kuva: Lauri Rotko

Meneekö sote-alan joustaminen jo kohta överiksi?

Tehy on tehnyt kahtena syksynä kyselyn luottamusmiehille aiheesta, miten kesästä selvittiin. Kysely kohdistetaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja vastaajina olivat päätoimiset pääluottamusmiehet, pääluottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Edellisvuoden kyselyyn verrattuna kuormittuneisuus on lisääntynyt selkeästi sote-alalla.

Keväällä korona oli rantautunut Suomeen ja se vaikutti ensimmäisenä terveydenhuoltoalaan ja sen henkilöstöön. Terveydenhuollossa ryhdyttiin järjestelemään toimintoja uusiksi ja vaikutus valui myös sosiaali- ja kasvatusalalle. Tuli valmiuslaki voimaan, joka johti äärimmillään sopimusmenettelystä määräysvallan käyttöön. Kesää odotettiin pelon sekaisin tuntein.  

Tehyn tekemässä selvityksessä joka kolmas (33 %) vastaaja sanoi, että heillä ei tehty sulkuja eikä supistuksia kesäaikana. Niissä, missä niitä tehtiin, yleisintä olivat 2–4 viikon sulut tai supistukset. Ne kohdistuivat eniten hammashuoltoon, päivähoitoon ja vastaanottotoimintaan. Vastaajista 16 % ilmoitti, että heillä on myös lomautettu henkilöstöä.  

Kesää rasitti myös sijaispula. Vastaajista 43 % kertoi, että tietyistä ammattiryhmistä oli nyt aiempia vuosia pahempi työvoimapula. Suurimmat saatavuusongelmat olivat sairaanhoitajista, lähihoitajista ja bioanalyytikoista. Vain reilu kolmannes (39 %) pystyi toteuttamaan aiemmin tehtyä kesäajan suunnitelmaa toiminnan ja sijaisten suhteen. Vaikka kesäaikana koronaepidemia hieman rauhoittui, tapahtui henkilökunnalle altistumisia ja tartuntoja, mikä kasvatti sijaistarvetta. Koronan olemassaolo lisäsi tarvetta myös näytteenottoon ja bioanalyytikoista olikin huutava pula.  

Sijaispulasta huolimatta kesästä selvittiin, mutta ihan varmasti se jätti jälkensä. Suurin osa vastaajista (63 %) kertoo, että henkilöstö teki ylitöitä, vaihtoi omia vuorojaan ja jousti omissa työajoissa. Voi vain kuvitella, miten se vaikutti heihin. Meistä jokainen haluaa kesällä viettää aikaa perheen kanssa ja tehdä asioita, jotka auttavat palautumaan työstä. Lähes kolmannes (28 %) kertoikin, että kesälomaa ei saanut yhtäjaksoisena kesäaikana, mikä tietysti vaikuttaa jaksamiseen.  

Kuormittuneisuus kasvanut sote-alalla 

Erittäin huolestuttavaa vastauksissa olikin kuormittuneisuuden kasvu. Edellisen vuoden kyselyssä vastaajista vajaa puolet (41 %) arvioi, että kesä 2019 oli raskaampi kuin kesä 2018. Tänä syksynä jo 69 % vastaajista arvioi, että kesä 2020 oli raskaampi kuin kesä 2019. Tämä on huolestuttava suunta ja vauhti on ihan liian hurjaa. Mihin asti kuormittuneisuudessa voidaan mennä ennen kuin siihen aidosti puututaan? Tietysti koronalla oli oma osuutensa asiassa, mutta sekin pitää huomioida kuormittumisen hallinnassa.  

Kolme tärkeintä syytä kuormittumiseen olivat liian vähäinen henkilöstömäärä, joka aiheuttaa kiireen (67 %), toistuvat joustamiset omissa työvuoroissa (67 %) ja se, että sijaisten perehdyttämiseen ei varattu riittävästi aikaa (40 %). Sote-alan henkilöstö on tunnollisia työssään ja kantavat usein huolta, kun työtä ei pysty tekemään niin hyvin kuin voi. Mutta tämän lisäksi 36 % vastaajista sanoi, että ihan pelotti potilasturvallisuuden vaarantumisen vuoksi.  

Miksi sijaisia ei sitten saatu? Kaksi suurinta syytä olivat pula koulutetuista sijaisista (70 %) ja organisaation vetovoimaisuuden puute (42 %). 

Tämä selvitys todisti sen tosiasian, että sosiaali-, terveydenhuolto- ja kasvatusala pyörii pitkälti työntekijöiden joustojen varassa. Me olemme sen tienneet jo pitkään ja toivottavasti tämän uskovat myös päättäjät, jotka voivat vaikuttaa alan vetovoimaisuuteen.  

Kommentit

Käyttäjän Terhi Tuominen-Seittonen kuva

Eiköhän tämä ole tiedetty jo pitkään, että hoitoala toimii vain ylitöiden varassa. Muistelkaa sitä porua, mikä nousi jo melkein ennen, kuin Tehy ilmoitti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta! HUS ainakin mene minimimiehityksillä; Apottiin on saatu kaikki varat ja henkilökuntamäärä kyllä. Kehittämiseen ja suunnitteluun saadaan paljon aikaa, mutta mites on "tylsä perustyö" eli potilashoito? Kyllä välillä kylmää ja toivoo, ettei mitään vaan sattuisi oman vuoron aikana. Korona toi näkyviin, että halukkuus pois on alalta eli kokemusta siirtyi ainakin meiltä pois paljon joko muualle töihin tai opiskelemaan. Moni suunnittelee poislähtöä, ihan mikä tahansa muu, kuin hoitoala. Mutta: onko kukaan huolissaan, kuin työntekijät!!

Käyttäjän Mikko Jaatinen kuva

Hoiva-alan työntekijöiden "sopuisuuden" (ja todennäköisesti myös sen vuoksi, että todellista työtaistelua ei ole mahdollista toteuttaa), sairaanhoitajien työolosuhteet onkin varmasti ainoastaan sairaanhoitajien oma ongelma ja todellakin myös omaa vastuualuetta. Oletko itse monestikin huolissasi vaikkapa opettajien jaksamisesta/työolosuhteista?

Itse ollut alalla n3 vuotta, lähes kaikki itseäni nuoremmat mieskollegat ovat lähteneet vaihtamaan alaa. Kyseisen ilmiön seuraaminen on ollut aika hurjaa, varsinkin kun uudelleenkouluttauduin alalle jolla edes on töitä tarjolla! Oma alanvaihto kuitenkin on akuutisti esillä, en näe että Suomen sairaanhoitajat pääsee palkkakuopastaan koskaan pois, perusteluni sille on että yksinkertaisesti ei ole tarpeeksi poliittista tahtotilaa todellisille palkankorotuksille. Mielenkiintoista tässä on se että esim. hävittäijiin on varaa pistää muutama miljardi mutta ei sairaanhoitajille, selvä indikaattori edellä mainitusta "tahtotilasta". Eräs toinen ongelmatekijä on työn arvostuksen näkyminen esim. työtilojen sisäilman osalta, sopuisat ihmiset ei purnaa "turhasta", kuten myös pakkorokotukset ja tähän ilmiöön liittyvät hassutukset, kuten rokotustietojen kiikuttaminen esimiehelle jolla todistetaan "työhön kelpaavuus".

Ihan mielenkiintoista että tuleeko taas yksi äärimmäisen vähän testattu rokote (korona) pakon piiriin ja kun tulee niin millaisin mahdollisin terveysvaikutuksin. Ja myös, syntyykö koronarokotteesta haittoja kokevista uusi ryhmä joka kääntyy alalta.

Lähdin kirjoittamaan omia ajatuksiani aiheesta, aihe joka ehkä enemmänkin käsittelee "sopuisuutta" mutta täytyy olla sopuisa, jotta lähtee joustamaan? Saati että työskentelee pohjoismaiden huonoimmalla palkkauksella ja silti on myöntyväinen!