Pyykkäys ja siivous loppuvat hoitajilta

Henkilöstömitoitukseen liittyvä 0,7 lakiluonnos annetaan eduskunnalle tänään. Vanhuspalvelulain muutos lisää koulutetun hoitohenkilöstön määrää tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Tämä on Tehylle tärkeä tavoite. Olemme tehneet vaikuttamistyötä sen toteutumiseksi jo vuosien ajan.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Lainsäädäntöesityksessä on toinenkin hoidon laatua lisäävä ja hoitajien työkuormitusta helpottava uudistus. Kun laki tulee voimaan, tukipalvelutyötä ei enää lasketa mukaan henkilöstömitoitukseen. Koulutettu hoitohenkilöstö voi keskittyä perustehtäväänsä, vanhusten hoitamiseen.

Koulutetulta hoitohenkilöstöltä siirtyy pois esimerkiksi asiakkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen siivous, ruoan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys sekä pyykki- ja kiinteistöhuolto. Näitä tehtäviä varten pitää olla tukipalveluhenkilöstöä. Jos näitä tehtäviä kuitenkin sisältyy koulutetun hoitohenkilöstön tehtäviin, työtunteja ei tältä osin voi laskea mitoitukseen.

Uudistus on välttämätön. Nykyisellä henkilöstömäärällä ei ole mahdollista toteuttaa asiakasturvallista ja laadukasta hoitoa kaikissa toimintayksiköissä. Työkuormitus ja työtahti ovat vanhuspalveluissa sellaisella tasolla, että osaavat ammattihenkilöt uupuvat ja hakeutuvat muualle töihin. Työntekijöitä on vaikea saada ja vaihtuvuus on suurta. 

Vanhuspalvelulain tuleva muutos lisää alan ja työpaikkojen vetovoimaisuutta. Ammattihenkilöt haluavat työskennellä paikoissa, joissa on riittävä henkilöstömitoitus ja joissa voi keskittyä siihen, jonka parhaiten osaa – laadukkaaseen hoitotyöhön.

Laki tulee voimaan 1.8.2020, jos sen käsittely eduskunnassa etenee suunnitellusti. 

Kysymyksiä ja vastauksia (STM): Henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
10.3.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
22.3.2021