Jäsenmaksu? Ääni Tehyn toiminnalle

Tehyn blogisarjassa kerrotaan valtuustovaalien pääteemoista. Arja Tuomisoja kertoo, millaista työtä jäsenmaksutuloilla tehdään jäsenten hyväksi. Tehy-vaalien äänestys on käynnissä ja jatkuu 21.4. asti. Voit selata ehdokkaita Tehyn vaalikoneessa. Äänestää voit vaalisivuston tai Tehyn mobiilisovelluksen kautta. Sovelluksen voit ladata Android- sekä Apple -älypuhelimiin ja tabletteihin.

Tiedätkö, mistä asioista Tehyn valtuusto päättää ja miten se liittyy Tehyn jäsenyyteen? Valtuusto päättää edunvalvonnan ja toiminnan linjauksista, mutta Tehyn jäsenet päättävät äänestämällä keitä nuo valtuuston jäsenet ovat.

Miksi jäsenyys on tärkeää?

Tehyn jäsenyys tarjoaa monipuolisia palveluja ja etuja ja varmasti tärkein niistä on edunvalvonta.  Tehy auttaa jäseniään sekä valtakunnan tasolla että paikallisesti lähellä jäsentä. 

Tehyn vahvuus onkin paikallinen edunvalvonta. Työpaikalla apuna ovat luottamusmiehet, joiden puoleen on helppo kääntyä, kun tarvitset apua tai tukea. He ovat työpaikan työsuhdeasian-tuntijoita ja auttavat tehyläisiä kaikissa työsuhdetta koskevissa kysymyksissä.  Työpaikan oma tehyläinen luottamushenkilö on yksi keskeinen syy liittyä liittoon. Luottamushenkilön merkitys kasvaa, kun eteen tulee ensimmäinen ongelmatilanne, johon ei löydä vastausta.

Työpaikan muutostilanteisiin on vaikea valmistautua. Tehyn jäsenyys tuo turvaa ja antaa apua näihin tilanteisiin.

Liitto on jäsentensä summa ja joskus jopa enemmän!  Mitä enemmän liitolla on jäseniä, sen vahvempi liiton asema on neuvotteluissa.

Jäsenläheisyyttä tukevat paikalliset aluetoimistot. Alueen järjestöasiantuntijat tuntevat parhaiten paikalliset työnantajat ja viranomaiset ja sen johdosta pystyvät auttamaan yksittäisiä jäseniä sekä luottamushenkilöitä nopeastikin neuvotteluissa työnantajan kanssa. He tietävät Tehyn järjestö-rakenteen, ohjeet, toimintatavat ja osaavat neuvoa niihin liittyvissä kysymyksissä. Alueellinen oppilaitosyhteistyö, tilaisuudet ja tapahtumat suunnitellaan ajankohtaisiin tarpeisiin liittyen.

Ammattiosasto on paikallinen Tehy. Se on jokaisen tehyläisen kotipesä ja oma porukka. Siellä toiminnan hyväksyvät jäsenet ja äänioikeutettuja ovat ammattiosaston jäsenet.

Toiminta aukeaa parhaiten, kun lähtee itse mukaan vaikuttamaan ja verkostoitumaan omiensa kanssa. 

Ammattiosastot järjestävät paikallisesti monipuolisia koulutuksia ja virkistystapahtumia – kohtaaminen tapahtuu lähellä ja osallistuminen on helppoa!

Tiesitkö, että ammattiosastolla on tärkeä rooli myös paikallisen sopimisen neuvotteluissa? Vaikka neuvotteluista vastaavat ammattiosastojen nimeämät neuvottelijat, työtä tehdään yhdessä ja kaikkien näkemykset ovat tärkeitä.

Tehy on Suomen suurin koulutettujen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan ammattilaisten ammattiliitto. Pidetään se yhdessä sellaisena - moniammatillisena ja vahvana liittona, joka ajaa tehyläisten etuja.

Miten nämä asiat liittyvät Tehyn valtuustovaaleihin? Paljonkin. Tehyn valtuusto päättää toiminnan linjauksista ja tulevista painopistealueista.

Ääneställä päätät, mitkä asiat nostetaan pöydälle!

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
7.6.2021
Työelämäopas
11.3.2022