Kuka johtaa sinun työtäsi?

”Kollegiaalisuus on entistä tärkeämpää työyhteisössä, huipputason sairaalassa, jonka korkein johto ei osaa arvostaa tärkeintä voimavaraansa, lääkärikuntaa. Sairaala on olemassa potilaita varten, joiden hoidosta vastaa lääkärikunta. Kaikki  muu avustaa tätä ydintehtävää. Myös hallinto on tässä mielessä avustavaa henkilökuntaa tai sitä sen pitäisi olla.”  

Edellä oleva lainaus on jukolaisen pääluottamusmiehen jäsenilleen lähettämästä kirjeestä. Juko on siis kunta-alalla yksi ns. pääsopijajärjestöistä edustaen mm. lääkäreitä neuvottelupöydissä.

Kyseinen lausahdus ei voi olla nykyaikaisen johtamisen lähtökohtana. Mikään ammattiryhmä ei yksinään pysty tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon korkealaatuisia palveluita. Hyvät palvelut syntyvät vain hyvällä moniammatillisella yhteistyöllä. Siksi kaikkien työpanosta on arvostettava tasavertaisesti.

Kuka vastaa käytännössä siitä, että suomalaiset saavat hyviä sosiaali- ja terveyspalveluita ympäri vuorokauden ja joka ikisenä päivänä? Vastaus on täysin selvä: koulutettu hoitohenkilöstö omalla työllään ja osaamisellaan. Ylihoitajat ja osaston- sekä apulaishoitajat johtavat ja kehittävät tätä arjen pyöritystä.

Hoitohenkilöstön johtajien asemaa on murennettu useissa eri toimintayksiköissä. Hoitotyön tuloksellinen johtaminen ei voi toteutua toisen ammattikunnan johtamana. Johtajan pitää tietää työntekijöidensä osaaminen ja koulutus. Siksi organisaation kaikilla tasoilla – myös sillä ylimmällä – on oltava hoitohenkilöstön johtaja.

Jos hoitohenkilöstön johtajien tehtäviä ajetaan alas, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten käytännön toteuttaminen hankaloituu tai tulee mahdottomaksi. Samalla hoitohenkilöstön mahdollisuudet urakehitykseen tyssäävät. Kiistatta myös sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuus tulevaisuuden työpaikkana heikentyy.

Valtakunnallisella tasolla historiallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva lainsäädäntö on parhaillaan lausuntokierroksella. Tehy vaatii, että tulevassa lainsäädännössä on vahvasti otettava kantaa moniammatillisen johtamisen puolesta, kuten terveydenhuoltolaissa on säädetty.

On myös tunnustettava suurimman henkilöstöryhmän, koulutetun hoitohenkilöstön johdon merkitys, kun tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa.

Valtakunnassa on selkeästi menossa johtamisjärjestelmien murros ja vallan uusjako. Tähän on ottanut kantaa myös sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty Lääkärilehdelle antamassaan haastattelussa.

”Lisäksi Räty muistuttaa, että sote-alueille tulee kasautumaan paljon valtaa niin virkamies- kuin luottamushenkilöportaaseen. Räty kutsuu lääkäreitä mukaan tähän prosessiin. Omaa osaamista kannattaa nyt laajentaa myös hallinto- ja johtamistehtäviin.”

Onko niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon koulutettu hoitohenkilöstöä arvostetaan vain juhlapuheissa ja todellinen arvostus ja tasavertainen kohtelu on joka kerta taisteltava uudelleen?

Ei ole sama kuka sinun työtäsi johtaa.

Kommentit

Käyttäjän Tehy kuva

Tehyläiset hoitotyön johtajat kunnolla esiin! 20.9.2014

Nyt kun suuri osa meidän arvostusta kaipaavista hoitotyön johtajistamme EIVÄT ole Tehyläisiä, olisi oikea aika tukea oikein kunnolla niitä HYVIÄ hoitotyön johtajia. Jotka Ovat Tehyläisiä! :)

Tuula 30.9.2014

Omassa sairaanhoitopiirissä on pikkuhiljaa johtaminen ohjattu lääkäreille. Erikoista on, että osastonhoitajan esimies on ylilääkäri, aiemmin ylihoitaja. Nyt kun supistuksia säästöjen takia on tehty ja jatkoa seuraa, hoitohenkilöstö on ajettu työskentelemään äärirajoilla sijaiskieltoineen ja osastojen yhdistämiseen, mutta supistukset eivät kuitenkaan koske lääkäreitä. Sairaanhoitajien avoimiksi jääneitä toimia ei ole täytetty ja vuosia sijaisina työskennelleet ovat epävarmoja jatkuuko työt ja miten pitkään. Ammattiliittomme olisin olettanut ottavan jämäkästi kantaa johtamiskysymyksiin ja puolustamaan hoitotyön johtajuutta. Blogissa esitetään huoli ja tavoitteet, mutta mitä ne konkreettisesti ovat?

Virpi 30.9.2014

Kaikenkaikkiaan Tehy on aivan liian hiljaa! Enemmän puhetta tiedotusvälineissä mm.tästä aiheesta. Tottakai lääkärit, Akava ja Juko puolustavat omiaan henkeen ja vereen. He saavat lausua mitä haluavat ja uskaltavat. Toivoisin että sairaanhoitohenkilöstön edustajatkin pitäisivät voimakkaasti ja "huutaen" väkensä puolia!

Tuula 30.9.2014

Ja jätettäisiin nämä huipputason tärkeimmät toimijat eli lääkärit hoitamaan vaikka päiväksi koko sairaalan toimintaa. Huomattaisiinko että yksi tärkeä ammattiryhmä puuttuu! Mikään ei parane blogeja kirjoittelemalla ja ihmettelemällä, vaan tarvitaan konkreettisia toimia. Ammattiliiton tehtävä on ajaa jäsentensä etuja, joita on mm näillä johtamiskysymyksillä heikennetty.

Palataanko takaisin 1970-luvulle? 1.10.2014

Asia ei ole täysin miltä näyttää? Suomessa on jopa sairaanhoitoalueen johtajana hoitotyön "putkesta" tullut johtaja. Suomessa on koulutettu hoitotyön johtajia (pääaineena myös hallinto) 1980-luvulta alkaen. On huolestuttavaa jos tämä verorahoilla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut hoitotyön johtoon ja hoitotyön tutkijoiksi koulutettu ryhmä ei saa koulutustaan vastaavia tehtäviä. Suurin osa tästä ryhmästä on tehnyt ensin käytännön työtä 10-20 vuotta ja ovat sitten lähteneet kehittämään osaamistaan ja ovat siten hoitotyön todellisia asiantuntijoita. Nyt olisi syytä myös yliopistojen (joissa koulutetaan hoitotyön johtajia) aktivoitua. Osataanko vielä 2000-luvullakaan arvostaa ja tukea akateemisen koulutuksen saaneita hoitotyön johtajia edes hoitohenkilöstön keskuudessa saati muuten ?

Tuula 1.10.2014

Valitettavasti kuten puheenjohtajan blogissaan esille tuo huolensa, on sairaanhoitopiireissä viime vuosina ajettu hoitotyön johtoa lääkärijohtoiseksi. Osastonhoitajat ovat ainakin meillä pääosin olleet yliopistokoulutuksen saaneita tai ainakin hallinnollisen tutkinnon suorittaneita. Mutta kun sairaanhoitopiirit ovat tehokkaasti ajaneet hoitotyön johdon lääkäreiden alaisuuteen. Lääkäriliitto on voimakkaasti ajanut jäsentensä etuja sekä johtamis- että palkkaussaralla; ulkopuolisten päivystäjien jo kesken opiskelujen palkkaus viikonloppuyöltä on suurempi kuin sairaanhoitajan palkka.

Tuula 1.10.2014

Korjaus edelliseen: viikonloppuyön päivystyskorvaus on suurempi kuin sairaanhoitajan puolen kuun palkka

Jan-Olof Eriksson 2.10.2014

Virpi, Tehy tiedotti esimerkiksi tähän liittyvästä VSSHP:n hakukiellosta ensimmäisen kerran 15.9. Asia herätti tuolloin runsaasti kiinnostusta mediassa ja oli hyvin esillä julkisuudessa. Asiaa kommentoitiin runsaasti myös sosiaalisessa mediassa. Tuon jälkeen tilanteessa ei ole tapahtunut hirveästi uutta, joten asiaa on hyvin hankala saada enempää esille. Kunhan tässä taas asia etenee johokin suuntaan, asia on varmasti taas paremmin esillä. Pelkkä tiedotteiden puskeminen ei näkyvyyden saamisessa auta, on oltava jotain uutta kerrottavaa. Hoitotyön johtajuusasiaa on pidetty muutenkin esillä monilla eri foorumeilla ja vaikuttamistyötä tehdään taustalla jatkuvasti.

Jan-Olof Eriksson, verkkotiedottaja