HUSin neuvottelut kariutuivat – ei sittenkään hoitajapulaa

Tehyn HUSn neuvottelevat luottamusmiehet esittivät viime viikon perjantaina neuvottelupyynnön työnantajalle. He pyysivät paikallista neuvottelua, koska HUS on tuonut toistuvasti mediassa esille huolen henkilöstön riittävyydestä koronatilanteen vuoksi ja vaatinut valmiuslain käyttöönottoa.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Työnantajan esiintyminen on aiheuttanut henkilöstölle runsaasti pelkoa ja ahdistusta muutenkin hyvin kuormittuneessa tilanteessa. Muissa sairaanhoitopiireissä on löytynyt ratkaisumalleja saada työntekijöitä vapaaehtoisesti ottamaan lisätyövuoroja ja joustamaan. Luottamusmiesten toive oli, että näin toimittaisiin myös HUSissa.

Neuvotteluissa luottamusmiehet pyysivät joulun ajan korvauksiin seuraavaa: 

  • Ylimääräisen vuoron korvauksen ja hälytysrahan korottaminen 200 euroon. (Tämän suuruista hälytysrahaa maksetaan mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.) 
  • 400 euron korvausta, jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vapaaehtoisesti vuosilomansa.  (Näin korvataan esim. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja monissa muissa sairaanhoitopiireissä.) 
  • 1 000 euron kertakorvausta niille työntekijöille, joihin kohdistettiin kevään valmiuslain määräyksiä tai joita siirrettiin toisiin tehtäviin koronan vuoksi. (Näin ei toimita vielä missään päin Suomea, mutta valtaosa suomalaisista ja pääministeri Marin on sitä mieltä, että hoitajille tulisi korvata koronasta aiheutunut haitta.) 

Neuvotteluissa ei päästy sopimukseen. Työnantaja ei nähnyt mitään tarvetta korottaa hälytysrahaa kymppiä enempää eikä ylimääräisen vuoron korvausta kahta kymppiä enempää. Jouluajan lisätyökorvaus hoitajille olisi siis ollut 10-20 euroa. Tämäkö on oikeasti HUSin mielestä kannustin, jolla hoitajia vapaaehtoisesti houkutellaan töihin? Lisävuoron korvaus ja hälytysraha ovat ne kannustimet, joilla parhaiten ja helpoiten saadaan hoitajia vapaaehtoisesti lisätöihin esimerkiksi koronatilanteen nopeasti pahentuessa. Tehyläisten luottamusmiesten korvauspyyntö ei ollut kohtuuton. Samaa korvausta maksetaan mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. 

Loman siirtämisestä HUS oli valmis maksamaan 10.1.2021 saakka saman kuin muualla Suomessa. Kannustimen vaikutus ei kuitenkaan ole kovin merkittävä, koska lomia ei juurikaan ole HUSin koronahoitajille myönnetty. Eikä tämä kannustin siksi ymmärrettävästi yksinään ollut riittävä hoitajille. 

1 000 euron koronabonuksesta työnantaja ei edes suostunut keskustelemaan, koska valtuusto linjasi viime viikolla, ettei sellaista makseta.

Neuvotteluista välittynyt tilannekuva tietenkin ilahduttaa näin joulua vasten. HUSia ei sittenkään vaivaa hoitajapula. Valmiuslaillekaan ei siis ole mitään tarvetta.