Terveiset uusille sote-päättäjille

Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tarpeeksi hoitohenkilöstöä tulevaisuudessa? Riittävätkö rahat? Sunnuntaina valittavat uudet valtakunnan tason päättäjät joutuvat askaroimaan näiden hyvinvointiyhteiskunnan peruskysymysten parissa paljon.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat perustuslaillinen oikeus. Niiden taso ja toteutuminen pitää varmistaa yksiselitteisesti ja yhdenvertaisesti.

Kunta- ja palvelurakennetta on uudistettu pian 10 vuotta. Uudistamisen tarpeet on kyllä havaittu, mutta toteutus on ollut tempoilevaa eikä valmista ole tullut. Menneen vaalikauden sote-harjoituksesta ei voi valitettavasti antaa kuin surkean arvosanan.

Pitäisikö näin suurten yhteiskunnallisten muutosten valmisteluun ja päätöksentekoon suhtautua kuten puolustuspolitiikkaan aikanaan? Tavoitteet määriteltäisiin parlamentaarisesti ja toteutus jatkuisi yli vaalikausien. Kansalaiset ja henkilöstö voisivat luottaa siihen, että valitussa suunnassa pysytään.

Muutaman kerran kariutuneen sote-uudistuksen valmistelu jatkuu toivottavasti pian ja aiempaa pohjatyötä hyödyntäen. Terveisinä uusille sote-päättäjille on muistutettava parista asiasta.  Päätöksenteko ei saa perustua mielipiteisiin eikä sitä saa ohjata poliittisten irtopisteiden metsästys. Päätökset ja niiden vaikutusten arviointi tulee perustaa tutkittuun tietoon mm. väestön terveydentilasta, hoidon vaikuttavuudesta ja parhaista käytännöistä. Lisäksi vahvalla kansallisella ohjauksella tulee varmistaa palveluiden laatu ja yhdenvertaisuus – kustannustehokkuutta unohtamatta.

Tehy haluaa tulevallakin vaalikaudella tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun koulutetun hoitohenkilöstön äänen. Uusilta kansanedustajilta toivomme erityisesti perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin. Eniten sitä luonnollisesti löytyy tehyläisiltä eduskuntavaaliehdokkailta, joihin kannattaa tutustua Tehyn vaalisivuilla osoitteessa www.tehy.fi/eduskuntavaalit.

Muistathan äänestää sunnuntaina!