Kuva: iStock

Ruoka on päivän kohokohta – uusi suositus ikääntyneiden ravitsemuksesta

Viime kevään vanhuspalvelukriisi antoi sysäyksen päivittää ikääntyneiden ruokasuositus. Silloin paljastui, että ikäihmisten ravitsemuksessa on monia ongelmia, esimerkiksi vajaaravitsemusta. 

Hyvä ravitsemus ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä ja se edistää terveyttä. Maistuvan ruuan syöminen hyvässä seurassa on tärkeää henkiselle hyvinvoinnille. 

Valtakunnallinen ruokasuositus on tarkoitettu ikäihmisten palveluissa toimivien ammattilaisten laajasti käytettäväksi sekä julkisella että yksityisellä puolella. Suosituksessa annetaan ohjeet ikäihmisten ravitsemustilan määrittämiseen, sen seurantaan ja yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamiseen. 

Vireyttä seniorivuosiin -ikääntyneiden ruokasuositus julkaistiin 31.3.2020. Se on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) yhteinen suositus. Se korvaa vuonna 2010 julkaistun ikääntyneiden ravitsemussuosituksen. Tehy on kommentoinut suositusta lausuntokierroksella.  

Hyvä ravitsemus ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä ja se edistää terveyttä. Maistuvan ruuan syöminen hyvässä seurassa on tärkeää henkiselle hyvinvoinnille. Kotihoidon asiakkaiden hyvä ravitsemus edesauttaa kotona pärjäämistä. Ympärivuorokautisessa hoidossa ravitsemus auttaa toimintakyvyn ylläpidossa. Terveellinen ruokavalio voi suojata muistitoimintoja. Ruokavalion energiamäärän tulisi olla energiankulutuksen mukainen. Yöpaasto ei saa olla yli 11 tuntia.  

Ruoka maistuu paremmin seurassa. Virtuaaliset etäruokailuryhmät kotihoidossa voi tarjota ikäihmiselle mukavan tilaisuuden syödä muiden seurassa. Ruokailuryhmän aikana hoitaja voi esimerkiksi lukea päivän lehteä ääneen ja ruokailijat voivat keskustella toistensa kanssa.  

Suosituksessa kuvataan eri ammattilaisten vastuut ravitsemuksesta huolehtimisessa. Kaikilla ikäihmisten hoidossa työskentelevillä ammattihenkilöillä tulee olla peruskoulutuksessaan osio ikääntyneiden ravitsemuksesta. Ravitsemusterapeutit toimivat hoitohenkilökunnan tukena moniammatillisessa yhteistyössä. Hyvä suun terveys on tärkeää, jotta syöminen onnistuu vaivatta. Fysio- ja toimintaterapeuteilla on merkittävä rooli hyvän ravitsemuksen toteutumisessa.   

Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen nostaminen tasolle 0,7 vanhuspalvelulaissa parantaa asiakkaiden ravitsemusta. Kun tukipalvelutehtäviä ei enää lasketa henkilöstömitoitukseen, koulutetulla hoitohenkilöstöllä on enemmän aikaa huolehtia myös ravitsemuksesta. Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi ja seuranta sekä siihen liittyvien havaintojen kirjaaminen on jatkossakin koulutetun hoitohenkilöstön tehtävä.  

Verkkolähetyksen tallenne suosituksen julkaisutilaisuudesta.