Sairaanhoitajat kehittämässä itsenäisiä ja laajavastuisia tehtäviä

Sairaanhoitajaliitto järjesti 18. – 20.8. yhdessä maailmanjärjestönsä (ICN) kanssa kansainvälisen laajavastuisia ja itsenäisiä asiantuntijasairaanhoitajien tehtäviä käsittelevän APNN2014-kongressin Helsingissä. Kongressiin osallistui miltei 800 henkilöä yli 40 maasta.

Kongressissa kuultiin miten sairaanhoitajien laajennetut työnkuvat ja ns. laajavastuiset tehtävät mahdollistavat nopeamman hoitoon pääsyn ja miten ne parantavat samalla hoidon laatua sekä potilastyytyväisyyttä. Myös työtyytyväisyys ja työvoiman pysyvyys on lisääntynyt.

Laajavastuisia ja itsenäisiä sairaanhoitajien tehtäviä on kehitetty 1960-luvulta lähtien. Kehittämistyö alkoi Yhdysvalloissa. Nurse Practitioner (NP) -roolissa toimivat sairaanhoitajat pitävät itsenäisiä potilasvastaanottoja ja heidän osaamisensa on kehittynyt enemmän lääketieteellisessä tiedossa. Kliiniset asiantuntijasairaanhoitajat (CNS) toimivat sairaalaorganisaatioissa ja he tekevät potilastyötä, kehittävät näyttöön perustuvaa hoitotyötä, tekevät tutkimusta ja johtavat osaltaan hoitotyön toimintaa.

Nykyisin USA:n sairaanhoitajatyövoimasta noin 6.5 % toimii laajavastuisissa ja itsenäisissä tehtävissä. Näillä sairaanhoitajilla on maisterin tutkinto, mutta yhä enenevissä määrin myös tohtorin tutkinto. Yliopistosta on nykyisin mahdollista valmistua kaksoistutkinnolla NP-tohtoriksi ja kliinisen työn tohtorilinjat ovat lisänneet suosiotaan voimakkaasti.  Joissakin suurissa organisaatioissa voi olla jopa 500 NP- ja CNS -tehtävissä toimivaa sairaanhoitajaa.

Muissa maissa kehittämistyö on ollut hitaampaa. Kansainvälisesti tarkasteltuna alle 1 % sairaanhoitajatyövoimasta toimii vastaavissa tehtävissä.

Irlannissa laajavastuisia tehtäviä on kehitetty voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Irlannissa laajavastuisissa asiantuntijatehtävissä toimivilla sairaanhoitajilla ja kätilöillä (Advanced Nurse / Midwife) on suojattu nimike ja he ovat kansallisessa rekisterissä (NMBI). Maassa on tällä hetkellä rekisteröityneenä kuusi asiantuntijakätilöä ja 140 asiantuntijasairaanhoitajaa. Heillä on maisteritasoinen koulutus ja vähintään seitsemän vuoden työkokemus.

Lisäksi vakanssit, joissa nämä asiantuntijat toimivat, ovat NMBI-rekisterissä. Organisaatiot hakevat NMBI:ltä asiantuntijavakanssia, joka myönnetään joskus pitkänkin hakuprosessin jälkeen. Näitä vakansseja on tällä hetkellä 193. Vakanssin tulee olla asiantuntijatehtävä, jossa on määritelty tehtäväkuva ja jota organisaatio tukee. Lisäksi tehtävässä on järjestetty riittävät konsultaatiomahdollisuudet.

Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistä ja laajavastuisia asiantuntitehtäviä on kehitetty 2000-luvun alusta lähtien. Ammattihenkilöihin liittyvää lainsäädäntöä on uudistettu siten, että terveydenhuollon työnjaon kehittäminen eri ammattiryhmien kesken on mahdollista. Rajattuun lääkkeenmääräämiseen liittyvä lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 2010 alkaen.

Sairaanhoitajilla on maassamme itsenäisiä hoitajavastaanottoja ja myös hoitajavetoisia terveysasemia on kehitetty (esimerkiksi Jyväskylässä). Ensimmäiset asiakasvastaavat ovat nyt valmistuneet ammattikorkeakouluista. Maassamme on tällä hetkellä 142 rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saanutta hoitajaa. Yliopistosairaaloissa toimii 36 kliinistä asiantuntijaa.

Tuleva sote-uudistus tulee osaltaan lisäämään hoitajien itsenäisten tehtäväkuvien tarvetta. Esimerkiksi syrjäseuduilla, joissa lääkäreistä tulee olemaan pulaa, hoitajat kantavat jatkossa vastuun osan akuuttien sairauksien hoidosta ja kroonisten sairauksien seurannasta. Myös muissa organisaatioissa tarvitaan hoitajavetoisten uusien innovaatioiden luomista.

Hoitotyön asiantuntijoiden nimikkeille tulisi saada suojaus ja asiantuntijat tulisi rekisteröidä kansalliseen rekisteriin. Asiantuntijatehtävät sekä niihin vaadittava koulutus tulisi kuvata kansallisella tasolla. Näin organisaatioihin olisi mahdollista perustaa uusia laajavastuisia vakansseja ja nämä tehtävät olisivat selkeitä niin ammattihenkilöille kuin kansalaisillekin.

Sairaanhoitajaliittoon on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on määritellä mitä laajavastuiset hoitotyön tehtävät tarkoittavat tämän päivän Suomessa. Myös osaamisvaatimukset, tehtävänkuvat, koulutus ja alan sääntely pyritään kuvaamaan. Toimin Tehyn edustajana tässä asiantuntijaryhmässä.

Edunvalvontatyössä Tehyssä edistämme laajavastuisten ja itsenäisten työnkuvien kehittämistä maassamme. Olemme esimerkiksi tänä vuonna perustaneet jaoston, joka kokoaa yhteen rajatun lääkkeemääräämisoikeuden saaneet hoitajat. Vaikutamme lainsäädäntövalmisteluun ja ohjeistamme jäseniämme näissä uusissa tehtävissä. Myös palkkaedunvalvonta on tärkeä osa tätä kehittämistyötä. Palkan on heijastettava uusia tehtäviä ja vastuita.

Kommentit

Käyttäjän Tehy kuva

Juha Kurtti 25.8.2014

Informatiivinen blogi, kiitos. Jäin miettimään, että jos Suomessa olisi 6.5 prosenttia sairaanhoitajista itsenäisissä ja laajavastuisissa tehtävissä (itsenäiset potilasvastaanotot ja asiantuntijatehtävät), niin heitä olisi noin 4 500!!

Jarkko 25.8.2014

Hyvä että kehitetään ja viedään asioita eteenpäin. On vain muistettava että laaja-alaisesta koulutuksesta, kokemuksesta, tehtävistä ja niiden tuomasta vastuusta on maksettava myös asianmukainen korvaus! Näinhän täällä Suomessa ole tähän asti tehty. Tähän asti on vain ilosta kiljuen otettu uudet tehtävät ja vastuut vastaan ja sitten myöhemmin herätty miettimään raha-asioita. Valtiovaltakin on huomannut että lisäkoulutetut sairaanhoitajat suostuvat tekemään perinteisesti lääkäreille kuuluvia tehtäviä paljon halvemmalla kuin lääkärit.

Lähihoitaa 29.8.2014

Lähihoitajana olen hieman pettynyt TEHY:yn, esim sähköisen reseptin osalta, että lähihoitajat eivät pääse reseptikeskukseen tietoja katsomaan. Tämä vaikeuttaa hyvin paljon organisaatiomme toimintaa. Tehy on varmasti ollut mukana tässä uudistuksessa. Ainakin koulutustilaisuudessa jossa tehyn edustaja kertoi muutoksesta sanoi kysyessäni miksei lh:t voi mennä arkistoon sanoi, että kyse on "koulutuksesta" eli tämä uudistus ja tietoihin meneminen vaatisi niin paljon koulutusta että ei enää lähihoitajia voida opastaa. Tosiasiassa olen kaikki sh:t opastanut kuinka sinne arkistoon mennään! Myös tämä lääkkeenmääräämisoikeus-koulutus harmittaa, että siihen ei voi hakea lähihoitaja. Siinä voisi olla tentti, jolla katsotaan onko henkilö pätevä eikä niin, että lähihoitajat samantien on rajattu pois tästä. Kuitenkin itse työskentelen terveyskeskuksen yksikössä, jossa yksi toisen peräänsä perehdytän sairaanhoitajat työhönsä... Kerron laboratoriotulosten tulkitsemisesta, potilaiden hoidosta, reseptin laitosta uusintaan ja kaikki mahdollinen. Ainoa ero työssämme on, että en laita iv. lääkitystä enkä voi kirjoittaa sairaslomaa. Kaiken muun opastan uusille hoitajille. Kaikki eteneminen on tyssännyt koulutukseen. Teen esim itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottoa (ja opastan uudet sh:t siihen) mutta esim nyt oli koulutustilaisuuksia joihin hain lähihoitajana siis, ja työnantaja oli sitä mieltä, että se on lähinnä sairaanhoitajille tarkoitettu. Koulutus oli siis erilaisten vaivojen tutkimista varten, joita todella hoitajan vastaanotolla tarvitsee. Teen samaa työtä kuin sh:t ja siis opastan heidät siihen, mutta työnantaja epäsi koulutuspyyntöni vedoten alhaisempaan koulutukseen. Eikö voisi olla joitain tasotestejä, joilla palkka ja nimike työssä määritettäisiin? En itsekään ole ollut töissä kuin alle 5 vuotta, mutta opastanut yli 10 sh:aa. Meillä vaihtuvuus on suurta. Akuuttiyksikkö kyseessä. Miksi ihmeessä ei voi olla tasotestiä ja sen läpäisseet hoitajat voivat suorittaa lääkkeenmääräämisoikeuden? Lähihoitajakoulutus on hyvin monipuolinen ja antaa hyvin paljon niille, jotka haluavat oppia ja sisäistää asian. Samoin sh-opinnot varmasti, mutta enemmän tuntuu sieltä tulevan niitä, jotka on menneet sieltä missä rima on hieman alempana. Eivät tunnu paljonkaan mistään tietävän... Vaikka mukavia ovatkin ja sopivat siten hoitotyöhön.Tehy mainosti olevansa myös lähihoitajaliitto silloin kun opiskelin, mutta nyt työssä ollessani olen ikäväkseni huomannut sen olevan vain sairaanhoitajien liitto.Täytyy varmaan siirtyä Superiin. Ps. Älkää enää markkinoiko itseänne lähihoitajakouluissa! Lehtennekin on täynnä sairaanhoitajarekryjä ei yhtään ainoaa lähihoitajan paikkaa.Haluatteko vain rahat lähihoitajilta?

Tatu Tiala 30.8.2014

Silläkin uhmalla, että ruokin peikkoa, niin muistuttaisin nimimerkkiä "Lähihoitaa" siitä, että Tehy ry ei ole kehittänyt sähköistä reseptiä, ei maksa lähihoitajien palkkoja, eikä päätä Suomen lainsäädännöstä koskien lääkkeiden määräämistä (tai muutakaan). Tehy ei myöskään mainosta olevansa lähihoitajaliitto, vaan koko koulutetun hoitohenkilökunnan (mukaanlukien lähihoitajat) liitto.

Tehy ry:llä ei myöskään ole mitään tekemistä sen kanssa, millaisia työpaikkoja ulkopuoliset tahot mainostavat Tehy-lehdessä.

Taru 3.9.2014

Erittäin hyvä ja runsaasti ammatillista tietoa sisältävä artikkeli. Hienoa, että hoitotyötä kehitään. Oli myös mukava lukea, mitä tapahtuu kansainvälisesti muualla hoitotyössä. Opiskelen itse Kliiniseksi Asiantuntijaksi ammattikorkeakoulussa, siis ylempää ammattikorkeakoulu tutkintoa. Lähinnä kiinnostaisi, kuinka voin tutkintoa tulevaisuudessa hyödyntää?Jos asiantuntija tehtäviin vaaditaan yliopistossa suoritetttu tutkinto. Onko niin, että tämä tutkinto on välivaihe, jolla haetaan korkeampaa tutkintoa ja siten parempia pätevyysvaatimuksia asintuntija tehtäviin haettaessa? Käsittääkseni kaikilla yliopistosairaaloiden asiantuntija sairaanhoitajilla on Yliopisto tutkinto. Onko asia niin?Artikkeliin palatakseni, olen saanut siitä kaipaamani tietoa, toivottavasti asiasta tulee lisää keskustelua ja saataisin vietyä hoitotyön kehitystä eteenpäin. Kiitos!

Jaana Kotila 3.9.2014

Hei, Tällä hetkellä kaikilla yliopistosairaalan hoitotyön kliinisillä asiantuntijoilla on TtM tutkinto (tiedekorkeakoulu) ja tohtorikoulutuksessa on myös jo osa näissä tehtävissä toimivia. YAMK- tutkinnon suorittaneita asiantuntijasairaanhoitajia tiedän olevan keskussairaaloissa ja perusterveydenhuollossa. Tarkkaa lukumäärää ei kukaan tiedä, sillä Suomessa ei vielä asiantuntijasairaanhoitajia rekisteroidä mihinkää kansalliseen rekisteriin. Tulevaisuudessa tästä varmasti olisi hyötyä. Organisaatiot itse määrittelevät koulutustaustan, joilla näihin tehtäviin voidaan hakea.Terveisin Jaana Kotila, Hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS

Elina 13.9.2014

Hei!Kliininen asiantuntija YAMK -tutkinto pätevöittää Kl. asiantuntijasairaanhoitajan tehtäviin niin keskus- kuin yliopistosairaaloissa. Ymmärtääkseni, saamani informaation mukaan, YAMK -tutkinnon omaavia on näissä tehtävissä, ainakin Oys:ssa sekä Kys:ssa. Suomen koulujärjestelmässä sekä tiede- että ammattikorkeakoulututkinto ovat rinnastettavia maisteri- tason tutkintoja. Molemmista on jatkomahdollisuudet tohtoriopintoihin. Toki -yliopistokohtaisesti- polkuopintoja suorittamalla YAMK -tutkinnon jälkeen. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Koulu) Tämä on verrattain uusi alue ylipäätään ja kaikissa sairaanhoitopiireissä ei näitä tutkintoja ja tehtäväpohjia sekä -sisältöjä ole huomioitu toiminnassa, mutta tulevaisuudessa toivottavasti lisääntyvästi. Laajavastuisten hoitotyön tehtävien määrittäminen sekä kansallinen rekisteröinti lisäisivät ammattiarvostusta. Toivotan onnea Tarulle opintoihin ja eteenpäin katsovaa mieltä. Kaikille työniloa!Elina Keränen sairaanhoitaja AMK, YAMK-kliininen sairaanhoitaja opiskelija

Jaana Kotila 29.9.2014

Hei, Tällähetkellä yliopistosairaaloissa (ESH) kliinisen asiantuntijan toimia on vasta vähän. Näitä paikkoja tarvitaan ehdottomasti lisää, sillä useilla on melko laajat toiminta-alueet. Oulun (Oys) kliinisillä asiantuntijoilla toisella on maiserin (yliopisto) tutkinto ja toinen on hoitotieteen tohtori. Kuopiossa (Kys) toimii jo myös kaksi tohtorin tutkinnon suorittanutta henkilöä tässä tehtävässä. Yhdellä on YAMK tutkinto, mutta hän tekee toimen sijaisuutta vuoden 2014 loppuun. Neljäs henkilö on maisteri tutkinnon suorittanut. Helsingissä toimivilla on myös yliopistotasoinen maisterin tutkinto, ja useampi henkilö tekee jo väitöskirjaa. Hoitotyön kliiniset asiantuntijat Suomen yliopistosairaaloissa:Oulu 2, Kuopio 4, Jyväskylä 2,Tampere 1, Helsinki 15 (psy 2) ja Turku 9 kpl.Terveisin Jaana Kotila, Hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS

Tuula 30.9.2014

Lähihoitaja ihmettelee, kun koulutuksensa takia ei saa tehdä sairaanhoitajan töitä. Minä ihmettelisin suuresti jos voisi. Ennen oli apuhoitajat (muuttivat nimensä perushoitajiksi), jotka halusivat myös tehdä sairaanhoitajan töitä ja suurin ylpeyden aihe tuntui olevan, että pääsi antamaan lääkkeitä. Miksi sairaanhoitajia yleensä koulutettaisiin, jos lähihoitaja voisi/luulee osaavansa tehdä samoja töitä. Sairaanhoitajan koulutus on erittäin vaativa ja laaja-alainen, lähihoitaja varsinkin erikoissairaanhoidossa vastaa potilaan perushoidosta. Voisihan sitä itsekin vuosikymmenien kokemuksella tehdä vaikka lääkärin hommia samalla perusteella kuin tämä lähihoitaja eroja kuvaa. Miksi et hakenut sairaanhoitajakoulutukseen, jos niin haikailet tehtäviin, joihin et koulutuksesi riittämättömyyden vuoksi kykene etkä lainsäädännön vuoksi saa tehdä.

Käyttäjän Minna kuva

Ketju on vanha mutta nostan sen esiin. Olen itse käynyt kliinisen asiantuntija kouöutuksen (yamk). Olen vuoden etsinyt töitä esim. Tk sairaanhoitaja vo...kuitenkin palkkaus tässä olisi huomattavasti pienempi kuin minulla nyt ( kuuluu vkonloppu työt)...eli minulle ei ainakaan ovet aunneet pk seudulla...haussa ei ole yhtään laajennetun Sh vakanssia vo puolella...pettynyt