Älä vaikene varhaiskasvatuksen ongelmista

Kuvateksti
kuva: iStock

Varhaiskasvatuksen arki on työntekijän näkökulmasta usein erittäin tiukkaa. Jousto on päivän mantra ja nimenomaan niin päin, että työntekijä joustaa työn vaatimusten mukaan. Jos työntekijän pitää joustaa liian usein ja aina vain työnantajan hyväksi, niin kuormitus lisääntyy takuuvarmasti. Kuormitus eli stressi ja työhyvinvoinnin heikkeneminen ei ole hyvä asia, ei työntekijän itsensä eikä hoidettavien lasten kannalta. Mutta voiko tälle asialle oikeasti tehdä mitään?

Lasten hoidon laatua turvaamaan on laissa määräykset mitoituksesta. Myös työntekijöiden minimioikeudet löytyvät paitsi laeista myös työehtosopimuksesta. Kuntasektorilla työntekijöiden työehdoista on sovittu kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES), yksityisellä sektorilla sovelletaan sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työehtosopimuksissa on määräykset mm. työvuoroluettelon muuttamisen edellytyksistä ja ylityökorvauksesta.

Joskus työpaikan johtamiskulttuuri vääristyy niin, että työehtosopimuksen määräykset hämärtyvät. Voi olla, että ylityöstä ei makseta työehtosopimuksen mukaista korvausta vaan työntekijän edellytetään ottavan tunti tunnista vapaa-aikakorvaus toisena päivänä. Tai että työvuoroluetteloa muutetaan samana päivänä ilmoitusluonteisesti. Tai että työntekijöiden edellytetään olevan vapaa-aikana ”varalla” ilman korvausta, jos tulee kutsu työhön. Tai että työvuoroluetteloa muutetaan toistuvasti, vaikka sen pitäisi olla se dokumentti, jonka perusteella työntekijä voi aidosti järjestää vapaa-aikansa.

Kaikkiin edellä mainittuihin asioihin voidaan saada aikaan korjaus. Kyse on todennäköisesti työehtosopimuksen vastaisesta toimintatavasta ja työnantajaliiton tehtävänä on valvoa, että sen jäsenet (kunnat, yksityiset yritykset) noudattavat työehtosopimusta. Tehy voi vaatia valvontatoimenpiteitä, kun se saa tiedon työehtosopimuksen vastaisesta menettelytavasta.

Ota yhteys luottamusmieheesi, jos työpaikan toimintatavat mietityttävät. Voihan olla, että kaikki onkin työehtosopimuksen ja lakien mukaista. Mutta yhtä hyvin voi olla niin, että pykäliä on venytetty liikaa. Monet asiat on mahdollista korjata, kunhan siitä saadaan tieto.

Luottamusmies tietää työpaikan asioista niin paljon kuin jäsenet hänelle kertovat. Luottamusmies saa asian selvittelyyn ja hoitamiseen tuen Tehystä. Parhaassa tapauksessa väärät toimintamallit saadaan korjattua hyvinkin näppärästi, toisinaan se voi viedä enemmän aikaa. Joka tapauksessa asioita kannattaa selvitellä.

Juttele työkaverin kanssa ja ottakaa vaikka yhdessä yhteyttä luottamusmieheen tai Tehyyn!