Teoria ohjaa hyviä käytäntöjä

Toiminnallisen tutkimuksen luoja Kurt Lewin ymmärsi jalkautua tutkittavien pariin työpaikalle, missä hän havainnoi ja dokumentoi työn tekemisen haasteita. Hänen lausahduksensa ”mikään ei ole yhtä käytännöllistä kuin hyvä teoria” sopii hyvin myös Tehyn julkaisusarjoihin.

Selvityksillä ja tutkimuksilla tuotetaan näyttöön perustuvaa ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon työelämästä niin järjestömme kuin jäsentenkin käyttöön. Varsinainen käyttötarkoitus voi vaihdella paljonkin – edunvalvonnan tuesta toimijoiden omiin esityksiin. 

Tutkimustyöryhmä haluaa osaltaan madaltaa kirjoittamisen kynnystä. Tarjoamme koulutusta tekijöille ja ohjaamme kirjoitustyötä julkaisusarjojemme profiilin mukaisesti. Myös oppaamme selvitysten ja tutkimusten tekijöille palvelee samaa pyrkimystä. Julkaisuprosessin kuvaaminen selkeyttää kirjoittajan tai kirjoittajaryhmän käsitystä siitä, miten tutkimus- tai selvitysidea kypsyy lopulta aidoksi julkaisuksi.

Tiimissä tai yhdessä kirjoittamisesta ja sen haastavuudesta puhutaan paljon. Miten ryhmän ymmärrys ja teksti saadaan yksiääniseksi? Se on tehtävä, jota verkkokirjoittamisen monet muodot helpottavat. Tämä blogi on yksi väylä ja keino siihen jatkossakin, kun otan kapulan vastaan uutena ryhmän vetäjänä.

Yhteiskirjoittamisen kokeilu on jo alkanut, kun Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen kanssa tehdään julkaisua erityispätevyysjärjestelmästä Box-pilvipalvelussa.