Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen parantaa kuntalaisten elämän laatua

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kuntapäättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa.

Kunnat ja tulevat kuntapäättäjät ovat suurten muutosten äärellä, sillä jatkossa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Parasta aikaa käsittelyssä oleva hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen siirtämisestä hyvinvointialueiden hoidettavaksi 2023 vuoden alusta muuttaa kunnan palveluita. Se tosiasia ei kuitenkaan muutu, että elämisen laatuun kunnissa tulee panostaa ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on jatkossa kunnan tärkeimpiä tehtäviä.

Mikäli maan hallituksen sote- ja pelastustoimen siirtämistä koskeva esitys menee läpi, on kunnalla entistä tärkeämpi tehtävä pitää kuntalaiset työ- ja toimintakykyisinä. Mitä paremmin siinä onnistutaan, sitä vähemmän kuntalaiset tarvitsevat edes uuden hyvinvointialueen palveluita. Tämä edellyttää yhteistyötä niin kunnan eri toimialojen välillä kuin esimerkiksi yksityisten yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.
 

Alla esimerkkejä siitä mistä tulevat kuntapäättäjätkin joutuvat tekemään päätöksiä:

- Millä tavalla esimerkiksi kaavoituksella voidaan huomioida, että kunnassa on asuinalueita ja niiden lähellä puistoja tai viheralueita, joissa kuntalaiset voivat viettää vapaa-aikaa ja nauttia luonnosta?
- Millä tavalla liikkumista tuetaan esimerkiksi pyöräilyyn yksityisautoilun sijaan, mutta samalla mahdollistetaan sujuva työmatkaliikenne julkisin kulkuneuvoin?
- Onko kouluissa ja päiväkodeissa tarjolla maittavaa lähiruokaa?
- Mitä vapaa-ajan palveluita kuntalaisille on tarjota ja voiko nuoriso kokoontua muuallakin kuin aseman odotusaulassa?
- Millä tavalla kunta voi tarjota kesätöitä nuorille?
- Onko kunnalla kaikille saatavilla olevia liikuntapalveluita huomioiden eri ikäryhmät ja näin kunnan omilla toimilla parannetaan ja ylläpidetään peruskuntoa, terveyttä ja toimintakykyä?
- Onko kuntalaisella mahdollisuus osallistua mielekkääseen ja omaa yhteisöä palvelevaan tekemiseen?


Hyvinvointiin ja terveyteen tulee kunnissa jatkossa investoida, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivätkin hyvinvointialueelle.

Hallituksen esityksessä todetaan, että kunnilla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, kun se kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Pidetään tuo kytkös tiiviinä! Hyvinvointi- ja terveyserojen kasvamiseen kunnissa ei ole varaa.

Kunnissa tapahtuva päätöksenteko edellyttää näiden asioiden huomioimista strategisessa suunnittelussa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamista, mutta yhtä lailla niihin liittyviä vaikutuksia tulee arvioida ennakkoon.

Terveet ja hyvinvoivat kuntalaiset, minä mukaan lukien on yhteinen tavoitteemme!