Jaksotyöuudistuksessa ei sovittu työaikamuodon vaihtamisesta

Tehy ja muut kunta-alan palkansaajajärjestöt ovat sopineet kunta-alan jaksotyöuudistuksesta työnantajapuolen eli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. Jaksotyöuudistusta koskevien neuvottelujen yhteydessä ei ole neuvoteltu työaikamuotomuutoksista, joita monet työnantajat nyt tekevät.

Tehy ei siis ole sopinut siitä, että jaksotyöntekijöitä alettaisiin siirtää uudistuksen yhteydessä yleistyöaikamuotoon. Tämä on kokonaan erillinen prosessi ja monilla työpaikoilla käynnissä olevat työaikamuotomuutokset perustuvat täysin työnantajien omiin päätöksiin. Me emme hyväksy niitä.

Olemme ohjeistaneet ammattiosastoja ja luottamusmiehiä reagoimaan työaikamuotomuutoksiin vastustamalla niitä. Luottamusmiehet ja ammattiosastot ovat saaneet laajat ohjeistuspaketit siitä miten toimia. Jos työnantaja esittää työaikamuodon muuttamista, on aina syytä ottaa yhteyttä tehyläiseen luottamusmieheen.

Jaksotyön uudistaminen on ollut Tehyn ja muiden palkansaajajärjestöjen pitkäaikainen tavoite. Uudet määräykset parantavat jaksotyöaikamuodossa työskentelevien asemaa, koska esimerkiksi arkipyhäjaksojen ylityöraja on alempi kuin aikaisemmin. Nyt ylitöistäkin maksetaan kuten asiaan kuuluu ja esimerkiksi ilta-, yö- ja viikonloppulisät saadaan maksuun nopeammin.

Kesäkuun alussa voimaan astuvan uudistuksen sisältöä on avattu piirrosanimaatiossa. Sen voi katsoa osoitteessa http://www.tehy.fi/jaksotyouudistus