Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Asetelma hankala, neuvotella pitäisi

19.08.2015

Yhteiskuntasopimuksesta – tuttavallisemmin YKS -  on puhuttu ja neuvoteltu, sitä on väännetty ja käännetty koko vaalien  jälkeinen kevät ja kesä.  Suomi on hyvä maa, mutta meillä ei mene kovin hyvin. Talous sakkaa, tulevaisuus on epävarma ja ilmapiiri yhteisen hyvän löytämiseen on kovin kehno. Luottamus on hukassa. Luottamus tarkoittaa tunnetta tai varmuutta siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Sopimus taas on kahden tai useamman tahon välinen toimi, jolla luodaan tai muutetaan ...

Lue lisää

Ratkaisujen Suomi ei tue pidempiä työuria

17.07.2015

Ratkaisujen Suomi – hallitusohjelmassa on esitetty useita säästökohteita. Yksi tällainen on Aura – kuntoutuksen lopettaminen ennen kuin se on alkanutkaan. Aura-kuntoutus on harkinnanvarainen kuntoutusmuoto, johon on yhdistetty aiemmin käytössä olleet Aslak- ja TYK–kuntoutukset. Kela on valmistellut uutta Aura-kuntoutusta vuosia, ja sen oli tarkoitus alkaa vuoden 2016 alussa.  Valtion talouden alijäämä ja heikentynyt huoltosuhde ovat pakottaneet miettimään keinoja, miten saadaan työvuosia lisää. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat asettaneet tavoitteen, että vuonna 20...

Lue lisää

Säästöjen vuoksi ei kannattaisi satsata seiniin

25.06.2015

Samaan aikaan kun kunnat tekevät hädissään säästölistoja tuntuu niillä olevan kuitenkin rahaa mittaviin ulkoistamisiin ja kalliisiin investointihankkeisiin. Suuria rakennushankkeita tehdään kautta Suomen vaikka kaikkia sairaaloita ei tulla tarvitsemaan jatkossa. Kunnat ja kuntayhtymät pyrkivät varmistamaan, että terveyspalvelut ja työpaikat pysyvät lähellä vaikka se ei olisi edes aluepoliittisesti viisasta valtakunnallisesta sote-palvelukokonaisuudesta puhumattakaan. Sotella tulee olemaan suuri painoarvo käynnistyvän hallituskauden säästöissä. Säästöjä saadaan pitkäjänteisellä tal...

Lue lisää

Juustohöyläsäästämisen aika on ohi

11.06.2015

Nykyisessä talouskurimuksessa kunnat säästävät hätäpäissään juustohöylällä sieltä täältä, mutta kokonaiskustannukset eivät tunnu laskevan. Tehyn tekemän säästöselvityksen perusteella vääränlaiset säästöt voivat lisätä kustannuksia moninkertaisesti ja heikentää hoidon laatua ja saatavuutta. Kun säästöjä haetaan palveluja ja toimintoja supistamalla niin kiireellä kotiutetut potilaat ovat alta aika yksikön takaisin poliklinikalla. Potilaat ovat myös joutuneet odottamaan hoitoon entistä pidempään ja heitä on jouduttu lähettämään perusterveydenhuollosta kalliimman erikoissairaanhoidon piiriin en...

Lue lisää

Päivähoidon ryhmäkokoja ei voi kasvattaa

01.06.2015

Päivähoidon työntekijät ovat tunnetusti kovilla. Ryhmäkoosta on keskusteltu vuosia. Sijaisia ei palkata tarpeeksi. Päiväkoti on auki enemmän kuin kahdeksan tuntia, sillä lapsen hoitopäivä on usein enemmän kuin kahdeksan tuntia. Lapset ovat koko ajan paikalla, mutta aamusta ja iltapäivästä työvuorosyistä johtuen eivät kaikki lapsia hoitavat henkilöt ole paikalla. Näin syntyy tilapäisiä poikkeamia päivittäin. Ylipäätään henkilökunnan aikaa menee tehtäviin, jotka vievät aikaa lasten kanssa olemiselta, esimerkiksi erilaiset palaverit eri yhteistyötahojen kanssa, kirjalliset työt, vaatehuolto jn...

Lue lisää

Jaksotyöuudistuksessa ei sovittu työaikamuodon vaihtamisesta

26.05.2015

Tehy ja muut kunta-alan palkansaajajärjestöt ovat sopineet kunta-alan jaksotyöuudistuksesta työnantajapuolen eli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Jaksotyöuudistusta koskevien neuvottelujen yhteydessä ei ole neuvoteltu työaikamuotomuutoksista, joita monet työnantajat nyt tekevät. Tehy ei siis ole sopinut siitä, että jaksotyöntekijöitä alettaisiin siirtää uudistuksen yhteydessä yleistyöaikamuotoon. Tämä on kokonaan erillinen prosessi ja monilla työpaikoilla käynnissä olevat työaikamuotomuutokset perustuvat täysin työnantajien omiin päätöksiin. Me emme hyväksy niitä. Olemme ohjeistanee...

Lue lisää

Mitä kummaa puuhataan hallitusneuvotteluissa?

23.05.2015

Suomeen saadaan uutta työtä ja työpaikkoja varmistamalla mahdollisuus palkata osaavaa työvoimaa. Koulutuksesta tinkiminen ei ole oikea tapa työurien pidentämiseen. Osaaminen on parasta mahdollista muutosturvaa työn ja työpaikkojen yhä kiihtyvässä muutoksessa. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy tilalle. Työn tekemisen muodot muuttuvat. Tulee entistä enemmän epätyypillisiä työsuhteita, silppu- ja pätkätöitä. Työelämää tulee rajusti muuttamaan myös robotisaatio ja digitalisaatio. Tähän muutokseen ja murrokseen sopivat erittäin huonosti uuden hallituksen ohjelmaneuvotteluista Smolnasta tihkuneet ...

Lue lisää

Tehyn opiskelijayhdistyksen vuosikokous Tampereen Torni-hotellissa 18.4.2015

18.05.2015

Edellisenä iltana osa opiskelijoista saapui huoneisiinsa odottamaan seuraavan päivän kokousta. Kuten myös itse, pidemmän matkan takaa Oulusta asti, saavuin hotellille illalla yhdeksän jälkeen. Huoneessa minua oli jo odottamassa huonekaverini Mimosa. Pienen juttutuokion jälkeen huomasimme, että meillähän oli asuinpaikkakuntamme lisäksi muitakin yhdistäviä tekijöitä ja samoja harrastuksia. Hieman jo pohdiskelimme ääneen, että mitä huominen mahdollisesti toisi tullessaan. Aamupala oli paras koskaan syömäni hotelliaamiainen, oli mustaamakkaraa ja suomalaisia mustikoita puuron sekaan. Ensimmäist...

Lue lisää

Terveiset uusille sote-päättäjille

17.04.2015

Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tarpeeksi hoitohenkilöstöä tulevaisuudessa? Riittävätkö rahat? Sunnuntaina valittavat uudet valtakunnan tason päättäjät joutuvat askaroimaan näiden hyvinvointiyhteiskunnan peruskysymysten parissa paljon. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat perustuslaillinen oikeus. Niiden taso ja toteutuminen pitää varmistaa yksiselitteisesti ja yhdenvertaisesti. Kunta- ja palvelurakennetta on uudistettu pian 10 vuotta. Uudistamisen tarpeet on kyllä havaittu, mutta toteutus on ollut tempoilevaa eikä valmista ole tullut. Menneen vaalikauden sote-harjoituksest...

Lue lisää

Toimiiko sote-alan opiskelijavalinta?

14.04.2015

Korkeakoulujen yhteishaku päättyi 9.4.2015. Pääsykokeet ovat suomalaisen korkeakoulujärjestelmän keskeinen elementti verrattuna esimerkiksi maihin, joissa kaikki tietyn tason peruskoulutuksen käyneet halukkaat opiskelijat pääsevät sisään opintoihin. Näissä maissa karsinta tapahtuu vaatimalla tiettyä etenemistä ja osaamista opintojen eri vaiheissa. Kirjallisuudessa suomalaisille tutusta valintamenettelystä käytetään nimitystä hajautettu valintamenettely. Siinä siis korkeakoulut itse päättävät järjestettävästä valintakoemenettelystä. Jälkimmäisestä puolestaan käytetään nimitystä vap...

Lue lisää