Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Tehy on myös sosiaalialan ammattilaisten järjestö

29.10.2020

Tehyn sosiaalialan verkosto kokoaa yhteen sosiaalialan ammattilaiset, joille on tarjolla useita webinaareja. Ensimmäinen webinaari järjestetään 4.11. Tehyläiset sosiaalialan ammattilaiset työskentelevät laajasti erilaisissa sosiaalihuollon tehtävissä kuten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu ja kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito, päihde- ja mielenterveystyö, lastensuojelu ja vammaispalvelut. Myös työpaikkojen kirjo on laaja. Sosiaalialan ammattilaisia on töissä esimerkiksi kuntien sosiaalitoimistoissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, lasten- ja nuo...

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta peruttiin kevään aikana 1650 harjoittelujaksoa

27.10.2020

Keväällä 2020 yliopistosairaaloissa keskeytettiin tai peruttiin työelämäorganisaation, koulutusorganisaation tai opiskelijan itsensä taholta sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden (hoitotyö) osalta noin 1650 kliinistä harjoittelujaksoa COVID-19 -pandemian takia. Osa peruutuksista oli perusteltuja, kun esimerkiksi työyksikön toiminta muuttui tai se suljettiin. Näyttäisi siltä, että päätöksiä tehtiin hätäisellä aikataululla ja puutteellisen tiedon varassa, paniikinomaisestikin. Mentiinkö siitä, mistä aita oli matalin, kun peruttiin joko kaikkien opiskelijoiden harjoittelut ...

Lue lisää

Koronapandemia on tuonut esiin työsuojelun merkityksen

23.10.2020

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset on koulutettu kohtaamaan vaaratilanteita työssään. Tehyn selvityksen mukaan neljä kymmenestä tehyläisestä pelkää työssään. Ensisijainen vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla, mutta yhteistoiminta ja työhyvinvointi korostuvat poikkeustilanteessa. Kun korona tuli maaliskuussa, moni kansalainen mietti: ”Saanko minä tartunnan? Miten voin suojautua?” Mitä mietti moni hoitaja? ”Minä olen eturintamassa. Minun tehtäväni on kohdata omassa tehtävässäni vastaanotolla, päivystyksessä, ensihoidossa, laboratoriossa, kuvantamisessa, tehohoidossa, vuodeosastolla...

Lue lisää

Ulkomailta rekrytoitaville hoitajille on vihdoin luotava yhtenäinen pätevöitymispolku

16.10.2020

Lokakuun alussa astui voimaan uusi hoitajamitoitus ja samalla käynnistyi jälleen keskustelu hoitajapulasta ja rekrytoinnista ulkomailta. Attendo ilmoitti ensimmäisenä rekrytoivansa Filippiineiltä tuhat uutta hoitajaa. Hoitajien rekrytointi ulkomailta on monimutkaista, koska Suomessa ei ole selkeätä pätevöitymispolkua tutkintojen tunnustamiseksi. Merkittävin haaste sairaanhoitajien ulkomailta rekrytoimisessa on se, että pysyvä tutkintojen tunnustamisen pätevöitymispolku puuttuu.  EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien sairaanhoitajien on tunnustettava tutkintonsa sosiaali- ja terveysalan v...

Lue lisää

Päiväkodeissa kaivataan tiukempia koronaohjeita

14.10.2020

Puolet päiväkotien lastenhoitajista pelkää koronatartuntaa työssään. Työpaikoilla peräänkuulutetaan tiukempaa ohjeistusta. Siinä missä toisen asteen oppilaitoksissa ja kaupoissa asioidessa on käytettävä maskeja ei päiväkodeissa niitä ole edes tarjolla. Myös turvavälien noudattaminen on päiväkoti-ikäisten kanssa lähes mahdotonta. Se, minkä ei pitäisi olla mahdotonta, on ohjeistusten noudattaminen. Tehyn kyselyyn vastanneet varhaiskasvatukset ammattilaiset kokevat, että annettuja ohjeita ei noudateta. Kyselyyn vastanneista 40 % ilmoitti, että ryhmiä on koronan takia yhdistelty. Vastanneista 3...

Lue lisää

Ulkomailta rekrytoinneista annetaan siloiteltua kuvaa

13.10.2020

Attendo kertoo rekrytoivansa jättimäiset 1000 sairaanhoitajaa Filippiineiltä. Attendon mukaan muuta vaihtoehtoa ei ole, koska hoitohenkilöstöä ei Suomesta löydy. Attendon tulkinta on väärä. Väitän, että Attendolle riittäisi tulijoita, jos se laittaisi työolot ja palkkauksen kuntoon. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla eli esimerkiksi Attendolla, palkat ovat satoja euroja matalammat kuin kuntasektorilla. Työolot ovat kurjat ja kiire on kova. Hoivayritykset nipistävät voitot rikkomalla henkilöstömitoitusta. Tämä johtaa siihen, että hoidon laatu heikkenee ja jäljelle jäävä henkilöstö uupuu. Kun...

Lue lisää

En förskönad bild ges av rekryteringar från utlandet

13.10.2020

Attendo berättar att de ska rekrytera otroliga 1000 sjukskötare från Filippinerna. Enligt Attendo finns det inget annat alternativ, eftersom det inte finns tillräckligt med vårdpersonal i Finland. Attendos tolkning är felaktig. Jag påstår att det skulle vara många som skulle vilja arbeta för Attendo om dess arbetsförhållanden och lönesättning var i ordning. Inom den privata socialservicebranschen, exempelvis på Attendo, är löner hundratals euro lägre än inom kommunsektorn. Arbetsförhållandena är dåliga och det är bråttom. Vårdserviceföretag gör vinst genom att bryta mot personaldimensioneri...

Lue lisää

Toiseen aaltoon on ollut aikaa valmistautua

29.09.2020

Koronan toinen aalto lähestyy uhkaavasti, mutta olemmeko valmiita sosiaali- ja terveydenhuollossa? Ensimmäinen aalto yllätti meidät housut kintuissa ja puutteita oli suojaimissa, ohjeissa ja vaarojen arvioinnissa poikkeustilanteessa. Suojainten käyttöä rajoitettiin ja niistä oli puutetta. Ohjeita tuli runsaasti, mutta välillä ne olivat hyvinkin ristiriitaisia. Viranomaisten ohjeet keskittyivät asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseen. Työntekijöiden huoli oli, kuka huolehtii heistä.   Työnantajalle kuuluu suojeluvastuu, joka perustuu vaarojen arviointiin. Arvioinnissa pitää tunnistaa kor...

Lue lisää

Terveydenhoitajien työstä mallia sote-uudistukseen

18.09.2020

Terveydenhoitajien moniammatillinen työ sopii malliksi, kun sote-uudistuksen kärkitavoitteita halutaan viedä käytäntöön. Tulevassa sote-uudistuksessa palvelujen pääpiste on peruspalveluissa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Tarkoitus on puuttua terveydellisten ongelmien kehittymiseen jo alkuvaiheessa ja ohjata yksilöitä terveellisiin valintoihin omassa arjessaan. Yhteisellä hallintorakenteella tavoitellaan päällekkäisyyksien poistoa, tiiviimpiä yhteistyörakenteita ja toimivampia palvelupolkuja asiakkaalle. Koska sote-uudistuksen yksi tärkeimpiä tavoitteita on ongelmien ennaltaehkäisy ja var...

Lue lisää

Koronaviruksen torjunnassa tarvitaan tehyläisten osaamista

07.09.2020

Syksyn koronatilanteen hallinnassa tarvitaan monia samanaikaisia toimia. Viranomaisten ohjeiden noudattaminen, käsien peseminen, lähikontaktien välttäminen, nenäliinaan yskiminen ja suositusten mukainen maskien käyttö ovat esimerkkejä toimista, joilla voimme arjessa suojata itseämme ja kanssaihmisiä.  Koronavilkku-mobiilisovelluksesta saadaan uutta apua tartuntaketjujen katkaisuun. Suomalaiset ovat ottaneet sen positiivisesti vastaan, ja sitä on ladattu jo yli 1,5 miljoona kertaa.  Kansalaisten vastuullisen toiminnan lisäksi tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiantunte...

Lue lisää