kuva: iStock

Rovaniemen varhaiskasvatuksessa pyritään parempaan

Onko varhaiskasvatuksessa kunnalla ongelmia työaika-asioissa? Olen kuullut, että niitä on – ja ihan reilustikin. Yksi suurimmista ongelmista on työvuoroluettelomuutokset.

Työvuoroluettelo on annettava tiedoksi työntekijöille viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkua. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa aina työntekijän suostumuksella ja työnantaja voi tehdä muutoksia yksipuolisesti vain perustellusta syystä. Jos perustellusta syystä tehdään useampi työvuoroluettelomuutos, niin nämä kaikki muutokset on tehtävä samanaikaisesti. Olisi Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten vastaista tehdä osa työvuoroluettelomuutoksista myöhemmin vaikka vedottaisiin olemassa olleeseen perusteltuun syyhyn näitä tehdessä.

Työvuoroluettelon julkaisemisen jälkeen vanhemmat muuttavat varauksia lasten päivähoidon tarpeesta, jolloin päiväkodeissa työnantaja muuttaa työvuoroja yksipuoleisesti sillä perusteella, että kasvattajia olisi paikalla tarpeeksi lasten määrään nähden, tai ettei heitä olisi liikaa paikalla.

Jatkuva työvuoroluettelon muuttaminen lisää työntekijän psykososiaalista kuormitusta, joka voi aiheuttaa työntekijällä epämukavuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta, yliherkkyyttä, innottomuutta ja työyhteisössä työtyytymättömyyttä. Pahimmillaan pitkään jatkuessaan psykososiaalinen kuormittavuus voi aiheuttaa työntekijällä kyynistymistä, työmoraalin laskua, unettomuutta, sydän- ja vatsaoireita, vastustuskyvyn heikkenemistä, palautuminen vapaa aikana heikentyy, kielteisten mielialojen siirtyminen yksityiselämään ja eristäytymistä. Myös sairauspoissaolot lisääntyvät. Kyse on vakavasta asiasta.

On myös päiväkoteja, joissa ei ole työvuoroluettelo-ongelmia, mutta varsinkin vuoropäiväkodeissa ja ympäri vuorokauden toimivissa päiväkodeissa työnantajan mielestä työvuoroluettelon muutostarpeita on paljon.

Osallistuin tämän vuoden alussa Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen keskustelutilaisuuteen. Iloinen asia on se, että Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksessa pyritään ratkaisemaan työvuoroluettelo-ongelmia yhdessä työntekijöiden kanssa.

Sain samalla matkalla mahdollisuuden tutustua ympäri vuorokauden toimivaan päiväkotiin, joka avarsi ymmärrystäni varhaiskasvatuksen työstä ja haasteista.

Keskustelutilaisuudessa oli läsnä lastenhoitajia eri päiväkodeista ja järjestöjen paikallisia luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettu ja järjestöjen edustajia sekä työnantajan edustajia Rovaniemen varhaiskasvatuksesta.

Hienoa, että on myös työnantajia – kuten Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatus, joka haluaa ratkaista ongelmia yhteistyössä työntekijöiden kanssa.