Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Hoitoalalta poistuvien virtaa on mahdollista padota

19.01.2020

Hoitoalan työvoimatilannetta voidaan katsoa joko taaksepäin tai eteenpäin. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, mutta tulevaisuuteen kurkistaminen on mielestäni tärkeämpää. Tulevaisuuteen voimme vaikuttaa tämän päivän valinnoilla. Hoitoalan työvoiman tarve kasvaa luonnollisista syistä. THL:n tutkimuspäällikkö Juha Honkatukian arvion mukaan sote-alalle tarvitaan 200 000 uutta työntekijää lisää seuraavan 15 vuoden aikana. Luku on aikamoisen iso ja pätevästi laskettu. Luvun taustalla vaikuttaa tekijöitä, joista osaan voimme poliittisilla päätöksillä vaikuttaa. Hoitoalan työntekijät vanhenev...

Lue lisää

Uudenvuoden lupaus päiväkodissa: ”Ei säädetä työasioita vapaalla”

01.01.2020

Uusi vuosi on aina uusi mahdollisuus. Jos oma uudenvuoden lupauksesi on vielä tekemättä, annan hyvän vinkin. Työpaikoilla on kahdenlaisia whatsapp-ryhmiä. Toisissa ryhmissä viestitellään vapaa-ajan asioita ystävien kesken. Toisissa ilmoitetaan sairastumisesta, säädetään työvuoroja ja hankitaan sijaisia – tehdään vapaa-ajalla töitä.   Teet hyvän uudenvuoden lupauksen, kun poistut ryhmästä, jossa hoidetaan työasioita. Kun työntekijä sairastuu, hän ilmoittaa siitä esimiehen ohjeistamalla tavalla. Jos ilmoitusta ei tehdä suoraan esimiehelle, työpaikalla on oltava ohjeistus, miten, milloin ...

Lue lisää

Lahjaksi lapsen etu – lastenhoitajan kirje joulupukille

16.12.2019

Rakas joulupukki! Kirjoitan sinulle pitkästä aikaa. Teen yhtä maailman tärkeimmistä töistä, sillä työskentelen varhaiskasvatuksessa. Toivon, että työtäni ja osaamistani arvostetaan ja että se näkyy myös palkassa. Toivon, että saan keskittyä siihen tärkeimpään eli lapsen edun toteuttamiseen moniammatillisessa tiimissä. Toivon, että yhdessä kehitämme toimintaamme ja pystymme tarjoamaan lapsille laadukasta varhaiskasvatusta, jota myös maailman parhaaksi on sanottu. Joulupukki, uskallan vaatia, että meillä on joka päivä oikea määrä kasvattajia suhteessa lasten määrään. Lakikin sen jo sanoo...

Lue lisää

Miksi työehtoshoppailu pitää estää?

25.11.2019

Työehtoshoppailua voisi estää myös niin, että normaalisitova työehtosopimus ei kävelisikään yleissitovan työehtosopimuksen yli, jos se olisi tasoltaan yleissitovaa työehtosopimusta heikompi. Työehtosopimusjärjestelmä perustuu siihen, että työntekijöitä edustava järjestö sopii työnantajia edustavan järjestön tai suoraan työnantajan kanssa työsuhteen minimiehdoista. Samalla sovitaan siitä, että työpaikoilla säilyy työrauha.  Järjestelmä romuttuu työehtoshoppailulla.  Työehtoshoppailussa on kyse siitä, että joku muu kuin työntekijöitä aidosti edustava järjestö solmii työeht...

Lue lisää

Jokaisella on oikeus tehdä työtään ilman väkivaltaa ja häirintää

25.11.2019

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työkonferenssi hyväksyi kesäkuussa yleissopimuksen, joka koskee väkivallan ja häirinnän estämistä työelämässä.  Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus ja tasa-arvon toteutumisen este. Naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä ovat vakava ongelma myös maailmanlaajuisesti.   Kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen päivää vietetään vuosittain 25. marraskuuta.   Tilastot kertovat naisiin kohdistuvan väkivallan, häirinnän ja vihapuheen yleisyydestä myös Suomessa. Am...

Lue lisää

Varhainen puuttuminen estää nuoren ongelmia pahenemasta

21.11.2019

Nuoremme voivat huonosti. Saatavilla olevat palvelut eivät vastaa heidän tarpeisiinsa, palvelupolut eivät vedä, eikä nuori pääse avun piiriin silloin, kun hän sitä eniten tarvitsisi. Viikko 47 on valtakunnallinen mielenterveyden teemaviikko. Tänä vuonna ovat nousseet esille nuorten mielenterveyskysymykset. Tulevia ongelmia ajoissa voidaan ehkäistä tarttumalla asioihin ajoissa. Kysyin tehyläisiltä terveydenhoitajilta, kokevatko he nykyisten kouluterveydenhuollon mitoitusten vastaavan tarpeisiin. Terveydenhoitajien mukaan mitoitukset ovat jääneet jälkeen. Mitoituksissa tulisi tarkastella koko...

Lue lisää

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus – tänään on lapsen oikeuksien päivä

20.11.2019

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa kuntia ja kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä.  Lapsen etu on varhaiskasvatuksen perusta ja lapsen edun toteutuminen toiminnan punainen lanka. Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lasten oikeudet on turvattu Lapsen oikeuksien sopimuksella, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 1989. Suomessa sopimus on ollut voimassa laintasoisena vuodesta 1991. Valtiolla on velvollisuus huolehtia, että sekä lapset itse että vanhemmat ja muut aikuiset, kuten lasten parissa työskentelevät tai lapsia koskevia päätöksiä tek...

Lue lisää

Asenne ratkaisee - yhdessä teemme työpaikoistamme turvallisia!

15.11.2019

Turvallisuusjohtaminen on keskeinen asia työtapaturmien ehkäisyssä, jolla luodaan asenne turvallisuuskulttuuria kohtaan ja varmistetaan henkilöstön sitoutuminen. Työntekijöitä tulee ennen kaikkea rohkaista työpaikoilla tekemään tapaturmailmoituksia, jotta tapaturmat saadaan näkyviksi ja niistä opitaan. Turvallisuusriskien hallinnassa pitää tarkastella sekä tapaturmien että läheltä piti -tapahtumien syitä ilman syyllistämistä. Syiden tarkastelu ja riskien arviointi työpaikoilla yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kanssa auttaa ymmärtämään työpaikkojen vaarat, haitat ja epäkohdat ...

Lue lisää

Päiväkotien sak-aika suurennuslasin alla

11.11.2019

Työpaikoille tarvitaan selkeämmät pelisäännöt sak-ajan käyttöön. Ne lähtevät lapsen edusta ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan työajasta voidaan noin 13 prosenttia varata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Tästä niin kutsutusta sak-ajasta on työehtosopimuksessa erityismääräys. Toimintaa suunnitellessaan opettaja ei luonnollisestikaan ole läsnä ryhmässä. Tehyn teettäm...

Lue lisää

Henkilöstömitoitus on keino varmistaa etiikka vanhustyön arjessa

07.11.2019

Henkilöstömitoitus voi olla eettisesti perusteltu keino, joka osaltaan varmistaa vanhusten oikeuden hyvään hoitoon ja palveluun. Se myös takaa työntekijöille mahdollisuuden tehdä työnsä kunnolla. Vanhusten hoidossa ilmenneet puutteet osoittavat muutostarpeet palvelun järjestämisessä. Myös työntekijöillä tulee olla riittävästi aikaa tehdä työtään ammatin edellyttämien arvojen mukaisesti. Ongelmien korjaaminen voi ensi sijassa varmistaa hyvän hoidon ja palvelun ja vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon työn veto- ja pitovoimaan. Laissa määritelty tehostetun palveluasumisen henkilös...

Lue lisää