Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Sijaisten käyttöä harkitaan nyt tarkkaan sosiaali- ja terveydenhuollossa

19.06.2014

Tehy on kerännyt tietoa kesäajan toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa jo yli 20 vuoden ajan. Pääluottamusmiehille tehty kysely on vuosittain luodannut terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaa sekä koulutetun hoitohenkilöstön työvoimatilannetta kuluneen vuoden aikana. Tämän vuoden kysely paljastaa, että kevään 2014 aikana kuntien tiukentunut taloudellinen tilanne on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toimintaan sekä työvoiman kysyntään. Pääluottamusmiesten arvioiden mukaan sijaisten ja eläkeläisten käyttö on vähentynyt edellisvuodesta. Organisaati...

Lue lisää

Jaksotyöpalapeli on valmis

04.06.2014

Ihmisellä pitää olla haaveita ja palapelejä. Kohta kahdeksan vuotta sitten Tehyn keskustoimistolle töihin tullessani sain kuvitteellisen laatikon ja tuhansia paloja. Kannessa oli teksti  ”Kuntasektorin uusi  jaksotyö”, mutta kuva puuttui. Palapeliä koottiin mitä kummallisimmissa paikoissa ja oudoimpina aikoina, yksin ja yhdessä työkavereiden, tehyläisten toimijoiden, asiantuntijoiden ja ystävien kanssa. Sain kuulla aikaisemmilta neuvottelijoilta jaksotyön historian aina 80-luvulta saakka, paneuduin vanhoihin työaikalakeihin aina viime vuosisadan alusta asti. On tunnett...

Lue lisää

Hyvä vanhustenhoito ei pääse otsikoihin

28.05.2014

Tehy julkisti viime viikolla kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten käsityksiä ikäihmisten hoidosta. Kyselyyn vastanneiden mielestä ikäihmisten hoidossa tärkeintä ovat itselle koituvat kohtuulliset kustannukset. Seuraavaksi eniten hoidolta toivottiin turvallisuuteen liittyviä teknisiä apuvälineitä ja kolmanneksi tärkeimpänä asiana pidettiin sitä, että terveydentilaan liittyvät asiat hoidetaan asianmukaisesti. Vanhustenhoitoa puidaan paljon julkisuudessa. Valitettavasti yhteiskunnassamme on parin viime vuoden ajan yleistynyt käsitys, jonka mukaan vanhusten hoitoon kelpaisivat vähemmänkin k...

Lue lisää

Sote-uudistus ei onnistu ilman hyvää johtamista

09.05.2014

Historiallisesti merkittävä sote-uudistus saatiin vihdoin käyntiin, kun hallituspuolueet ja oppositio sopivat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta monen vuoden kädenväännön jälkeen.   Uudistuksen myötä on syntymässä suuria kokonaisuuksia, joissa tarvitaan ammattitaitoista johtamista ja selkeitä johtamisjärjestelmiä.   Ylempiin johtamistehtäviin tulee valita johtajat, joilla on laaja johtamiskoulutus ja kokemus johtamistehtävistä. Näitä ylimpiä johtamistehtäviä ei voi läänittää yhdelle ammattikunnalle vaan niiden tulee olla professiovapaita.  Koulutettu hoitohenkilös...

Lue lisää

Vanhusten hoidossa on paljon hyvää osaamista

31.03.2014

Tänäkin vuonna vanhusten hoidosta on keskusteltu paljon julkisuudessa. Minua itseäni ihmetyttää se, että miksi keskustelun sävy on lähes yksinomaan negatiivinen. Ikään kuin vanhusten hoidossa olisivat kaikki asiat pielessä ja hyviä hoitopaikkoja ei olisi. Tämän lisäksi puhutaan siitä, että vanhusten hoidossa olisi paljon osaamattomuutta. Suomessa on valtavan paljon hyviä vanhusten hoitopaikkoja niin palveluasumisessa kuin laitoshoidossakin. Näiden piirissä toimii paljon työhönsä sitoutuneita, koulutettuja alan ammattilaisia, jotka ovat varmasti valmiita tekemään kaikkensa vanhusten hoidon o...

Lue lisää

Teoria ohjaa hyviä käytäntöjä

06.02.2014

Toiminnallisen tutkimuksen luoja Kurt Lewin ymmärsi jalkautua tutkittavien pariin työpaikalle, missä hän havainnoi ja dokumentoi työn tekemisen haasteita. Hänen lausahduksensa ”mikään ei ole yhtä käytännöllistä kuin hyvä teoria” sopii hyvin myös Tehyn julkaisusarjoihin. Selvityksillä ja tutkimuksilla tuotetaan näyttöön perustuvaa ja ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon työelämästä niin järjestömme kuin jäsentenkin käyttöön. Varsinainen käyttötarkoitus voi vaihdella paljonkin – edunvalvonnan tuesta toimijoiden omiin esityksiin.  Tutkim...

Lue lisää

Yhteistyö on voimaa varhaiskasvatuksessa

29.01.2014

Varhaiskasvatuslakia uudistetaan parhaillaan ja laki kaipaakin kipeästi uudistamista, sillä nykyiset poikkeamissäännökset mahdollistavat poikkeamiset ryhmien suhdeluvuista päivittäin. Ryhmät toimivat jatkuvasti vajaalla miehityksellä. Pienemmät ryhmäkoot mahdollistavat paremmin lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen. Tavoitteena on saada ryhmiin ryhmäkokokatto. Tärkeää on, että yli 3-vuotiaiden ryhmissä saisi olla maksimissaan 18 lasta ja alle 3-vuotiaiden ryhmässä voisi olla maksimissaan 10 lasta.   On ikävää, että varhaiskasvatuslain valmisteluvaiheessa on juututtu kiistaan...

Lue lisää

Carpe diem - kun pistää

17.12.2013

Osallistuin vuonna 2005 kansainväliseen kongressiin, jossa amerikkalainen tutkija kertoi kotihoidossa tapahtuneista neulan-pistotapaturmista. Suomessa aihe oli tabula rasa – ei tiedetty mitä ongelmia meillä on. Valtakunnalliset tilastotiedotkin puuttuivat. Mielenkiinto oli kuitenkin herännyt. Seuraavan vuoden marraskuussa, kunta-alan ja yksityissektorin tehyläinen työsuojeluhenkilöstö kokoontui valtakunnallisille työsuo-jelupäivilleen. Kysyimme heiltä, olisiko aiheen tutkiminen tarpeen. Kentän positiivinen vastaanotto kannusti, mutta aihe ei ottanut tulta tutkijoiden keskuudessa. Tehy...

Lue lisää

Pikaopas kirjoittajille

25.11.2013

Uunituore Opas Tehyn selvitysten ja tutkimusten tekijöille on tehty niille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat tutkimuksia. Jos kirjoittajalla ei ole kokemusta ja koulutusta eikä aikataulu riitä paksujen tutkimus-teosten läpikäymiseen, tämä paketti on paikallaan. Oppaan lisäksi tarjoamme valmiin word-pohjan,  johon voit aloittaa kirjoittamisen vaikka heti. Järjestöissä tehtävä selvitys- tai tutkimustoiminta täyttää harvoin kaikki tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Hyvin kirjoitettu raportti antaa kuitenkin luotettavan kuvan niin tekijästä kuin aiheen hallinnastakin. Lu...

Lue lisää

Tätä on odotettu

10.03.2013

Tehyn bestseller-julkaisu Kunta-alan palkat 2013 on kuukausien työrupeaman jälkeen valmis. Se perustuu Tilastokeskukselta pyydettyihin jäsenten anonyymeihin palkkatietoihin. Pääosa työstä sujuu rutiinilla, sillä kyseessä on jo seitsemäs työstämäni palkkajulkaisu.  Tällä kertaa tein palautteen innoittamana muutamia muutoksia. Niinpä julkaisu on nyt lähes täysin kaksikielinen, suomi-ruotsi. Muutosta edustaa myös sivun 38 ylimmäinen kuvio. Se näyttää tehtäväkohtaisen palkan kehityksen ikäryhmittäin sukupuolen mukaan. Ammattiosasto-aktiivit toivoivat sellaista täydennykseksi sivu...

Lue lisää