kuva: iStock

Mehiläinen vaatii lisää rahaa – onko ahneudella mitään rajaa?

Mehiläinen julkaisi 30.1. tiedotteen, jossa yritys kertoo haluavansa lisää rahoitusta vanhustenhoitoon sekä korkeampia henkilöstömitoituksia.

Tottahan toki. Näin Mehiläinen saa pumpattua lisää rahaa kunnilta, mutta mikään ei muutu. Mehiläisen tulisi jo nyt noudattaa ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaista henkilöstömitoitusta, mutta näin Mehiläinen ei suinkaan aina toimi.

Sen sijaan Mehiläinen nipistää henkilöstömääristä: sijaisia ei hankita ja jos sijaisia hankitaan, työskentelevät he lyhyempiä työvuoroja kuin vakituiset työntekijät. Viikonloppuisin kaikki työvuorot ovat lyhyempiä. Lisäksi koulutetulle hoitohenkilöstölle vyörytetään avustavia tehtäviä. Koulutettu hoitohenkilöstö siivoaa, pyykkää ja lämmittää ruokaa.

Jo yksin edellä mainitut säästötoimet lisäävät kiirettä ja heikentävät hoidon laatua. Ilmankos Mehiläisen työntekijät ovat kertoneet tilanteista, joissa potilasturvallisuuskin on ollut vaarassa.

Säästötoimet eivät tähän kuitenkaan lopu. Mehiläinen vaatii yksikön päällikköä lähettämään työvuoroluettelot ylemmälle tasolle hyväksyttäväksi. Mehiläisen omin sanoin yksiköiden päälliköitä ”sparrataan” ja työtunteja vähennetään.

Koulutetun hoitohenkilöstön kiire lisääntyy, hoito kärsii, mutta Mehiläinen säästää rahaa ja tekee voittoa. Vain kyseinen työyksikkö tietää, missä kunnossa yksikön hoidettavat vanhukset ovat.  Yksikön ulkopuolella ei voida arvioida yksikön asiakkaiden hoidon tarvetta. Mehiläisen johdossa tiedetään, kuinka paljon rahaa pitää säästää, jotta henkilöstövaltaisella alalla tehdään tulosta.

Rahan vaatimisen sijasta Mehiläinen voisi pyytää anteeksi, tunnustaa yrityksen omista säästötoimista seuranneen hoidon laadun heikentymisen ja sitoutua korjaamaan menettelynsä. Peiliin katsominen sijasta Mehiläinen on ahnehtimassa lisää rahaa rahasampoon. Ahneudella ei ole loppua.

Tehy vaatii mitoitusta lakiin, mutta pelkkä luku ei riitä. Lakiin on saatava velvoittavat säännökset siitä, että esimerkiksi hoitoisuuden lisääntyessä ja saattohoitotilanteissa henkilöstöä lisätään. Hoitotyön johtamiseen on panostettava. Rikkomuksista on säädettävä merkittävät sanktiot.