Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Hyvä vanhustenhoito ei onnistu ilman koulutettua hoitohenkilöstöä

08.09.2021

Vanhuspalvelulain 0,7 henkilöstömitoituksen saavuttaminen edellyttää vähintään 4 400 uuden työntekijän palkkaamista ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen. Näistä työntekijöistä valtaosa on lähihoitajia. Koska näin suuri rekrytointiponnistus ei olisi ollut mahdollista yhden yön aikana, niin vanhuspalvelulakiin säädettiin siirtymäaika 0,7 mitoitukseen siirtymisessä 1.4.2023 saakka. Kunnille lisättiin rahoitusta, jotta tarvittava koulutettu hoitohenkilöstö voidaan palkata. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan lähihoitajien ja sairaanhoitajien määrä ei kuitenkaan ole noussut tehostetussa palvel...

Lue lisää

Sote-ala pysykööt palkkakuopassa

05.09.2021

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoi torstaina 2.9.2021 julkisuuteen Helsingin kaupungin ja yksityisten sote-palveluntuottajien välisistä rekrytointikieltosopimuksista. Rekrytointikieltojen taustalla on sote-alan vakava työvoimapula. Kun henkilöstö ei riitä, niin Helsingin kaupunki keksi ratkaista asian estämällä sote-henkilöstön siirtymisen toisten työnantajien palvelukseen. Tehyläisiltä tulleiden yhteydenotoissa on viitteitä siitä, että vastaavia sopimuksia on muissakin suurissa kaupungeissa. Kyseessä on työntekijän pakkositouttaminen, joka estää palkkakilpailun. Helsingin...

Lue lisää

Koulutustason heikentämiselläkö ratkaistaan vanhustenhoidon kriisi?

26.08.2021

Mehiläinen on lähtenyt hakemaan ratkaisuja henkilöstöpulaan palkkaamalla filippiiniläisiä työntekijöitä hoivakoteihin. Filippiiniläisten rekrytoinnista kertoi Yle-uutiset 6.8. Uutisen mukaan filippiiniläiset ovat kotimaassaan opiskelleet vuoden suomen kieltä ja he ovat suorittaneet ammattiopintoja. Suomeen saavuttuaan filippiiniläisiä koulutetaan neliviikkoisessa koulutuksessa hoiva-avustajiksi, minkä jälkeen pätevyys varmistetaan näyttötutkinnolla. Mediassa ja työnantajien rekrytointi-ilmoituksissa puhutaan toistuvasti hoiva-avustajan tutkinnosta. Suomen koulutusjärjestelmässä ei kuitenkaa...

Lue lisää

Löser man krisen i äldreomsorgen genom att sänka utbildningsnivån?

26.08.2021

Mehiläinen söker lösningar på personalbristen genom att anställa filippinska arbetstagare vid vårdhem. Yle Nyheter 6.8. berättade om rekryteringen av filippinare. Enligt nyheterna har filippinarna studerat finska i ett år i sitt hemland och avlagt yrkesstudier. Vid ankomsten till Finland utbildas filippinarna till vårdbiträden i en fyra veckors utbildning, varefter deras kvalifikationer säkerställs genom ett provtillfälle. I medierna och i arbetsgivarnas rekryteringsannonser talar man upprepade gånger om examen för vårdbiträden. Det finländska utbildningssystemet innehåller dock inget provt...

Lue lisää

Onko työpaikallasi toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän estämiseksi?

24.08.2021

Tehyn teettämän kyselyn mukaan joka kolmas tehyläinen on kohdannut uransa aikana työpaikallaan seksuaalista häirintää.  Suurin osa häirinnästä tulee asiakkaiden ja potilaiden taholta, mutta myös kollegoiden. Ei ole siis kysymys mistään pikkujutusta, vaikka joskus asiaa vähätellään tai ei oteta tosissaan. Työpaikalla on noudatettava kolmea perusperiaatetta seksuaalisesta häirinnästä: 1. Kenenkään ei tarvitse sietää seksuaalista häirintää työpaikalla.2. Jokaisella on myös vastuu omasta käytöksestä työpaikalla.3. Työnantajalla on aina vastuu puuttua häirintään tiedon saatuaan. On tär...

Lue lisää

Har din arbetsplats riktlinjer för att förhindra sexuella trakasserier?

24.08.2021

Enligt en enkät som utfördes på uppdrag av Tehy har en av tre tehyiter under sin karriär stött på sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Klienter och patienter står för den största delen av trakasserierna, men också kollegor gör sig skyldiga. Så det handlar inte om någon liten grej, även om saken ibland bagatelliseras eller inte tas på allvar. Arbetsplatsen måste följa tre grundläggande principer för sexuella trakasserier: 1. Ingen ska behöva stå ut med sexuella trakasserier på arbetsplatsen.2. Alla är också ansvariga för sitt eget beteende på arbetsplatsen.3. Det är alltid arbetsgivaren...

Lue lisää

Varahenkilöt ovat välttämättömiä päiväkotien arjessa

09.08.2021

Varahenkilöitä tarvitaan kaikkiin kuntiin ja päiväkoteihin. Varahenkilö pelastaa tilanteen, kun ryhmän oma työntekijä on poissa.  Varahenkilö on varhaiskasvatuksen ammattilainen, useimmiten lastenhoitaja, joka on siellä, missä häntä eniten tarvitaan. Vakituiset varahenkilöt tuntevat talon tai useammankin talon lapset, henkilökunnan toimintatavat. Heidän on helppo solahtaa ryhmän kuin ryhmään lyhyelläkin varoitusajalla. Varahenkilö auttaa monessa: äkillisissä sairauspoissaoloissa, valvoo ryhmää tiimipalaverien aikana, paikkaa ryhmän ulkopuolisissa tehtävissä tai koulutuksessa oleva...

Lue lisää

Det är för varmt för skötare på arbetsplatser, var dröjer lösningarna?

19.07.2021

Vi har fått njuta av en ovanligt varm sommar och värmeperioden har fortsatt länge. Detta har vi ju längtat efter hela vintern. Det finns dock alltid två sidor av samma mynt. Sommaren och värmen ökar behovet av tjänster inom hälsovården. Varmt väder gör att människor rör sig och då kan det hända vad som helst. Flera äldre och personer med en underliggande sjukdom lider av hettan. Jourer har haft bråttom.  Att arbeta i hettan kan som värst göra en utmattad. När kroppen försöker anpassa sig till värmen börjar den svettas mer varvid vätske- och saltbalansen kan rubbas. Att arbeta i hettan ...

Lue lisää

Hoitajilla on töissä liian kuuma, missä viipyvät ratkaisut?

15.07.2021

Olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpimästä kesästä ja hellekausi on kestänyt pitkään. Tätähän olemme odottaneet koko talven. Kolikolla on kuitenkin toinenkin puoli. Kesä ja lämmin lisää terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Lämmin ilma saa ihmiset liikkeelle, jolloin myös sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Useat iäkkäät tai jonkun perussairauden omaavat henkilöt kärsivät helteistä. Päivystyksissä onkin ollut kiire. Helteellä työskentely voi olla pahimmillaan uuvuttavaa. Kun elimistö yrittää sopeutua kuumuuteen, niin hikoilu lisääntyy, jolloin neste- ja suolatasapaino voi häiriintyä. ...

Lue lisää

Vain yksi lastenhoitaja päiväkotiryhmässä heikentää alle 3-vuotiaiden hoitoa

08.07.2021

Vielä olisi aikaa korjata lakimuutos, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä päiväkotiryhmässä olisi vain yksi lastenhoitaja. Etenkin alle 3-vuotiaiden kohdalla muutos heikentää lapsen perushoitoa ja perustaitojen opettelua. Varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä lastenhoitajat ovat läsnä koko lasten hoitopäivän ajan hoitaen, kasvattaen, opettaen. Lastenhoitaja vastaa ryhmän toiminnasta opettajien ollessa muissa, ryhmän ulkopuolisissa tehtävissä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan on ryhmässä kaksi lastenhoitajaa ja yksi opettaja. Lakia on muutettu siten, että vuoteen 2030 mennessä on tilann...

Lue lisää