Hoitajapula on ratkaistava seuraavalla hallituskaudella

Millariikka Rytkönen avasi Tehyn Suuren Sote-keskustelun, jossa puolueiden edustajat kertoivat sote-linjauksistaan. Hän kertoi hoitajien tunnoista viime vuosilta, mm. koronan aiheuttamista paineista ja miten potilasturvallisuuslaki otettiin vastaan sekä Tehyn valmistelemista keinoista, joiden avulla päättäjät pystyvät vaikuttamaan sote-palveluiden paranemiseen.

Vaalipäivään on muutama viikko ja ennakkoäänestys alkaa tasan viikon päästä. Tehy järjestää nyt ensimmäistä kertaa oman vaalipaneelin: Suuren sote-keskustelun. Kiitän jo tässä vaiheessa paneelin osallistujia eri puolueista lämpimästi siitä, että annatte aikaanne kiireisestä vaalityöstä meille.

Tänään puhumme kansalaisten kannalta kirjaimellisesti elintärkeästä asiasta - sosiaali- ja terveyspalveluista ja siitä, kuka meitä hoitaa jatkossa.

Tehy on valmistellut vaalien alla päättäjille kolme kovaa keinoa tulevaa hallituskautta ja sote-palveluita ajatellen: raha, pelisäännöt, osaavat tekijät.

On selvää, että ilman riittävää rahoitusta ei voi järjestää laadukkaita – tai ylipäänsä kohta minkäänlaisia - sosiaali- ja terveyspalveluita. Suomi jää rahoituksessa OECD-vertailussa selvästi alle muiden Pohjoismaiden tason.

Kyse on miljarditason vajeesta, joka on syntynyt vuosikymmeniä kestäneestä sosiaali- ja terveyspalveiden aliresurssoinnista ja palveluiden kurjistamisesta. Kenellekään ei voi tulla yllätyksenä vanhuspalveluiden kriisi, päivystysten ruuhkat, valtavat leikkausjonot ja hoitovelka.

Rahoituksen turvaamiseen haluamme vastauksia teiltä päättäjiltä. Tai vaihtoehtoisesti linjauksia siitä, keitä jätetään hoitamatta.

Toinen asia ovat pelisäännöt. Sote-sektorilla tarvitaan napakkaa lainsäädäntöä, joka ohjaa palveluiden tuottamista, niiden turvallisuutta ja laatua sekä mm. henkilöstön työturvallisuutta. Lakeja pitää myös noudattaa. Siinä on ikävä kyllä parannettavaa. Esimerkiksi viranomaisvalvontaa pitää tehostaa ja laiminlyöntien ja rikkomusten sanktioita kiristää. Myös lainsäädännössä on korjattavaa esimerkiksi työturvallisuuden kannalta.

Kolmas ja samalla tärkein ja kriittisin asia ovat osaavat tekijät. Hoitajapula on valtava. Se on onneksi vihdoin tunnustettu ja tunnistettu laajasti. Esimerkiksi KEVAn tuore työvoimaennuste on karua luettavaa. Meiltä puuttuu kymmeniä tuhansia hoitajia ja pula hoitajista on kansainvälinen.

Hoitajapulan ratkaisu onkin yksi seuraavan hallituskauden tärkeimmistä kysymyksistä. Kyse on paitsi kansalaisille perustuslain turvaamista palveluista myös huoltovarmuudesta ja kriisivalmiudesta. Siksi haluamme erityisen paljon kuulla teidän tulevien päättäjien ratkaisuista hoitajapulaan.

Katsotaan hieman taaksepäin

Päättyvä hallituskausi oli monella tavalla mieleenpainuva ja järkyttäväkin. Kohtasimme kriisejä, joita kukaan ei neljä vuotta sitten ennen vaaleja osannut kuvitellakaan: maailmanlaajuinen pandemia ja sota Euroopassa. Ensiksi mainittu koetteli myös hoitohenkilöstöä rankasti alkaen hengenvaarallisen ja tuolloin vielä tuntemattoman tartuntataudin hoitamisesta ilman asianmukaisia suojavarusteita. En käy läpi yksityiskohtia viimeisen kolmen vuoden ajalta, hoitajat kyllä tietävät.

Mutta: haluan nostaa esiin yhden asian, joka koskee teitä poliittisia päättäjiä. Koronapandemian kurimus taustalla ja valtavan hoitajapulan vallitessa viime vuonna neuvoteltiin hoitajien palkkauksen parantamisesta, jotta meillä jatkossakin olisi hoitajia.

Poliittinen päättäjä toisti tuolloin yhä uudelleen, että se ei puutu työmarkkina-asioihin. Mutta puuttui kuitenkin -  ja mitä järeimmällä tavalla. Säätämällä potilasturvallisuuslain, jonka nojalla hoitajat velvoitettiin käytännössä pakkotyöhön.

Korona-ajan sankarit nöyryytettiin ja heitä loukattiin tavalla, joka ei unohdu ehkä ikinä. Minun on todella vaikea ymmärtää, miksi juuri hoitohenkilöstön palkkauksen parantaminen on tässä maassa niin vaikeaa, että on mentävä vaikeimman ja kovimman kautta. Näin siitä huolimatta, että hoitajapula on tunnustettu tosiasia ja tavoitteemme olivat erittäin hyvin perusteltuja.

Haluan kuitenkin myös kiittää päättäjiä. On hienoa, että sote-uudistus saatiin vihdoin maaliin, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alusta. Nyt voimme sen osalta katsoa eteenpäin. Ja hyvinvointialueiden rahoituksestahan vastaa valtio -  tai oikeastaan te tulevat kansanedustajat. Eduskuntavaaleissa siis ratkaistaan, millaiset sote-palvelut ja varhaiskasvatus meillä on tulevaisuudessa.