kuva: iStock

Liikkeen luovutus: case Länsi-Pohja ja Mehiläinen

Aivan näinä päivinä toteutuu historiallinen jättiulkoistus. Neljä Meri-Lapin kuntaa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ulkoistavat sote-toimintaansa Mehiläiselle. Yksityiselle palveluntuottajalle siirtyy valtaosa Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintaa ja alueen perusterveydenhuoltoa. Ensimmäistä kertaa siirtyy myös erikoissairaanhoitoa. Siirtyvää henkilöstöä on lähes 800.

Suomessa laki turvaa työntekijän aseman liikkeen luovutuksessa. Liikkeen luovutus tarkoittaa tilannetta, jossa työnantajan toiminta tai toiminnallinen osa luovutetaan toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksesta voi olla kyse myös silloin, kun sopimuskauden jälkeen kunta kilpailuttaa palvelun tuottajan uudestaan.

Keskeistä on, että liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttävät työsuhteensa ehdot. Uusia työsopimuksia ei tarvitse allekirjoittaa, ja työskentely jatkuu ennallaan. Yksinkertaista teoriassa. Käytännön toteutus on toisinaan hankalampaa. Työntekijät kokevat, että työnantajat painostavat allekirjoittamaan uudet työsopimukset. Työnantajat haluavat uudet työsopimukset, jotta voivat muuttaa esim. työtehtäviä, työskentelypaikkaa ja palkkarakennetta.

Tehyn tehtävä on varmistaa, että liikkeen luovutuksissa noudatetaan lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Tärkeää on varmistaa se, että työnantaja noudattaa palkkausjärjestelmiä. Kunnan ulkoistaessa sote-palveluja yksityisille toimijoille, suurimmaksi epäkohdaksi on muodostunut palkkojen alentamisbuumi. Suuret terveysjätit haluavat siirtää KVTES:n tehtäväkohtaisen palkan Terveyspalvelualan työehtosopimuksen henkilökohtaiseen palkanosaan. Työnantajan tavoitteena on myös palkata uudet työntekijät vähimmäispalkoilla.

Työnantajan menettely rikkoo Terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkausmääräyksiä ja samapalkkaisuutta. KVTES:n tehtäväkohtainen, työnvaativuuteen perustuva palkka ei ole henkilökohtaisesta suoriutumisesta maksettavaa palkkaa. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti siirtää KVTES:n tehtäväkohtaista palkkaa Terveyspalvelualan palkkausjärjestelmän henkilökohtaiseen palkanosaan. Olemme toimittaneet asiasta valvontapyynnöt Hyvinvointialan liittoon.

Takaisin Länsi-Pohjaan: Tehyssä olemme panostaneet muutokseen ja jäsenistön edunvalvontaan. Kemissä on Tehyn pop up-toimisto 28.5- 1.6.2018, johon jäsenet ovat tervetulleita. Koko kevään jäseniä ja toimijoita on ohjeistettu muutokseen. Muutoksen kynnyksellä on tärkeintä muistaa toimia Tehyn ohjeiden mukaan.

Tehyn Pop-up -toimisto Kemissä:

https://www.tehy.fi/fi/ajankohtaista/tehyn-pop-toimisto-kemissa-285-16

Liitteenä "toimintaohje työnantajan muuttuessa".