Älkää ampuko sanansaattajaa!

Kuvateksti
kuva: iStock

Työelämän muutospaineet sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ovat valtavat.  Ja kun toimintaa muutetaan liikkuvassa junassa, ovat haasteet entistä suuremmat. Kiireessä saattaa unohtua asioita, joilla on suuri merkitys sekä asiakkaiden palveluun että työntekijöiden työturvallisuuteen. Muutokset vaativatkin aitoa yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden kesken. Kaikkien osaamista tarvitaan.

Työsuojeluvastuu kuuluu työnantajille. Työntekijöiden on kuitenkin edesautettava sen toteutumista. Muutoksen keskellä on tärkeää, että tiedostetaan haasteet, arvioidaan riskit ja löydetään keinot, joilla taataan terveet ja turvalliset työolot.  Selkeät roolit työsuojelussa takaavat työturvallisuuden. Terveellinen työ on osa tuottavuutta ja paras tulos saadaan yhteistoiminnalla. Liian usein yhteistoiminnasta puuttuu se henki, mihin se on alun alkaen luotu: yhteisen työpaikan kehittämiseen - yhdessä.  Työsuojeluvaltuutetut kertovat usein tilanteista, joissa työpaikan epäkohtiin puuttuu työntekijä tai työsuojeluvaltuutettu - ei työnantaja. Tämä on laukaissut vastakkainasettelun työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Tehy kysyi työsuojeluvaltuutetuilta, miten he kokevat oman asemansa yhteistoiminnassa. Kävi ilmi, että yli puolet vastaajista oli kokenut epäasiallista kohtelua. Pahimmissa tapauksissa työsuojeluvaltuutettu oli saanut jopa huomautuksen tai varoituksen hoitaessaan työsuojelutehtävää.

Työsuojeluvaltuutettu ei ole työnantajan vastustaja eikä häntä sellaiseksi pidä asettaa! Päinvastoin: työsuojeluvaltuutettu on tärkeä yhteistyökumppani työnantajalle ja tärkeä tuki työntekijöille. Työsuojeluvaltuutetulla on velvollisuus seurata työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita ja kiinnittää työntekijöiden huomiota niihin.  Tämä velvollisuus perustuu lakiin.

Työelämän muutoksessa on onnistumisen eväät. Se vaatii työsuojelun asiantuntijoita, resursseja, aikaa ja aitoa yhteistoimintaa työnantajan kanssa. Kyselyssä työsuojeluvaltuutetut kuvasivat tilannetta, että työnantaja ei ymmärrä työsuojeluvaltuutetun tehtäväkuvaa. Ja kas, sanansaattaja tulee ammutuksi omassa tehtävässään.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
11.3.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
7.6.2021