kuva: iStock

Lähihoitajien työelämätaidot kehittyvät ammattitaitokilpailuissa

Suomi on menestynyt kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa erinomaisesti.  Kilpailuiden avulla kehitetään lähihoitajakoulutusta ja opiskelijoiden sekä opettajien osaamista. Ammattitaitokilpailut kasvattavat suomalaisen ammatillisen koulutuksen kehittymistä.

Skills Finland valitsee ja valmentaa yhdessä oppilaitosten sekä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa kilpailijat kansainvälisiin loppukilpailuihin. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat voivat olla vielä ammattiin opiskelijoita tai jo työelämässä. Skills Finlandin taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.

Maailmanmestaruuskilpailuissa on noin 50 lajia. Viimeisimmät kansainväliset ammattitaitokilpailut olivat Göteborgissa, jossa kisattiin Euroopan mestaruudesta. Suomesta osallistui 30 oman ammattinsa nuorta huippua. Kisoja seurasi kolmen päivän aikana lähes 75 000 katsojaa. Toukokuussa 2017 järjestetään seuraavat Taitaja-kilpailut Messukeskuksessa Helsingissä, jonne odotetaan 80 000 katsojaa.

Kansainvälisten kilpailuiden lisäksi on myös kansallisia kilpailuita, joihin osallistuvat lähes kaikki toisen asteen ammatilliset koulutusalat. Kansallisten Taitaja -kilpailujen osallistujat sen sijaan ovat aina toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita.

Kilpailujen ja niihin valmistautumisen avulla edistetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Tätä tukee myös kilpailujen ympärille muodostunut laaja kansainvälisten toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto keskustelufoorumeineen. Suomesta ammattitaidon MM-kilpailuissa ovat mukana valmennuksessa parhaiten menestyneet nuoret. Valmennukseen valikoidutaan muun muassa Taitaja-kilpailun tai suoraan oppilaitosten ja yritysten kautta. 

Taitajissa lähihoitajalajin kilpailutehtävät pohjautuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintoperusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai lähihoitajan yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät ovat rakentuneet siten, että sama tehtävä sisältää eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

Kilpailuvalmennus on erinomainen käytännön läheinen opetusmenetelmä. Tätä toteutti Stadin ammattiopisto järjestäessään helmikuussa hoitotyön lehtorin, lähihoitajalajin lajipäällikkö Anni Launosen koordinoiman kansainvälisen kilpailuvalmennusleirin NordPlus -projektirahoituksella. Kyseessä oli lähihoitajien (practical nurses) kansainvälinen kilpailuleiri, jossa potentiaaliset kilpailijat kansainvälisiin EuroSkills/WorldSkills -kilpailuihin tapasivat, harjoittelivat ja jakoivat hyviä käytäntöjä ammattitaitokilpailuihin valmentautumiseen ja laadukkaaseen hoitotyöhön.

Minut oli kutsuttu viikon mittaiselle leirille asiantuntijaksi. Kerroin mm. Tehyn toiminnasta, kilpailutuomarikokemuksestani ja robotiikasta hoitotyössä. Lisäksi vastasin kilpailutehtäviin liittyviin opiskelijoiden kysymyksiin. Leirille osallistui 12 kilpailijaa ja viisi opettajaa Stadin ammattiopiston opiskelijoiden ja opettajien lisäksi Ahvenanmaalta ja Norjasta. Osa opiskelijoista oli jo aiemmin osallistunut ammattitaitokilpailuihin ja osa taas ensimmäistä kertaa kilpailutoimintaan perustuvassa opetuksessa. Leirillä toimi asiantuntijoina ja tuomareina Stadin ammattiopiston entisiä opiskelijoita, joilla oli kokemusta sekä kansallisista että kansainvälisistä kilpailuista. Osallistuvat opettajat toivat leirille omia asiakastapauksia kilpailutehtäviksi.

Mielestäni kilpailut ovat jopa perinteisiä opetusmuotoja parempi ja tehokkaampi keino opiskella keskeisiä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan työelämätaitoja. Koska kilpailutehtävät jäljittelevät aitoja asiakastilanteita ja opiskelijat oppivat tekemällä sekä saavat standardoidun palautteen suorituksestaan.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pKunvp-clr8

Video "tuomarina kansainvälisissä kilpailuissa: https://www.youtube.com/watch?v=_GgxjQTsYaU

WorldSkills Internationalin verkkosivut: www.worldskills.org

TaitajaMästare2017 Lähihoitajalaji verkkosivut: http://taitaja2017.fi/lajit/305-lahihoitaja/