kuva: iStock

Seksuaalinen häirintä aiheuttaa vihaa ja häpeää

Tehy teki jäsenilleen kyselyn seksuaalisesta häirinnästä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla. Ja sitähän esiintyi. Lähes puolet vastaajista oli kokenut seksuaalista häirintää potilaan, omaisen tai kollegan taholta.

Seksuaalinen häirintä aiheutti vihaa, häpeää, sääliä ja pelkoa.  Eniten kuvattuja tunnetiloja olivat inho, ällötys ja ärsytys.  Eräskin vastaaja kuvasi: ” Ällötti. Tuntu kuin ois pettäny puolisoa.” Ehkä nämä tunteet saavat pitämään kokemuksen sisällään. Vaatii todella luottamusta, että asiasta pystyy puhumaan muille.

Mielenkiintoista oli huomata kyselyn tuloksista se, miten toimittiin häirinnän jälkeen. Yli puolet kertoi tapahtuneesta lähimmälle työkaverille. Työyhteisössäkin asiasta keskusteltiin useammin kuin että siitä olisi kerrottu esimiehelle. Useammin asiasta jopa vaiettiin kokonaan.

Työturvallisuuslaissa työnantajaa velvoitetaan puuttumaan epäkohtaan heti tiedon saatuaan. Asian hoitaminen kuitenkin viivästyy, jos esimies on viimeinen joka tietää asiasta työpaikalla tai jos hänelle ei ollenkaan siitä kerrota. Vastaajat kokivat, että asiasta kyllä pitää kertoa esimiehille ja he luottivat, että esimies tiedon saatuaan puuttuu asiaan.

No, miksi ei sitten vain ole sovittu, että seksuaalinen häirintä kerrotaan aina esimiehelle? On sovittu, ainakin esimiesten mielestä. Yli puolet ylemmissä johtotehtävissä olevista vastaa kyselyssä, että organisaatiossa asiasta on sovittu ja että organisaatioissa on toimintaohjeet. Vajaa puolet lähiesimiehistä tiesi sopimuksesta ja toimintaohjeista.  Mutta vain joka kymmenes työntekijä tiesi näistä.

Väistämättä herää kysymys, mikä tässä nyt on mennyt pieleen? Villi arvaukseni on, että toimintaohjeita ei ole laadittu yhteistoiminnassa. Jos arvaukseni meni pieleen, niin arvaan toisen kerran: niitä ei ole käyty missään vaiheessa työntekijöiden kanssa läpi.

Kyselyn pohjalta tehdyssä selvityksessä Tehy esitti kuusi toimenpide- ja kehittämisehdotusta seksuaalisen häirinnän poistamiseksi työpaikoilta

  • toimintaohjeet häirinnän torjumisesta kaikkien tiedossa
  • häirinnästä ilmoitus aina esimiehelle, joka puuttuu häirintään heti
  • laaditaan pelisäännöt, minkälainen käytös hyväksytään ja mitä ei
  • perehdytys toimintaohjeisiin ja pelisääntöihin
  • avoin ilmapiiri mahdollistaa ja sallii häirinnästä puhumisen
  • häiritylle järjestetään tukea

Lisää aiheesta:
www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehy-seksuaaliseen-hairintaan-ei-puututa-tarpeeksi-sosiaali-ja-terveysalalla