Osastonhoitajia tarvitaan jatkossakin

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteita. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanoihin, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Lisätietoja Tehy.fi/avainsanat. Tässä blogissa käsitellään johtamista.

Sote-uudistus ei onnistu ilman hyvää johtamista. Lauseesta on tullut mantra, jota on toistettu monen suulla jo useita vuosia. Olisi varmaan syytä laskeutua sote-himmelin huipulta lähemmäs potilasta. 

Kaikkien päätöksentekijöiden tulisi etsiä vastausta kysymyksen - miten potilaiden hoitotyötä johdetaan ja kenellä on siihen parhaat lähtökohdat ja osaaminen?

Hyvässä potilashoidossa ei voi olla kyse siitä, kuka johtaa ketä, vaan siitä, miten onnistutaan tuottamaan laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa sekä organisoimaan henkilöstön osaaminen tarkoituksenmukaisesti.

On selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt eivät toimisi ilman hoitotyön johtajina toimivien lähiesimiesten (kuten osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja) johtamisosaamista. Esimerkiksi päivystyspoliklinikan, teho-osaston, vuodeosaston tai leikkausosaston toiminnan järjestäminen niin, että kaikki toimii läpi vuorokauden, päivästä toiseen vaatii monen palasen ja yksityiskohdan yhteensovittamista. 

Tiedetäänkö, että hoitotyön johtajat johtavat lähes 300 000 hoitotyöntekijää?

Erityisesti lähiesimiehet kuten osastonhoitajat ovat merkittävässä roolissa. He ovat yksiköidensä tukipilareita, jotka vastaavat siitä, että homma toimii potilaan näkökulmasta turvallisesti ja sujuvasti ja ammattilaiset saavat mahdollisuuden onnistua työssään. He vastaavat tuloksellisesta toiminnasta. He tuntevat yksikkönsä potilaiden hoidon vaativuuden ja oman henkilökuntansa koulutuksen ja osaamisen sekä elämäntilanteen. 

Ilman hoitotyön johtajia ei voisi suunnitella työtä moneen vuoroon. He myös tietävät, että henkilöstön osaamisen ja potilaan hoidon vaativuus kulkee käsi kädessä turvallisen ja hyvän hoidon tuottamiseksi. Heitä on syytä kuunnella!

Hoitotyön johtajien ja lähiesimiesten määriä on viime vuosina vähennetty merkittävästi. Kehityssuunta on ristiriitainen tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveyspalveluita uudistetaan radikaalisti. Miten tulevaisuudessa pystytään varmistamaan laadukas hoitotyö, jos sitä ei voi johtaa?

Muistetaanko, että ammattitaitoisilla hoitotyön johtajilla on merkittävä rooli hyvän potilashoidon toteuttamissa? Tiedetäänkö, että hyvä hoitotyön johtaminen on yhteydessä mm. potilastyytyväisyyteen, henkilöstön työhyvinvointiin, pienempään potilaskuolleisuuden tasoon, parempaan potilasturvallisuuteen ja tulokselliseen toimintaan?

Hoitotyön johtajien määrää pitää lisätä eikä vähentää. Heillä tulee olla hoitotyön ammattilaisen tausta ja heitä tarvitaan kaikilla organisaatiotasoilla lähiesimiehestä ylimpään johtoon.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
31.3.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
22.3.2021
Tehy-lehti
Julkaisupäivämäärä
26.4.2022