Mitä kummaa puuhataan hallitusneuvotteluissa?

Suomeen saadaan uutta työtä ja työpaikkoja varmistamalla mahdollisuus palkata osaavaa työvoimaa. Koulutuksesta tinkiminen ei ole oikea tapa työurien pidentämiseen.

Osaaminen on parasta mahdollista muutosturvaa työn ja työpaikkojen yhä kiihtyvässä muutoksessa. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy tilalle. Työn tekemisen muodot muuttuvat. Tulee entistä enemmän epätyypillisiä työsuhteita, silppu- ja pätkätöitä. Työelämää tulee rajusti muuttamaan myös robotisaatio ja digitalisaatio.

Tähän muutokseen ja murrokseen sopivat erittäin huonosti uuden hallituksen ohjelmaneuvotteluista Smolnasta tihkuneet tiedot ammatillisen koulutuksen tutkinnon lyhentämisestä kaksivuotiseksi nykyisestä kolmesta vuodesta.  Moinen lyhennys veisi todennäköisesti nuorilta mahdollisuuden hakeutua korkeakouluopintoihin.

Tällä hetkellä isolla joukolla ammattikorkeakoulujen opiskelijoilla on pohjalla suoritetut ammatilliset opinnot. Suomalaiset nuoret ovat jo nyt jäämässä osaamisen tasosta verrattuna muiden OECD-maiden nuorten osaamiseen.

” Tulevaisuuden ihmiset tekevät työtä, johon koneiden kyvyt eivät riitä. Ideointi ja uuden luominen ovat ihmisten vahvuusalueita” Lainaus on STTK:n hallitusohjelmatavoitteista. Tuohon jos mihin tarvitaan koulutusta, osaamista ja jatkuvaa oppimista. Ihmisten, työvoiman on voita liikkua omalla osaamisellaan, ei sitä voi kahlita turpeeseen.

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon lyhentäminen ei sovi ollenkaan sosiaali- ja terveysalalle. Haasteet eivät ratkea koulutustasoa alentamalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin on koulutettava osaavia, ammattitaitoisia ja työyhteisötaidot hallitsevia ammattilaisia. Millään pikakoulutuksilla (esim. hoiva-avustaja) ja osatutkinnoilla ei saavuteta riittävää osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin.

On pidettävä kiinni lainsäädännön edellyttämistä vaatimuksista koulutetun hoitohenkilöstön ammattitaidosta. Näin varmistamme laadukkaan ja potilasturvallisen työn sosiaali- ja terveydenhuollossa. Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on mahdollistettava lisä- ja täydennyskoulutuksin työn ohessa ja työaikana.