Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Paikallisen sopimisen dilemma

07.09.2020

Kun aloitin työskentelyn ammattiliitossa lähes 20 vuotta sitten, paikallinen sopiminen ei herättänyt sanaparina sen suurempia tunteita. Toisin on nyt.  Yhdessä työnantajaliiton kanssa koulutimme työyhteisöjä paikallisesta sopimisesta. Koulutuksen keskeinen sisältö oli, että työehdoista voidaan sopia työnantajan ja työntekijöiden edustajan kanssa toisin kuin mitä työehtosopimuksessa määrätään kaikissa niissä asioissa, joiden toisinsopimiseen työehtosopimusosapuolet ovat antaneet mahdollisuuden. Jos me työehtosopimuksen neuvottelijat olemme yhdessä päättäneet, että jostakin asiasta ...

Lue lisää

Dilemmat med lokala avtal

07.09.2020

När jag började arbeta på fackförbundet för nästan 20 år sedan väckte ordparet lokalt avtalande inga större känslor. Annat är det idag.  Tillsammans med arbetsgivarförbundet utbildade vi arbetsgemenskaperna i lokalt avtalande. Utbildningens centrala innehåll var att man kan komma överens om arbetsvillkoren med arbetsgivarens och arbetstagarens representant på annat sätt än som fastställs i kollektivavtalet i alla de frågor som kollektivavtalsparterna gjort det möjligt att fatta lokala avtal. Om vi som förhandlat om kollektivavtalet tillsammans kommit överens om att en viss sa...

Lue lisää

Kuntien säästökuurit ruoskivat varhaiskasvatuksen laatua ja vetovoimaa

04.09.2020

Monet kunnat ovat jälleen kerran säästökuurilla ja jälleen kerran on varhaiskasvatus säästöjen kohteena.   Sijaismäärärahoja karsitaan ja avustajien sekä erityisopettajien määrää vähennetään.  Määräaikaisten työntekijöiden työsopimukset katkaistaan kesä-heinäkuulle ja uusia rekrytointeja viivästytetään syyskuulle, jolloin ryhmien toiminta on jo alkanut. Leikkivälineiden ja toimintatarvikkeiden hankintoja vähennetään. Tilakustannuksissa säästetään luopumalla omista päiväkodeista ja korvaamalla puuttuvat paikat täyttämällä muita päiväkoteja entisestään ja lisäämä...

Lue lisää

Turvavälit päiväkotien haasteena

02.09.2020

Lapset ovat spontaaneja, juoksevat ympäriinsä, kiehnäävät toistensa kyljessä, supsuttavat asioita korvaan, painivat, leikkivät kampaajaa, halaavat. Lapset muistavat turvavälin hetken, mutta muiden asioiden vallatessa mielen se unohtuu.   Kontakteja pystytään vähentämään sellaisilla tavoilla, joiden soisi olevan normaalia toimintaa. Ryhmiä ei sekoiteta eikä yhdistetä - se vähentää kontakteja huomattavasti. Toinen asia, jolla on ratkaiseva merkitys, on se, että henkilöstö toimii saman lapsiryhmän kanssa. Luovuutta tarvitaan...

Lue lisää

Päijät-Hämekin osallistuu sote-alan kurjistamiseen

31.08.2020

Historialliset jättiulkoistukset seuraavat toinen toistaan. Tuoreimpana tietona Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, joka on päättänyt siirtää terveyskeskuspalvelujaan Mehiläiselle. Toiveena Päijät-Hämeessä on, että ”maakunnan sote-peruspalvelut parannetaan uudelle tasolle”. Tavoite on tietysti kirkas, kukapa sitä palvelujen heikentämistä tavoittelisi.  Mutta mitenhän tässä mahtaa käydä? Kerrankin voin sanoa, että minulla on kristallipallo. Pallo kertoo, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä aloitetaan toimintojen alasajo, käytössä on sekä juustohöylä että varsinainen leka. Osa...

Lue lisää

Rokotetta odotellessa

27.08.2020

Koronan toinen aalto on käynnistynyt. Kansalaisia suositellaan pitämään huolta hyvästä käsihygieniasta, noudattamaan hyvää yskimistekniikkaa, välttämään tungoksia, pitämään välimatkaa kanssaihmisiin ja käyttämään maskia joukkoliikenteessä.   Näillä toimilla pyritään välttämään uusien tautihuippujen ilmeneminen. Samanaikaisesti ihmiset haluavat elää elämää ja kokea asioita, minkä johdosta koronaan liittyvät suositukset tahtovat unohtua ja altistumisia pääsee syntymään.  Koronaan on kehitetty rokotteita pandemian alust...

Lue lisää

Päiväkotien henkilöstön tehtävänä ei ole toimia koronavartijana

20.08.2020

Päiväkodin henkilöstön vastuulla ei ole toimia koronavartijana ja arvioida kuka lapsista saa jäädä hoitoon ja kuka lähetetään kotiin. Vastuu lapsen oireiden arvioimisesta on vanhemmilla. Lapsi, jolla on hengitystieinfektion oireita kuten yskää, kurkkukipua, kuumetta, hengenahdistusta, lihaskipuja, vatsaoireita tai päänsärkyä ei kuulu päiväkotiin eikä perhepäivähoitoon. Näin on THL ja Opetushallitus ohjeistanut. On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa olevat koronaoireiset lapset ja henkilökunta testataan ja vastauksia odotetaan rauhassa kotona. Päiväkodeista ei haluta koronalinkoja, joista ta...

Lue lisää

Vain terveenä päiväkotiin

18.08.2020

Varhaiskasvatuksen koronasuosituksia on päivitetty ja syystäkin, sillä ensimmäiset tartunnat on päiväkodeissa jo havaittu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei päiväkodeissa sekoiteta tai yhdistetä ryhmiä. Keväällä opitut toimintatavat kuten tehostettu käsi- ja yskimishygienia ja turvavälien pitäminen ovat tehostetun siivouksen ohella edelleen ensisijaiset keinot välttää tartuntojen leviäminen. Lapset eivät turvavälejä muista, mutta aikuisten välisessä toiminnassa se on tärkeää.   Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta on noudatettava.  Ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä ...

Lue lisää

Euroopassa koronalisiä jaettu - milloin Suomi maksaa koronalisää hoitajille?

14.08.2020

Kiitoksia, taputuksia ja juhlavalaistuksia. Ne lämmittävät toki hoitajien mieltä, mutta eikö Suomi oikeasti pysty parempaan? Monissa Euroopan maissa on maksettu koronalisiä tai muuten huomioitu palkassa koronan aiheuttama haitta. Islannissa hallitus antoi jo huhtikuussa miljardin islannin kruunun (noin 6,3 m €) suuruisen valtiontuen käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisten koronalisiin. Saksassa maksettiin heinäkuussa vanhustenpalveluissa työskentelevälle hoitohenkilöstölle 1500 euron veroton kertakorvaus. Avustuksen saivat niin sairaanhoitajat, lähihoitajat kuin henkilökohtaiset avust...

Lue lisää

I Europa har man delat ut coronatillägg – när kommer man att betala coronatillägg till skötarna i Finland?

14.08.2020

Tack, applåder och festbelysningar. De värmer förstås skötarnas hjärtan, men kan Finland inte prestera bättre? I många europeiska länder har man betalat ut coronatillägg eller på annat sätt beaktat coronans olägenheter i lönen. I Island gav regeringen redan i april ett statsstöd på en miljard isländska kronor (Cirka 6,3 miljoner euro) för coronatilläggen för den yrkesutbildade personalen inom sjuk- och hälsovården. I Tyskland betalade man i juli ut en engångsersättning på 1 500 euro till personalen som arbetar med åldringstjänster. Sjukskötare, närvårdare och personliga assistenter fick und...

Lue lisää