Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Det är för varmt för skötare på arbetsplatser, var dröjer lösningarna?

19.07.2021

Vi har fått njuta av en ovanligt varm sommar och värmeperioden har fortsatt länge. Detta har vi ju längtat efter hela vintern. Det finns dock alltid två sidor av samma mynt. Sommaren och värmen ökar behovet av tjänster inom hälsovården. Varmt väder gör att människor rör sig och då kan det hända vad som helst. Flera äldre och personer med en underliggande sjukdom lider av hettan. Jourer har haft bråttom.  Att arbeta i hettan kan som värst göra en utmattad. När kroppen försöker anpassa sig till värmen börjar den svettas mer varvid vätske- och saltbalansen kan rubbas. Att arbeta i hettan ...

Lue lisää

Hoitajilla on töissä liian kuuma, missä viipyvät ratkaisut?

15.07.2021

Olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpimästä kesästä ja hellekausi on kestänyt pitkään. Tätähän olemme odottaneet koko talven. Kolikolla on kuitenkin toinenkin puoli. Kesä ja lämmin lisää terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Lämmin ilma saa ihmiset liikkeelle, jolloin myös sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Useat iäkkäät tai jonkun perussairauden omaavat henkilöt kärsivät helteistä. Päivystyksissä onkin ollut kiire. Helteellä työskentely voi olla pahimmillaan uuvuttavaa. Kun elimistö yrittää sopeutua kuumuuteen, niin hikoilu lisääntyy, jolloin neste- ja suolatasapaino voi häiriintyä. ...

Lue lisää

Vain yksi lastenhoitaja päiväkotiryhmässä heikentää alle 3-vuotiaiden hoitoa

08.07.2021

Vielä olisi aikaa korjata lakimuutos, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä päiväkotiryhmässä olisi vain yksi lastenhoitaja. Etenkin alle 3-vuotiaiden kohdalla muutos heikentää lapsen perushoitoa ja perustaitojen opettelua. Varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä lastenhoitajat ovat läsnä koko lasten hoitopäivän ajan hoitaen, kasvattaen, opettaen. Lastenhoitaja vastaa ryhmän toiminnasta opettajien ollessa muissa, ryhmän ulkopuolisissa tehtävissä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan on ryhmässä kaksi lastenhoitajaa ja yksi opettaja. Lakia on muutettu siten, että vuoteen 2030 mennessä on tilann...

Lue lisää

Ensihoitajien ammattinimike on vihdoin tunnistettava lainsäädännössä

06.07.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on kertonut, että sote-uudistuksen yhteydessä, erityisesti Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan liittyen, tehdään terveydenhuollon ammattihenkilölakiin myös muutoksia. Samalla arvioidaan nykyisten ammattihenkilönimikkeiden tarkoituksenmukaisuus. Ensihoitajiin kohdistuva epäkohta on korjattava. Tehy on ottanut kantaa ensihoitajan ammattinimikkeen lisäämiseksi terveydenhuollon ammattihenkilölakiin talvella 2020. Kannanoton valmistelutyöhön osallistui Tehyn ensihoitotyöryhmä. Asia on edelleen ajankohtainen ja etenkin nyt sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa. ...

Lue lisää

Painetestissä elämän kriittisimmillä hetkillä

05.07.2021

Kasvokkain-näyttelyssä kuvatut hoitotyön ja varhaiskasvatuksen tekijät nostavat esiin kertomiensa tarinoiden avulla hoitotyön arkea. Näyttely on Tehyn ja Meeri Koutaniemen yhteisnäyttely ja se on avoinna yleisölle Rajala Galleryssa 8.7. asti. Tehyn asiantuntijat tutustuivat näyttelyn tarinoihin ja he kertovat blogisarjassa hoitajien kokemasta eettisestä stressistä – siitä kun työ haluttaisiin tehdä mahdollisimman hyvin, mutta se ei ole aina mahdollista. Näin kertoo työstään anestesiahoitaja Jenna Komulainen: ”Makaan sängyssä. Vieressäni on päivystyspuhelin, joka voi soida hetkenä minä hyvän...

Lue lisää

Resepti henkilöstömitoituksen toteutumiselle vanhuspalveluissa

02.07.2021

Riittävä henkilöstömitoitus on edellytys laadukkaan palvelun tuottamiselle. Henkilöstömitoituksen suhdeluvun laskeminen on matematiikkaa. Laskutoimituksen onnistuminen edellyttää henkilöstömitoituksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tehy on julkaissut oppaan henkilöstömitoituksesta. Vanhuspalvelulain mukaan ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on määriteltävä välittömän ja välillisen asiakastyön määrä. Jos työntekijän työkuvaan kuuluu välillistä asiakastyötä eli tukipalvelutehtäviä kuten esimerkiksi siivousta, pyykinpesua, ruoanlaittoa, tulee sen näky...

Lue lisää

Jää vielä

30.06.2021

Kasvokkain-näyttelyssä kuvatut hoitotyön ja varhaiskasvatuksen tekijät nostavat esiin kertomiensa tarinoiden avulla hoitotyön arkea. Näyttely on Tehyn ja Meeri Koutaniemen yhteisnäyttely ja se on avoinna yleisölle Rajala Galleryssa 8.7. asti. Tehyn asiantuntijat tutustuivat näyttelyn tarinoihin ja he kertovat blogisarjassa hoitajien kokemasta eettisestä stressistä – siitä kun työ haluttaisiin tehdä mahdollisimman hyvin, mutta se ei ole aina mahdollista.  Kasvokkain -sarjassa Mari Holmberg kuvaa koskettavasti tilannetta, kun isä pyytää häntä jäämään itsensä ja syöpää sairastavan tyttäre...

Lue lisää

Hankkeet mahdollistavat työn ohessa oppimisen

29.06.2021

Työnantajan tarjoaman lisä- ja täydennyskoulutuksen määrään vaikuttavat työyhteisön toimintojen kehittäminen sekä henkilöstön koulutus ja tehtävät. Yllättävää kyllä – paljon parjatut hankkeet mahdollistavat sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle mahdollisuuden käytännönläheiseen oppimiseen.  Hoitotyön tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja näyttöön. Sosiaali- ja terveysalan koulutus on laaja ja tuottaa perusosaamisen työtehtäviin. Osaamista työntekijä syventää työelämässä. Työ muuttuu kuitenkin nopeasti ja työelämässä opitun tueksi tarvitaan tiedollista osaamista.    Tehtä...

Lue lisää

Kivetkin on käännettävä, jotta kotihoitoon saadaan tarpeeksi hoitajia

24.06.2021

Kotihoidossa on ollut pulaa lähihoitajista ja sairaanhoitajista jo vuosien ajan. Myös kuntoutuksen henkilöstöä, kuten fysio- ja toimintaterapeutteja, on liian vähän. Tarvitaan tiukempaa lainsäädäntöä ja valtion rahoitusta, jotta kotihoitoon saadaan lisää osaavia ammattihenkilöitä. Vakituinen henkilöstö joustaa, ja osa joutuu tekemään sijaisten puutteen vuoksi tuplavuoroja. Pelkästään isojen kaupunkien vanhuspalveluissa olisi töitä yli 500 kesäsijaiselle, jos vain tekijöitä löytyisi Yle-uutisten keräämien tietojen mukaan.   Työ kotihoidossa koetaan kuormittavaksi ja vastuulliseksi....

Lue lisää

Verkkokoulutukset ovat tulleet jäädäkseen

21.06.2021

Korona-aika on ollut kaikin puolin suurta muutosten aikaa. Tehyläisillä aloilla epidemia-aika on näkynyt monin tavoin ja kuormittanut alan henkilöstöä. Samaan aikaan järjestötoimintakin on käynyt läpi digitaalisen murroksen.  Koko korona-ajan kaikki Tehyn toiminta on rakennettu verkkoon, lukuisat koulutukset mukaan lukien. Tässä on ollut paljon oppimisen paikkoja sekä jäsenistöllä että Tehyn henkilöstöllä – sekä paljon onnistumisen kokemuksia. Aika on ollut suurta yhteisöllisen oppimisen aikaa.Tehyssä oli otettu jo vuonna 2019 uutuutena käyttöön webinaarit. Ne oli otettu jäsenistön par...

Lue lisää