilun jälkeen. Tapahtumaketju monine käänteineen on liian pitkä tähän kerrotavaksi, mutta minua hoitaneen keuhkolääkärin tieto / ennustus, että kuusikymmnetä vuotta täytettyäni eläke napsahtaa, ja niinhän siinä kävikin, vaikka tilanne pääpiirteittäin oli sama kuin muillakin eläkkeen hakemiskerroilla. Mitä tekevät nuoret oireilevat / sairastuneet, joilla vielä vuosia jäljellä tuohon maagiseen eläkeikään? Kuinka monella alaa vaihtaneella osasyynä on myös työpaikan huono sisäilma ja sen aiheuttama oireilu / siitä sairastuminen? Onko esim. Tehyllä nykyään toimintasuunnitelmaa / keinoa puuttua jäsenen auttamiseksi työpaikan sisäilmaongelmissa?

Käyttäjän Heli Talja-Salo kuva

Hienoa, että asia edistyy!

Toivon tosiaan, että saadaan sisäilma-ongelmiin perusteellisesti perehtyvä sisäilmapoliklinikka. Oireilevia ja sairastuneita ei saa pudottaa sosiaaliturvan ulkopuolelle. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä tulee perehtyä entistä paremmin myös tilojen ilmanvaihtoon ja työtilojen kuntoon. Tutkimukseen ja ennaltaehkäisyyn panostamalla voidaan puuttua proaktiivisesti tilanteisiin, jos vihdoinkin resursseja on tarjolla. 

Käyttäjän Pia Lahtiranta-Pohjola kuva

Työpaikoilla mennään päivästä toiseen sisäilaongelmien kanssa. Toiset oireilevat voimakkaammin. Asiasta puhutaan paljon, mutta julkisesti siitä vaietaan liikaa monestakin syystä. Rakennuksten kunnossapidosta on oikaistu taloudellisista syistä. Vaikka sisäilmaongelma olisikin ollut tiedossa se pidetään piilossa. Oireilevat työntekijät saavat liian usein kohdata asian vähättelyä. Pahalta tuntuu joissakin tilanteissa se, että selkeät sisäilmalle reagoivat allergiaoireet nähdään vain toiminnallisena häiriötä tai mielenterveyden ongelmina. Liian usein oireilevat joutuvat vaihtamaan työpaikkaa tai menettävät kokonaan arvokkaan terveytensä, eli kärsivät lopun ikäänsä seurauksista.