Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Päiväkodeissa jatketaan hölmöläisten lyhyttä peittoa

13.10.2021

Kansansadun mukaan hölmöläiset jatkoivat liian lyhyttä peittoa leikkaamalla sen päästä suikaleen ja ompelemalla sen toiseen päähän. Päiväkodeissa tehdään päivittäin samaa henkilökunnan kanssa. Päiväkodeissa henkilökuntaa siirrellään ryhmästä toiseen paikkaamassa eri syistä johtuvia henkilöstön poissaoloja. Ryhmä, josta työntekijä puuttuu, saa hetken avun ja samalla toinen ryhmä notkahtaa ja joutuu toimimaan vajaalla henkilöstöllä. Päiväkodeissa suunnitellaan ryhmän toiminta koko tiimin varaan. Kun yksi työntekijä siirretään toisen ryhmän avuksi, joudutaan toimintaa aina mukauttamaan ja uude...

Lue lisää

Elefantti ja mikroskooppi

07.10.2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä on työvoimapula, joka on pahentunut kuluneen vuoden aikana. Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman ja ekonomisti Ralf Sund tarkastelevat työvoimatilannetta ja analysoivat Kuntatyönantajan hoitajien ja opettajien alanvaihtoa koskevaa selvitystä, jossa kirjoittajien mukaan korostuu taustapeiliin katselu tulevaisuuden ennakoinnin sijaan. Syyskuussa 2021 julkaistun ammattibarometrin mukaan sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat ovat työvoimapula-ammattien listalla ensimmäisellä sijalla, lähihoitajat toisella. Työ- ja elinkeinoministe...

Lue lisää

Kettu, pihlajanmarjat ja hoitajien palkat

06.10.2021

Ketun mielestä pihlajanmarjat olivatkin happamia. Mutta osaatko sanoa, mikä on se, mitä suomalaiset haluavat ja kansanedustajat haluavat, mutta kaksi palkansaajia edustavaa työmarkkinakeskusjärjestöä Akava ja SAK vastustavat? Oikea vastaus on hoitajien palkankorotukset. Kun googlettaa ”hoitajapula”, hakutuloksista ei tule loppua. Alla vain otos aihetta koskevista otsikoista, joita tulee lisää lähes päivittäin.  Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on vii­vet­tä, verk­ko­asioin­ti...

Lue lisää

Räven, rönnbären och vårdarnas löner

06.10.2021

Räven tyckte att rönnbären var sura i alla fall. Men vet du vad det är som finländarna vill och riksdagsledamöterna vill, men som de två arbetsmarknadsorganisationerna Akava och FFC som representerar löntagare, motsätter sig? Rätt svar är löneförhöjningar för vårdarna. När man googlar ”hoitajapula” (”vårdarbrist”) ser man inget slut på sökresultaten. Nedan är bara ett urval av rubrikerna som gäller ämnet, och som blir fler så gott som dagligen. Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on ...

Lue lisää

Tehohoitajan jatkuva kouluttautuminen ei näy tilipussissa

28.09.2021

Tein aiemmin pitkän uran tehohoitajana. Tehohoitajan työ ei ole temppujen tekemistä, vaan raakaa työtä. Valmiita tehohoitajia ei ole, vaan koko uran ajan on kouluttauduttava jatkuvasti.  Tehohoitajan polku päteväksi tehosairaanhoitajaksi on pitkä. Toiset haluavat jo opiskeluvaiheessa tehohoitajiksi ja jotkut toiset tekevät muita alan töitä ennen päätymistään tehohoitajiksi. Tehohoitajaksi ei kasveta hetkessä eikä koskaan voi sanoa olevansa valmis.   Lääketieteen, hoitotyön ja teknologian kehittyminen pitävät huolen siitä, että ...

Lue lisää

Intensivvårdssjukskötarnas kontinuerliga fortbildning märks inte i lönekuvertet

28.09.2021

Jag arbetade tidigare länge som intensivvårdssjukskötare. Intensivvårdssjukskötarens arbete innebär inte att göra trick, utan hårt arbete. Du blir aldrig färdig som intensivvårdssjukskötare, utan måste kontinuerligt fortbilda dig under hela karriären. Intensivvårdssjukskötarens väg till behörig intensivvårdssjukskötare är lång. En del vill bli intensivvårdssjukskötare redan under studierna, medan andra arbetar med annat inom branschen innan de blir intensivvårdssjukskötare. Du blir inte intensivvårdssjukskötare på ett ögonblick, och du kan aldrig säga att du är färdig. Utvecklingen inom läk...

Lue lisää

Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelumaksut rahoitettava suoraan valtion pussista

24.09.2021

Ammattikorkeakoulu maksaa jokaisen sairaanhoitajaopiskelijan harjoittelun yhteydessä harjoittelupaikalle harjoittelumaksua siitä hyvästä, että harjoittelupaikassa varataan opiskelijan ohjaamiseen resursseja. Järjestelmä on kohtuuton ja kallis ammattikorkeakouluille. Sairaanhoitaja-lehdessä 05/21 Mari Schildt kirjoittaa sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Paula Risikon vaativan sosiaali- ja terveysalan opiskeluun kuuluvien pakollisten harjoittelujen rahoittamista suoraan eikä ammattikorkeakoulujen kautta. Olen Risikon kanssa samoilla linjoilla. Kuten sivistysvaliokunta toteaa lausunnossaan&nb...

Lue lisää

Hyvä vanhustenhoito ei onnistu ilman koulutettua hoitohenkilöstöä

08.09.2021

Vanhuspalvelulain 0,7 henkilöstömitoituksen saavuttaminen edellyttää vähintään 4 400 uuden työntekijän palkkaamista ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen. Näistä työntekijöistä valtaosa on lähihoitajia. Koska näin suuri rekrytointiponnistus ei olisi ollut mahdollista yhden yön aikana, niin vanhuspalvelulakiin säädettiin siirtymäaika 0,7 mitoitukseen siirtymisessä 1.4.2023 saakka. Kunnille lisättiin rahoitusta, jotta tarvittava koulutettu hoitohenkilöstö voidaan palkata. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan lähihoitajien ja sairaanhoitajien määrä ei kuitenkaan ole noussut tehostetussa palvel...

Lue lisää

Sote-ala pysykööt palkkakuopassa

05.09.2021

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoi torstaina 2.9.2021 julkisuuteen Helsingin kaupungin ja yksityisten sote-palveluntuottajien välisistä rekrytointikieltosopimuksista. Rekrytointikieltojen taustalla on sote-alan vakava työvoimapula. Kun henkilöstö ei riitä, niin Helsingin kaupunki keksi ratkaista asian estämällä sote-henkilöstön siirtymisen toisten työnantajien palvelukseen. Tehyläisiltä tulleiden yhteydenotoissa on viitteitä siitä, että vastaavia sopimuksia on muissakin suurissa kaupungeissa. Kyseessä on työntekijän pakkositouttaminen, joka estää palkkakilpailun. Helsingin...

Lue lisää

Koulutustason heikentämiselläkö ratkaistaan vanhustenhoidon kriisi?

26.08.2021

Mehiläinen on lähtenyt hakemaan ratkaisuja henkilöstöpulaan palkkaamalla filippiiniläisiä työntekijöitä hoivakoteihin. Filippiiniläisten rekrytoinnista kertoi Yle-uutiset 6.8. Uutisen mukaan filippiiniläiset ovat kotimaassaan opiskelleet vuoden suomen kieltä ja he ovat suorittaneet ammattiopintoja. Suomeen saavuttuaan filippiiniläisiä koulutetaan neliviikkoisessa koulutuksessa hoiva-avustajiksi, minkä jälkeen pätevyys varmistetaan näyttötutkinnolla. Mediassa ja työnantajien rekrytointi-ilmoituksissa puhutaan toistuvasti hoiva-avustajan tutkinnosta. Suomen koulutusjärjestelmässä ei kuitenkaa...

Lue lisää