Miksi Nokia on hyvä ja sote-jätti paha?

Kuvateksti
Kuva: Jussi Tuokkola
Juhana Vartiainen hämmästelee, miksi Nokian liiketoiminnan mahdollistaminen on Suomessa oikein, mutta Attendon liiketoiminnan mahdollistaminen on väärin. Syyttävän sormen voi osoittaa suoraan hoivayrityksiin, jotka voittoa maksimoidakseen ovat viisveissanneet asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnista. Tammikuussa 2019 yksityisen hoivan kupla puhkesi ja alan epäkohdat paljastuivat myös suurelle yleisölle.

Tehyn jäsenet ovat vuosia kertoneet hoivayritysten raadollisista säästötoimista ja niiden vaikutuksista hoidon laatuun ja henkilöstön jaksamiseen. Asiakkaat kärsivät: perushoito jalkojenhoidosta suunterveydenhoitoon on puutteellista, henkilöstö ei ehdi viedä asukasta vessaan, eikä viriketuokioita järjestetä. Hoitohenkilöstölle on siirretty ruokahuollon ja laitoshuollon tehtävät. Vuorojen taitteessa on yksintyöskentelyä.

Elektroniikkateollisuuden kustannusrakenne on täysin erilainen kuin henkilöstövaltaisella sote-alalla, jossa voitot ja säästöt saadaan henkilöstömäärästä pihistämällä. Kaiken kukkuraksi yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat ja vuosilomat ovat heikommat kuin kuntasektorilla.

Voitontavoittelusta oireillaan myös yksityisellä terveyspalvelualalla. Ulkoistetuilla paikkakunnilla hoitohenkilöstö kertoo, miten laadukkaan työn tekemisen edellytykset on säästötoimenpitein viety. Puhumattakaan terveyspalvelualan palkkausjärjestelmästä: suuret terveysjätit etunenässä ovat laiminlyöneet terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmän noudattamisen ja säästävät tässäkin rahaa.

Kun sote-yrityksille on huomautettu epäkohdista, alkaa armoton viivyttely, väittely sekä epäkohtien ilmoittajien savustaminen. Mikään määrä valvontaa ja sanktioita ei näytä riittävän. Me Tehyssä haluamme jäsenillemme hyviä työpaikkoja – yksityisellä tai julkisella. Kuluneiden vuosien aikana yksityisten sote-yritysten ahneus on kuitenkin viemässä alan uskottavuutta hyvänä työnantajana. Työntekijän on todettava, että vaihtamalla ei parane: samat epäkohdat vaivaavat kaikkia toimijoita.

Yrityksillä ei ole velvollisuutta ottaa huomioon yhteiskunnallista etua, yritykset ovat velvollisia huomioimaan vain osakkeenomistajan edun. Tehy vaatiikin selvitettäväksi tulisiko vanhuspalvelulakiin lisätä rajoitus voitontavoittelusta tai voiton jakamisesta. On väärin, että perustuslaissa taattuja, verovaroin kustannettuja peruspalveluita tuottavat sote-jätit rikastuvat keinoja kaihtamatta, henkilöstöstä ja palvelun laadusta säästäen. Siksi Nokia hyvä ja sote-jätti paha.