Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Milloin kamelin selkä katkeaa?

04.01.2017

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden hätä riittämättömyyden tunteesta on näkynyt viime aikoina päivälehtien yleisönosastojen palstoilla. Useampi alan ammattilainen on kertonut eettisestä stressistä, koska työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin pitäisi. Työsuojeluvaltuutetut kertovat esimerkkejä siitä, miten kuntien sote-säästöt leikkaavat myös työturvallisuuteen liittyvistä hankinnoista, kuten esimerkiksi siirtoapuvälineistä tai täydennyskoulutuksesta. Lisäksi sisäilmaston ongelmien vuoksi työskentely väistötiloissa tai jatkuvan remontin keskellä on yleistä. Vastikään Kevan julkaisema julkisen a...

Lue lisää

Rauhallista joulua ja hyvää alkavaa vuotta 2017!

20.12.2016

Pian päättyvää vuotta on leimannut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu. Soteen liittyvä valinnanvapauslainsäädäntökin saattaa vielä putkahtaa loppuviikosta ennen joulurauhan julistusta. Näin joulun alla toivon maan hallitukselle järkeä toteuttaa maakunta- ja soteuudistus alkuperäisistä tavoitteista tinkimättä ja henkilöstö aidosti mukaan ottaen. Jo viime vuodesta käynnistyneet kilpailukykysopimusneuvottelut ja niihin liittyvät päätökset olivat keväällä raskas savotta. Työehtojen heikennyksiä sisältävä sopimus oli vaikea hyväksyä ja vaihtoehdot huonot. Valintaa tehtiin ruton ja kole...

Lue lisää

Tehyn eettinen toimikunta: Ihmisellä on oikeus omistaa elämänsä loppuun saakka

10.11.2016

Oman elämän omistaminen loppuun saakka on tärkein ikäihmisten palveluja ohjaava periaate, toteaa Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila.  Mitä oman elämän omistaminen ikäihmisten hoidossa tarkoittaa? Ensiksikin ikäihmisen näkökulmasta se tarkoittaa hyvää elämää. Ikäihmisen hyvä elämä sisältää mahdollisuuden yksilölliseen elämäntyyliin kodinomaisessa ympäristössä, ihmissuhteita, lämpöä ja turvallisuutta. Hyvä elämä on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja tasa-arvoiseen ja inhimilliseen kohteluun, osana ihmisoikeuksia. Oman elämän omistaminen ikäih...

Lue lisää

Laadukas sosiaali- ja terveysalan koulutus edellytyksenä ammatinharjoittamiseen

17.10.2016

Viime vuosien aikana on keskusteltu paljon koulutuksen säästöpaineista ja koulutuksen uudistamisesta. Koulutusta uudistetaan kustannuksia karsimalla. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lainsäädäntöä uudistettiin jo muutama vuosi sitten. Sen seurauksena mm. korkeakoulujen autonomista asemaa vahvistettiin, rahoitusta muutettiin opintojen etenemistä tukevaksi ja korkeakoulujen välistä hakumenettelyä yhdenmukaistettiin. Lisäksi käynnistettiin korkeakoulujen uudet erikoistumiskoulutukset vahvistamaan elinikäistä oppimista ja työelämäläheisyyttä. Tämän vuoden alusta on myös käynnistetty ammati...

Lue lisää

Somen suurin ammattiliitto

28.09.2016

Facebook on ankara isäntä: Jos viestit eivät aiheuta reaktioita, ne eivät myöskään tavoita. Ammattiliiton viestijälle vaikeinta on tasapainoilla mielenkiintoisen sisällön ja kuivahkon ammattiyhdistysasian välillä.  Tehy saavutti viime viikolla mukavan virstanpylvään sosiaalisessa mediassa, kun Facebook-sivuilla meni 50 000 tykkääjän raja rikki. Se ei toki ole tärkein mittari, mutta kertoo paljon järjestömme kiinnostavuudesta sekä jäsenten aktiivisuudesta. Kiitos kuuluu ennen kaikkea aktiivisille tehyläisille! Olen toiminut Tehyn ”yhteisömanagerina” vuodesta 2011. Tehy ymmär...

Lue lisää

Mihin vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen tarkistaminen johtaa?

24.08.2016

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2017 ollaan vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta tarkistamassa tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa. Tällä toimenpiteellä kuntien menojen oletetaan vähenevän 60,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömitoituksen madaltamisella on vaikutuksia hoidon laatuun, ikäihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Sillä on myös vaikutuksia henkilökunnan työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Työntekijöiden eettinen kuorma kasvaa tilanteissa, joissa ei voi parhaalla mahdollisella tavalla vastata ikäihmisten tarpeisiin. Ikäihm...

Lue lisää

Valinnanvapaus toimii jos ollaan tarkkana

13.06.2016

Valinnanvapautta ja sen laajentamista pohtinut selvityshenkilöryhmä luovutti loppuraporttinsa toukokuun lopussa. Päivä oli taas yksi luvattu etappi tässä vuosia kestäneessä sote-muutokseen valmistautumisessa.  Nyt lähdetään ”matkalle”, jonka tarkoituksena on lisätä kansalaisten mahdollisuutta valita. Matkalle lähtöön pitää varautua, jotta mennään oikeaan suuntaan ja pystytään ennakoimaan vaikutuksia. On tärkeää, että valinnanvapausmallin käyttöönottoa voidaan ensin kokeilla ja korjata tarvittaessa suuntaa, kun saadaan enemmän tietoa vaikutuksista. Valinnanvapauden on parann...

Lue lisää

Moniammatillinen Tehy vastaa sote-uudistuksen haasteisiin

08.06.2016

Tehyn kantava idea on yhdistää koulutettu hoitohenkilöstö tekemään vahvaa edunvalvontaa. Yhdistäviä tekijöitä ovat sosiaali- ja terveysalan tutkinto, naisvaltaisuus, tiivis moniammatillinen yhteistyö asiakkaiden ja potilaiden hyväksi, yhteiset työyhteisöt ja työkenttänä verovaroin rahoitetut, perustuslain turvaamat palvelut suomalaisille. Sote-uudistus on vuosikymmeniin suurin reformi sosiaali- ja terveysalalla ja järjestämislakia odotetaan lausuntokierrokselle kuumeisesti.  Tehyläiset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon suurin henkilöstöryhmä, jonka ääni kuuluu suomalaisessa yhteiskunn...

Lue lisää

Henkilöstömitoitusta ei voi enää madaltaa

27.05.2016

Ikäihmisten palveluissa puhutaan jälleen henkilöstömitoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton 2013 julkistamaa laatusuositusta hyvän  ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi ollaan hallitusohjelman mukaisesti tarkistamassa. Tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähimmäismäärä olisi 0,40 – 0,50 hoitotyöntekijää / asiakas nykyisen 0,50 sijaan.  Tämän lisäksi oppisopimuskoulutettavat, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat sekä ilman sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista koulutusta olevat henkilöt...

Lue lisää

Miten koulutussopimus vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen koulutukseen?

18.04.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa on juuri julkaistu. Se on osa ammatillisen koulutuksen uudistusta, jonka tavoitteena on edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tutkinnon suorittamista käytännönläheisesti, mahdollistamalla opiskelijoiden joustavat polut työpaikoilla. Koulutussopimuksella ei tarkoiteta oppisopimusta, vaan sen on tarkoitus toimia uutena ammatillisen koulutuksen toteutusmuotona oppisopimuskoulutuksen rinnalla.  Oppimisen on tarkoitus tapahtua konkreettisesti ja pääsääntöisesti työpaikalla tai työpai...

Lue lisää