Hyvä vanhustenhoito ei pääse otsikoihin

Tehy julkisti viime viikolla kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten käsityksiä ikäihmisten hoidosta. Kyselyyn vastanneiden mielestä ikäihmisten hoidossa tärkeintä ovat itselle koituvat kohtuulliset kustannukset. Seuraavaksi eniten hoidolta toivottiin turvallisuuteen liittyviä teknisiä apuvälineitä ja kolmanneksi tärkeimpänä asiana pidettiin sitä, että terveydentilaan liittyvät asiat hoidetaan asianmukaisesti.

Vanhustenhoitoa puidaan paljon julkisuudessa. Valitettavasti yhteiskunnassamme on parin viime vuoden ajan yleistynyt käsitys, jonka mukaan vanhusten hoitoon kelpaisivat vähemmänkin koulutetut henkilöt. Viimeksi Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen oli sitä mieltä että kelpoisuusvaatimuksista voitaisiin tinkiä.

Karjalaisen näkemys tuntuu oudolta. Tehynkin kyselyn keskeinen tulos on se, että vanhustenhoidossa tärkeänä pidetään asianmukaista hoitoa. Asianmukainen hoito taas ei onnistu ilman riittävää koulutusta.

Minua on alituiseen harmittanut se, että julkisuudessa vanhusten hoidosta keskustellaan lähes pelkästään negatiiviseen sävyyn. On varmasti totta, että vanhusten hoidossa on paljon parannettavaakin. Yhtä totta on myös se, että on valtavasti hoitolaitoksia, joissa vanhuksia hoidetaan hyvin ja he ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Hyvää hoitoa toteuttavat maassamme kymmenettuhannet koulutetut hoitajat, joilla monilla on vielä erityisosaamista ja kokemusta vanhusten hoidossa. Näistä arkipäivän onnistuneista hoitotilanteista ja –käytännöistä ei revitellä otsikoita mediassa.

Pahimmillaan ylinegatiivinen julkisuus voi heikentää alan vetovoimaa. Onneksi esiin tuodaan positiivisiakin esimerkkejä. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko palkitsi maaliskuussa 12 vetovoimaista sosiaali- ja terveysalan työpaikkaa. Joukossa oli mm. Kustaankartanon palvelukeskus. Palkituista työpaikoista lisää ministeriön tiedotteessa:

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1875760#fi

Viime viikolla kokoontui Finlandia-talolle 600 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja muuta kiinnostunutta Tehyn järjestämään Vanhustyön vastuunkantajat –kongressiin. Tapahtumassa  pidetyt luennot, näyttely, posterit ja työnäytökset osoittivat kuinka paljon maassamme onkaan vanhustenhoitoon liittyvää osaamista. Ei tingitä tästä osaamisen tasosta jatkossakaan.

Vanhustyön vastuunkantajien nettisivuilta löytyvät luentotiivistelmät ja muuta aineistoa:www.vanhustyonvastuunkantajat.fi

Kommentit

Käyttäjän Tehy kuva

Tatu Tiala 28.5.2014

Hieno kirjoitus taasen Raunolta! Pidetään tosiaan huoli, että vanhusia(kin) hoitaa koulutettu hoitohenkilökunta, eivätkä mitkään pikakoulutetut avustajat. Ja valvotaan niitä mitoituksia, case Esperi näytti että pelkät paperit siitä että henkilökuntaa on, ei todista mitään.

Ulla 28.5.2014

Suuri kiitos kirjoituksestasi !

Meitä koko sydämellämme vanhuksia hoitavia koulutettuja hoitajia on todella olemassa.

Kohdalleni sattui tässä jokin aika sitten todella ihana, mutta myös jossain määrin hämmennystä herättävä tapaus.

Erään yksikössämme asuvan vanhuksen omaiset halusivat antaa minulle lahjan kiitoksena siitä, että kokevat minun tekevän työtäni sydämellä ja antaumuksella.

Olen todella onnellinen tuosta ihanasta ja arvokkaasta kiitoslahjasta saatteenaan kauniit sanat.

Hämmennystä asiassa toi ja tuo edelleen se, että he halusivat antaa kiitoksen salassa muilta yksikkömme hoitajilta, jottei tämä herättäisi kateutta.Olisin itse halunnut kuuluttaa tämän koko maailmalle, koska koin kiitoksen paitsi tietysti henkilökohtaisena, myös työpaikkani ja koko vanhustenhoitoalan saamaksi kiitokseksi!

Tällainen kiitos on harvinaista, mutta yhtä harvinaista on se kiitos, joka ei vaadi aineellista eikä edes sanoja - se kiitos on hyväksyvä hymy!

Sari Viinikainen 28.5.2014

Totta joka sana! Ja entä tulevaisuus? Emmekö me halua, että suomalainen vanhustenhoito säilyykin korkealaatuisena ja vanhukset (siis me) koemme loppuelämän hyväksi (kiitos muun muassa hyvän hoidon). Arvostusta vanhustenhoitoon ja koulutetulle henkilöstölle.

JKT 29.5.2014

Niin, hoitotyöhön, toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen toden totta tarvitaan terveydenhuoltoalan hyvin koulutettua henkilökuntaa. Kokemuksesta tiedän, että usein ongelma ei olekaan näin päin. Erityisesti voimakkaasti kasvavalla hoivapalvelujen sektorilla hoitoalan ammattilaisten työn kuvaan kuuluu edelleen ja jopa enemmän kuin aiemmin oheistoimintaa ja avustavaa työtä, että ylipäätään toiminta mahdollistuisi. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat tänä päivänä mm. pesevät pyykkiä, tiskaavat, valmistelevat ruokailua (jopa kuorivat perunoita), siivoavat ja järjestelevät paikkoja, vievät roskasäkkejä, käyvät hakemassa tarvikkeita eri paikoista asukkaille (apteekista avopuolella, tk:n tarvikejakelusta) ym. tsupparityötä, kuljettavat näytteitä, korjaavat teknisiä vikoja lampun vaihdosta rikkinäisten sänkujen siirtoon, hoitavat puutarhaa (kyllä kyllä green care, mutta...) .... Me todella tarvitsemme avustavaa henkilökuntaa kaikkiin ko. toimintoihin, että saamme kesktittyä työhön asukkaiden kanssa. Sairaaloissa lienee tilanne näiltä osin parempi. Palvelukodeissa ja kotipalvelussa ei näille hommille rajaa näy.Toivonkin, että keskustelu kääntyy enemmän tähän suuntaan, töitä on tarjolla hyvin monenlaiseen avustavaan työhön ja se voidaa hyvin ja on jo lainsäädännöllä rajattu.

Anne Härkönen 29.5.2014

Kiitos Rauno hyvästä kirjoituksesta!Edelliseen kommenttiin haluaisin lisätä, etten usko hoiva-avustajien korjaavan kuvaamaasi tilannetta, ellei heitä palkata lähi- ja sairaanhoitajien lisäksi (siis lisätä henkilökuntamäärää). Jos osa koulutetusta henkilöstöstä korvataan avustavalla henkilöstöllä, ei työn määrä vähene mihinkään. Koulutetut hoitajat tekevät edelleen luettelemiasi töitä sen lisäksi että hoidollinen vastuu lisääntyy. Henkilökunnan määrää vähennetään, olemme lomautettuina ja jos jonkinlaisilla talkoovapailla, sijaisia ei saa palkata. Siltä pieneltä porukalta, joka töihin näiden säästötoimien jälkeen jää, vaaditaan laaja-alaista osaamista ja kokemusta.

Ulla Pekkala 30.5.2014

Olen tehnyt Vanhustyötä 30-vuotta, Terveydenhuollossa puolet, puolet Vanhustyön organisaatiossa avopuolella.Ero näiden kahden välillä on olennainen. Johtamisessa ero korostuu, vanhustyön organisaatiossa esimiehenä voi toimia esim. avopalveluohjaaja. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä ongelmia. Henkilöstörakenne on kirjava, johtuen organisaatiomuutoksista, kulttuuri ei ole ollenkaan se " luottamuskulttuuri" jota koin Terv.huollossa, johtuu juuri kaikilla tasoilla vaikuttavasta koulutuksen puutteesta!! Tältä pohjalta sitten laitospaikkoja puretaan. Jätin hyvän työn ka huonon organisaation. Työhyvinvoinnin opinnot kutsuu!

JKT 1.6.2014

Olen ehdottomasti samaa mieltä Annen kanssa, yhtään hoitoalan ammattihenkilöä ei tule korvata avustavalla henkilöstöllä. Mutta jotain on tällekin faktalle tehtävä, että näitä mainitsemiani tehtäviä sälytetään aina vain enemmän hoitohenkilökunnan vastuulle kuin vaivihkaa palvelurakenteen muutosten virrassa! Kustannuksista ja henkilöstomitoituksistahan tässä on kyse. Laadukkaaseen toimintaan tarvitaan tietty määrä terveydenhuoltoalan ammatilaisia suositusten mukaisesti ja mielellään ylikin, mutta sen lisäksi myös avustavaa henkilökuntaa oheistoimintoihin. Jokainen työntekijä on kustannuserä ja on vain silmänlumetta, jos hoitohenkilöstön määrä on suositusten mukainen, mutta tehdystä työstä aina vaan pienempi osa on varsinaista hoitotyötä ja iso osa kiinteistön huoltoa, siivousta, pyykkihuoltoa yms.pakollista arjen toimintaa.

Jkl 1.6.2014

Vietin juuri 6 tuntia dementiaosastolla, olen kolmen kuukauden ajan viettänyt siellä useita samanlaisia päiviä. Ongelmana osastolla on tekemisen puute, siellä todella tarvittaisiin "seuranpitäjiä", jotain tekemistä, puuhaa & iloa. Ja sitä ulkoilua myös. Surkimmassa asemassa ovat ne joilla ei ole sukulaisia, jotka tulevat tapaamaan & ulkoiluttamaan, ulos pääsee esim. kerran kuussa. Alalla on taatusti runsaasti tehtäviä joita voivat tehdä vähemmän koulutetut - ja silloin koulutetuille jää aikaa tehdä sitä työtä johon heidät on koulutettu.Ja on aika oikein arvostella hoitoa, jos se on melko runsaskätistä rauhoittavien käyttöä ja kiinni sitomista! Aika paljon on kiinni asenteista, jotka näyttävät istuavan melko tiukassa..