Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Mehiläinen vaatii lisää rahaa – onko ahneudella mitään rajaa?

31.01.2019

Mehiläinen julkaisi 30.1. tiedotteen, jossa yritys kertoo haluavansa lisää rahoitusta vanhustenhoitoon sekä korkeampia henkilöstömitoituksia. Tottahan toki. Näin Mehiläinen saa pumpattua lisää rahaa kunnilta, mutta mikään ei muutu. Mehiläisen tulisi jo nyt noudattaa ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaista henkilöstömitoitusta, mutta näin Mehiläinen ei suinkaan aina toimi. Sen sijaan Mehiläinen nipistää henkilöstömääristä: sijaisia ei hankita ja jos sijaisia hankitaan, työskentelevät he lyhyempiä työvuoroja kuin vakituiset työntekijät. Viikonloppuisin kaikki työvuorot ovat lyhyempiä...

Lue lisää

Johtaminen varhaiskasvatuksessa

28.01.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuihin avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään johtamista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, joka tuli voimaan vuonna 2016. Sen perusteella laaditaan ja toteutetaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Johtamisen lähtökohta varhai...

Lue lisää

Riittävät RESURSSIT varhaiskasvatuksessa

18.01.2019

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen, päättäjille suunnattuihin avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään resursseja. Varhaiskasvatuksen toteuttamisen reunaehtoina toimivat mm. varhaiskasvatuslaki ja lasten oikeuksien sopimus. Laki määrittää, kuinka monta lasta yhden kasvattajan vastuulla voi olla ja minkä kokoinen ryhmä saa olla. Palvelun tuottajan...

Lue lisää

Työskenteletkö omalla alallasi?

14.01.2019

Keskustelu siitä, miten työelämän muutoksista voi selvitä näkyy viikoittain lehtien palstoilla ja some-kanavissa. Yhteiskuntaan vaikuttavat muutostekijät heijastuvat työelämään uusina osaamistarpeina. Sosiaali- ja terveysalan työ on erityinen ja ammattihenkilöiden työhön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia on myös säädelty maassamme pitkään. Erityisesti laillistettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden saamisen edellytyksenä on katsottu olevan ammattiin johtavan tutkinnon suorittaminen. Esimerkiksi sairaanhoitajan tai röntgenhoitajan ammattia Su...

Lue lisää

Ratkaisu päiväkotien ahdinkoon

11.01.2019

Päiväkotien arjessa on päivittäin tilanteita, joissa lapsia hoidetaan vajaalla miehityksellä. Tilanteet ovat hetkellisiä, koko päivän, useamman päivän tai jopa viikkoja kestäviä. Varhaiskasvatuksessa on se hyvä tilanne, että varhaiskasvatuslaki ja asetus varhaiskasvatuksesta määrittävät ryhmien enimmäiskoon ja sen, kuinka monta lasta kullakin kasvatusvastuullisella voi olla vastuullaan. Tilanteesta tekee huonon se, että lakia ei noudateta ja toisaalta se, että laki mahdollistaa satunnaisen poikkeamisen. Ja sitähän hyödynnetään. Asiaa mutkistaa myös se, että lasten hoitopäivät ovat useimmite...

Lue lisää

Pitääkö olla huolissaan terveysalan ja varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnista?

17.12.2018

Kevan julkisen alan työhyvinvoinnin seurantatutkimus julkaistiin perjantaina. Tutkimustulokset ja kentältä tulleet viestit terveysalan ja varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin tilasta pysäyttävät miettimään, mitä olisi tehtävissä. Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen toivoi jo joulupukilta lisää osaavia ammattihenkilöitä ja parempia työolosuhteita. Kevan tutkimuksen mukaan näin toivoo myös moni alan työntekijä. Terveysalalla joka toinen vastaajista koki, ettei heillä ole riittävästi aikaa saada työnsä tehdyksi ja 57 % koki, ettei työyhteisössä ole riittävästi työntekijöitä. Kokemus henkilö...

Lue lisää

Laske onko päiväkotiryhmäsi oikean kokoinen

13.12.2018

Nyt voit käydä Tehyn sivulla laskemassa onko päiväkotiryhmäsi mitoitus kunnossa. Oikean mitoituksen laskemiseen vaikuttaa monia asia. Ja monesti se onkin hankala laskea. Lähdetään helpoimmasta: laskemisessa täytyy tietää kasvattajien määrä. Kasvattajia on 1,2 tai 3. Heitä voi olla enemmän kuin kolme, mutta lapsia saa olla vain kolmen kasvattajan verran. Yhdellä kasvattajalla voi olla joko 4 alle 3-vuotiasta tai 8 yli 3-vuotiasta tai peräti 13 yli 3-vuotiasta osapäiväistä lasta, jotka ovat paikalla alle 5 tuntia päivässä. Tai sitten sekoitus kaikkia. Ja silloin onkin vaikea laskea, milloin m...

Lue lisää

Ihmisoikeuksien julistus 70 vuotta

10.12.2018

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistus hyväksyttiin 10. joulukuuta vuonna 1948. Julistus kokosi ensimmäistä kertaa yhteen keskeisimpiä oikeuksia, joiden katsottiin olevan kaikille kuuluvia. Julistus määrittelee kattavasti mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan ja millaisia konkreettisia oikeuksia ihmisarvon, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen edellyttää. Mitä 70-vuotiaalle julistukselle ja sen toteuttamiselle tänään kuuluu? Ihmisoikeudet ovat edistyneet kaikkialla maailmassa: naisiin kohdistuvan väkivallan eteen on tehty paljon työtä, kidutus ja kuolemantuomiot ovat vä...

Lue lisää

Älä vaikene varhaiskasvatuksen ongelmista

23.11.2018

Varhaiskasvatuksen arki on työntekijän näkökulmasta usein erittäin tiukkaa. Jousto on päivän mantra ja nimenomaan niin päin, että työntekijä joustaa työn vaatimusten mukaan. Jos työntekijän pitää joustaa liian usein ja aina vain työnantajan hyväksi, niin kuormitus lisääntyy takuuvarmasti. Kuormitus eli stressi ja työhyvinvoinnin heikkeneminen ei ole hyvä asia, ei työntekijän itsensä eikä hoidettavien lasten kannalta. Mutta voiko tälle asialle oikeasti tehdä mitään? Lasten hoidon laatua turvaamaan on laissa määräykset mitoituksesta. Myös työntekijöiden minimioikeudet löytyvät paitsi laeista ...

Lue lisää

Osaaminen kuntoutuksen laadun takeena

23.11.2018

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään osaamista. Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki viime vuonna ehdotuksen, jonka mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvelvollisuus siirrettäisiin Kelalta maakunnille kokeilujen kautta. Tämä on tuo...

Lue lisää