Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Riittävä rahoitus korkeatasoisen koulutuksen kivijalka sosiaali- ja terveydenhuollossa

30.03.2015

Koulutettu ja osaava terveydenhuollon henkilöstö on laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden perusedellytys. Vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen on kiinnitettävä huomiota sosiaali- ja terveysalan koulutuksen riittävään rahoitukseen, jotta meillä on jatkossakin tämä yhteiskuntamme valttikortti käytössä. Koulutukseen osoitettavaa rahoitusta on 2010-luvulla pienennetty. Ammatillisesta peruskoulutuksen rahoitusta arvioidaan vähennettävän noin 20 % ja aikuiskoulutuksesta vielä enemmän lähivuosien aikana. Niin ikään korkeakoulutuksessa leikkuri on pudottanut perusrahoituksen tasoa viim...

Lue lisää

Palkkaerot kaventuisivat perhevapaita tasaamalla

25.03.2015

Miesten ja naisten tasa-arvo työelämässä polkee paikallaan. Palkkaerot eivät ole juurikaan kaventuneet, vaikka samapalkkaohjelmaa on eletty jo kymmenen vuotta. Perhevapaissa isien osuus kasvaa tuskastuttavan hitaasti – isät pitävät edelleen lähinnä isyysvapaansa. Joka kuudes isä ei tosin pidä edes 18 päivän isyysvapaata synnytyksen jälkeen. Palkoissa naisen euro on 83 senttiä, mutta eläkkeissä vain 76 senttiä. Molempia saataisiin nostettua perhevapaajärjestelmää uudistamalla. Kun äidit ovat säännönmukaisesti pois työelämästä vuosikausia, taantuu niin palkka- kuin urakehityskin. Aivan ...

Lue lisää

Löytyykö työpaikaltasi kiusaajia?

16.02.2015

Vähintään joka neljäs on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista työpaikalla Kevan työhyvinvointitutkimuksen mukaan. On surullista, että kuntatyössä terveysala nousee tilastoissa kärkeen. Miten on mahdollista, että olemme toisten auttajia ja toisten kiusaajia? Työpaikkakiusaamisen tunnistaminen ei ole helppoa työpaikan arjessa. Myös kiusaamiseen puuttuminen ei ole helppoa. Ohimenevä huono kohtelu ei ole työpaikkakiusaamista, mutta kun se toistuu ja on systemaattista, puhutaan työpaikkakiusaamisesta. Kiusaaja voi olla työntekijä tai esimies ja se voi kohdistua esimieheen, toiseen työn...

Lue lisää

Vanhusten hyvä hoito vaatii paljon asiantuntemusta

10.12.2014

Tilanne on siis huomattavasti parantunut aiempaan verrattuna. Monet poliitikot, mukaan lukien peruspalveluministeri Susanna Huovinen, kiirehtivät tulosten julkistamisen jälkeen lain täsmentämistä ja 0,5 hoitajan vähimmäismitoituksen kirjaamista lakiin. Toivon, että hallitus ja eduskunta ovat nyt valppaina ja tietoisia siitä, mistä oikeastaan on kyse, kun puhutaan riittävästä hoitajien määrästä vanhustenhoidossa. Mitä siis pitäisi ottaa huomioon laskettaessa hoitajien määrää? Suomessa on käytössä hoitaja-potilas-henkilöstömitoitusluku, joka ei ota huomioon kuinka vaadittavia hoidettavia poti...

Lue lisää

Riitelytaidot – osa työelämätaitoja?

01.12.2014

Kamppailla, keskustella, kiistää, kiistellä, kinastella, rähistä, rettelöidä, riidellä, tapella, torailla, väitellä, väitellä raivokkaasti. Mitä on riitely? Jos tulkitsemme noita edellä mainittuja nettisanakirjoista napattuja määritelmiä, riitelytaitojen haarukka on varsin lavea. Se asettuu jonnekin ”savo-karjalaisen /perisuomalaisen pottuilun” (jota osa ihmisistä ei edes huomaa sellaiseksi) ja pitkälle vietyjen väittely- ja vihanhallintataitojen (”anger-management”) välimaastoon.  Kuuluuko riitely työpaikal...

Lue lisää

Miten osaaminen varmistetaan sote-uudistuksessa?

13.11.2014

Koulutuksen rakenteita ja sisältöjä uudistetaan entistä enemmän. Uudistusten toteuttamisessa on elintärkeää, että työelämän osaamistarpeet huomioidaan. Tämä edellyttää avointa vuoropuhelua sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja työelämän toimijoiden välillä. Sote-uudistus tuottaa uusia osaamisvaatimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle. Mihin sosiaali- ja terveysalan koulutusta tulisi suunnata? Koulutuksen tulevaisuutta pohtivan skenaariotyöskentelyn merkitys kasvaa ja samanaikaisesti vaikeutuu, koska sote-uudistukseen liittyvien osaamistarpeiden määrittely on vielä osin...

Lue lisää

Sari Sairaanhoitaja ja kummallinen kuoppakorotus

30.10.2014

Tehyn 2007 palkkataistelu on noussut taas esiin julkisuudessa – mm. HS:n Juha Akkasen toimesta 19.10. Tehyn taannoinen taistelu tuntuu suistaneen Suomen talouden katastrofin partaalle – olemme vaikutusvaltaista porukkaa. Tämän tulkinnan maan talouden tilasta esittäneille on hyvä palauttaa mieliin pari totuutta työmarkkinakierroksesta 2007. Tehy alkoi valmistautua 2007 neuvottelukierrokseen jo edellisenä vuonna tiedostaen, että tuolloin käytäisiin myös eduskuntavaalit. Keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiin jo kesällä 2006 koulutetun hoitohenkilöstön palkkaohjelma, jonka rahoituks...

Lue lisää

Voinko hyvänä tekona viedä hoivakodin asukkaan tupakalle?

13.10.2014

YLE:n #hyväteko-kampanjassa on haastettu tavalliset suomalaiset olemaan hoivakotien arjessa apuna tekemällä pieniä hyviä tekoja ikäihmisten kanssa. Osana kampanjaa työyhteisövalmentajat ryhtyivät tuunaamaan yhtä vanhusten hoivakotia. Tavoitteena oli, että hoito olisi aiempaa yksilöllisempää ja hoitoympäristö näyttäisi vähemmän laitosmaiselta. Tuunattava hoivakoti on ollut rohkea ja avoin ottaessaan haasteen vastaan. Suomalaisissa hoivakodeissa voi edelleen olla monenlaisia omituisia ja vaikeasti ymmärrettäviä käytäntöjä kuten vatsan toimituspäiviä, suljettuja ovia ja laitosmaisen pelki...

Lue lisää

Kunnon työn päivä Filippiineillä

07.10.2014

Kansainvälisenä Kunnon työn päivänä 7. lokakuuta juhlitaan kaikkea sitä, mikä työelämässä on jo kunnossa. Samalla muistutetaan, että kunnon työn ehdot toteutuvat vain harvalla työntekijällä maailmassa. Kunnon työn päivänä Quezon Cityssä, Filippiineillä terveysalan ammattiliitot arvioivat vuonna 2011 alkaneen, Tehyn kumppanuushankkeen tuloksia. Hankkeen tarkoituksena on ollut lisätä terveysalan pätkätyöntekijöiden järjestäytymistä ja parantaa heidän työmarkkina-asemaansa sekä kampanjoida laadukkaiden terveysalan työpaikkojen puolesta. Pätkätyöntekijöiden ja työttömien terveysalan ammattilais...

Lue lisää

Eläkeuudistus turvaa eläkkeiden tason

02.10.2014

Suomen työeläkejärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa todettu perusteiltaan vahvaksi.  Eräs järjestelmän vahvuuksista on joustava eläkkeelle siirtymisikä. Kuitenkin järjestelmässä oli muutamia valuvikoja. Elinaika pitenee, mutta työurat eivät pitene ja eläkkeiden taso laskee. Tulevaisuuden eläkeläisistä olisi tullut uusi köyhälistö. Juuri tehdyn eläkeratkaisun myötä kyetään kestävällä tavalla turvaamaan eläkkeiden taso tulevaisuudessa – myös nuorille. Työurat eivät kuitenkaan pitene pelkällä eläkepolitiikalla. Työssä jatkamista edistetään työelämän konkreettisilla uudistuksi...

Lue lisää