Tehohoidossa tarvitaan sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutusta

Meneillään oleva koronakriisi on osoittanut sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistumiskoulutukselle on kova tarve. Erikoissairaanhoidossa vaativan tehohoidon osaajista on huutava pula eikä tehohoidon osaajaksi perehdytä hetkessä.

Kuvateksti
kuva: Annika Rauhala

Nykymuotoinen ammattikorkeakoulu antaa hyvän pohjan tulla hyväksi tehohoitajaksi, mutta itse työ opitaan työtä tekemällä. Tehohoitajan osaaminen perustuu nyt ja tulevaisuudessa vahvaan kliiniseen osaamiseen, jota tukevat työnantajan järjestämät ammatilliset koulutukset. Tällainen on esimerkiksi HUS:ssa järjestettävä ”Taitava tehohoitaja” -koulutus.

Muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja laki velvoittaa sekä työnantajaa että työntekijää ylläpitämään riittävää osaamista esimerkiksi täydennyskoulutuksella. Suomessa täydennyskoulutuksen järjestää useimmiten työnantaja, koska tehohoidon erikoistumiskoulutusta ei juuri ole.

Suomessa ei ole valtakunnallisesti yhdessä sovittua tehohoidon erikoistumiskoulutusta niin kuin esimerkiksi Norjassa, jossa tehohoitajan erikoistumiskoulutus on 90 opintopisteen laajuinen. Suomeenkin tarvittaisiin vastaava koulutus.

Vastavalmistuneen sairaanhoitajan opettaa tehohoitajaksi tällä hetkellä vain työ ja mahdollisesti työnantajan tarjoama lisäkoulutus ja joidenkin ammattikorkeakoulujen tarjoama lisä- tai täydennyskoulutus. Käytäntö on kovin kirjava ja hieman sekavakin.


Tehyn mielestä erikoistumiskoulutusta tarvitaan

Sosiaali- ja terveysministeriö laati vuonna 2016 kehittämisehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloiksi, joissa anestesia- ja tehohoitotyö oli yhtenä kehittämisehdotuksena. Näitä kehittämisehdotuksia ei kuitenkaan tuolloin alettu toteuttaa.

Tämänhetkiset lisä- ja täydennyskoulutukset eivät vastaa riittävästi työelämän tarpeisiin ja erityisesti tehohoitoon olisi saatava valtakunnallinen erikoistumiskoulutus.

Oman osaamisen vahvistaminen erikoistumiskoulutuksella lisäisi myös sairaanhoitajien sitoutumista työtehtäviinsä. Olisi toivottavaa, että erikoistumiskoulutus näkyisi myös sairaanhoitajien tilipussissa.

Tehy on aiemmin ehdottanut, että mallia otettaisiin vanhamuotoisista erikoistumiskoulutuksista, jolloin sairaanhoitaja saisi erikoispätevyyden sen mukaan mihin on erikoistunut.

Olisi syytä ottaa käyttöön erikoistumiskoulutukset, jotka vastaavat lääketieteen erikoisaloja. Tällöin erityisosaaminen vastaisi paremmin työelämässä tarvittavaa osaamista nyt ja tulevaisuudessa.