Kuva: IStock

Samasta työstä on maksettava sama palkka

Hyvin yksinkertainen periaate: samasta työstä on maksettava sama palkka. Käytännön toteutus kuitenkin ontuu pahasti.

Työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti sekä perustuslain että työsopimuslain nojalla. Samapalkkaperiaatetta rikotaan kuitenkin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kuntasektorilla tuorein oikeustapaus on Tehyn voittama riita, jossa Kainuun soten todettiin toimineen väärin, kun se oli maksanut samaa työtä tekeville fysioterapeuteille erisuuruisia palkkoja.  

Yksityisellä sektorilla erityisesti sosiaalipalvelualalla on lukuisia työpaikkoja, joissa samapalkkariidat ovat nousseet esiin. Tyypillinen tapaus etenee näin: työpaikalle on aiemmin rekrytoitu esimerkiksi lähihoitajia tai sairaanhoitajia työehtosopimuksen vähimmäistasoa paremmalla palkalla. Voiton nälän kasvaessa yritys alkaa kuitenkin palkata uusia työntekijöitä työehtosopimuksen vähimmäispalkalla. Työnantaja ei kuitenkaan saa menetellä näin, vaan samasta työstä on maksettava sama palkka. Ne työntekijät, joille maksetaan samasta työstä pienempää palkkaa, voivat vaatia palkkaeron korvaamista ja palkan nostoa.

Toinen tyyppiesimerkki on liikkeen luovutus, jossa työpaikalle on siirtynyt uusia työntekijöitä, joilla on korkeampi (tai matalampi) palkka kuin muilla. Tässäkin tilanteessa työnantajalla on velvollisuus ryhtyä harmonisoimaan palkat kohtuullisessa ajassa. Työnantajan on tehtävä suunnitelma. missä ajassa palkat saadaan samalle eli korkeimmalle tasolle.

Jokaisen tehyläisen työntekijän, luottamusmiehen ja esimiehen on hyvä muistaa samapalkkaperiaate.