Eläkeuudistus turvaa eläkkeiden tason

Suomen työeläkejärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa todettu perusteiltaan vahvaksi.  Eräs järjestelmän vahvuuksista on joustava eläkkeelle siirtymisikä.

Kuitenkin järjestelmässä oli muutamia valuvikoja. Elinaika pitenee, mutta työurat eivät pitene ja eläkkeiden taso laskee. Tulevaisuuden eläkeläisistä olisi tullut uusi köyhälistö. Juuri tehdyn eläkeratkaisun myötä kyetään kestävällä tavalla turvaamaan eläkkeiden taso tulevaisuudessa – myös nuorille.

Työurat eivät kuitenkaan pitene pelkällä eläkepolitiikalla. Työssä jatkamista edistetään työelämän konkreettisilla uudistuksilla. Nuorten on päästävä töihin heti ammattikoulutuksen jälkeen, työaikojen on oltava entistä joustavampia ja ikääntyneiden työssä jaksamista on tuettava.

Ikävää, että syntyneessä eläkeratkaisussa työelämän kehittäminen ei edennyt toivotulla tavalla. Eläkeuudistuksen tavoitteiden toteutuminen reaalimaailmassa edellyttää, että ihmiset ovat terveitä ja työkykyisiä sekä työtä on tarjolla. Tämä edellyttää työuran loppupäässä osaamista ja työhyvinvointia tukevia uusia toimintamalleja sekä asennemuutosta ikääntyviä työntekijöitä kohtaan.

Myös työkyvyttömyyseläkkeitä on pystyttävä vähentämään.

Eläkeratkaisu on historiallisen suuri sosiaalipoliittinen uudistus vuosikymmeniin. Kyseessä on kokonaisuus, joka sisältää lukuisia isoja ja pieniä - mutta kaikki yhtä tärkeitä asioita. Eräs isoista asioista on se, että työeläkemaksujen taso on sovittu nyt pitkäksi aikaa kestävälle tasolle.

Jatkossa on valppaasti seurattava, että asiat myös kirjoitetaan sovitulla tavalla lakipykäliksi.

On oltava myös tyytyväinen, että työmarkkinaosapuolet kykenivät tekemään ratkaisun tässä koko yhteiskunnan kannalta merkittävässä asiassa. Kolmikanta toimii.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen vaatii selkeästi kaikkien ikäryhmien työllisyysasteen nostamista. Hyvinvointiin tarvittava resurssi tulee työtä tekemällä.

Osalla julkisella sektorilla työskentelevillä tehyläisillä on vielä vanha ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä. Näihin eläkeikiin ei tämä ratkaisu vaikuta.

Tehyläisten työtä kuormittavat niin psyykkiset kuin fyysiset tekijät. Kuormitusta aiheuttaa lisäksi epäsäännöllinen kolmivuorotyö ja kiire, joka näyttää lisääntyvän työpaikolla koko ajan yhä enemmin. Uusi eläkeratkaisu mahdollistaa tehyläisille erilaisia mahdollisuuksia päästä arvokkaasti eläkkeelle.