Digitaalisten sovellusten ja teknologian käyttö yleistyy vanhustyössä

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan teknologiaa, tekoälyä ja robotiikkaa tulisi käyttää ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa sekä ammattihenkilöiden työn apuna.

Kuvateksti
kuva: iStock

Jyväskylän yliopistossa keväällä 2021 toteutetussa kyselytutkimuksessa selvitettiin näkemyksiä vanhustyön työolosuhteista ja teknologian käytöstä. Myös tehyläisiä vanhustyössä työskenteleviä ammattihenkilöitä vastasi kyselyyn. Suurin osa heistä oli lähihoitajia, sairaanhoitajia ja fysioterapeutteja.

Kysely lähetettiin kaiken kaikkiaan 3 607 henkilölle, joista kyselyyn vastasi 1 679. Kyse oli seurantatutkimuksesta, jossa ensimmäinen aineisto on kerätty vuonna 2019. Tutkimus on osa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön toimintaa.

Digitaalisten sovellusten ja laitteiden käyttö näyttää tutkimuksen mukaan lisääntyneen vanhustyössä, erityisesti etäyhteys- ja älylaitteiden käyttö. Videopuhelinsovellusten käytössä ammattihenkilöt arvioivat olevan enemmän hyötyjä kuin haittoja. Sosiaalisen median käyttöä oli töissä osittain rajoitettu.

Koronaepidemia on vanhustyössä työskentelevien mukaan näkynyt työtehtävien määrän ja henkisen kuormituksen lisääntymisenä. Merkittävä osa vastaajista oli ainakin jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, ettei ehdi tekemään työtänsä niin hyvin kuin haluaisi. Työhyvinvoinnin ja terveydentilan koettiin huonontuneen vuoteen 2019 verrattuna.

Ikäihmisten määrä lisääntyy, joten ammattihenkilöitä tarvitaan jatkossa enenevissä määrin vanhustyössä. Tehyn näkemyksen mukaan sekä palkkaus että työolot on laitettava kuntoon, jotta vanhustyöhön hakeudutaan jatkossakin ja työn pitovoima parantuisi nykyisestä. Henkilöstön on saatava täydennyskoulutusta erilaisten digitaalisten palvelujen ja teknologian käytössä sekä tietoturvassa.

Tutkimuksen alustaviin tuloksiin voit tutustua katsausraportissa.