Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

14.01.2021

Laadukas varhaiskasvatus edellyttää ammattilaisten erityisosaamista. Jatkuvasti lisääntyvä ja muuttuva tieto edellyttää jatkuvaa oppimista ja sitä tukevaa laadukasta täydennyskoulutusta, johon kaikilla varhaiskasvatuksen ammattilaisilla tulee olla oikeus osallistua säännöllisin väliajoin. Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi on laatinut ehdotuksen  varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmaksi vuosille 2021–2030. Kukaan tuskin kiistää täydennyskoulutuksen merkitystä. Siitä huolimatta on varhaiskasvatuksessa toimivien täydennyskoulutus hyvin vaihtelevaa, vaihtelevasti ...

Lue lisää

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus helpottaa ongelmiin puuttumista

22.12.2020

Varhaiskasvatuslakiin esitetään lisättäväksi pykälä henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta. Se on työntekijöille sekä velvollisuus että mahdollisuus. Tehy on esittänyt pykälän lisäämistä lakiin. Lakimuutosta ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa.    Ongelmiin puuttuminen on usein vaikeaa. Henkilökunta ei uskalla niihin puuttua sillä usein puuttumisesta rangaistaan tavalla taikka toisella. Päiväkodeissa vallitsee myös vaikenemisen kulttuuri. Työntekijöitä kielletään usein kertomasta&n...

Lue lisää

HUSin neuvottelut kariutuivat – ei sittenkään hoitajapulaa

21.12.2020

Tehyn HUSn neuvottelevat luottamusmiehet esittivät viime viikon perjantaina neuvottelupyynnön työnantajalle. He pyysivät paikallista neuvottelua, koska HUS on tuonut toistuvasti mediassa esille huolen henkilöstön riittävyydestä koronatilanteen vuoksi ja vaatinut valmiuslain käyttöönottoa. Työnantajan esiintyminen on aiheuttanut henkilöstölle runsaasti pelkoa ja ahdistusta muutenkin hyvin kuormittuneessa tilanteessa. Muissa sairaanhoitopiireissä on löytynyt ratkaisumalleja saada työntekijöitä vapaaehtoisesti ottamaan lisätyövuoroja ja joustamaan. Luottamusmiesten toive oli, että näin toimitt...

Lue lisää

Onnistunut harjoittelu lisää kiinnittymistä sote-alalle

18.12.2020

Tehy kysyi viime keväänä opiskelijajäseniltään näkemyksiä työharjoittelusta. Pääsääntöisesti opiskelijat ovat selvityksen mukaan tyytyväisiä harjoitteluun, mutta joskus opiskelijat joutuvat kohtaamaan ikävääkin kohtelua.    Kyselyn vastaukset kuvaavat ennen kaikkea ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä tähän aiheeseen. Harjoittelu on tie omaan ammattiin. Harjoitteluiden kautta hankittu monipuolinen osaaminen tuottaa hyvät lähtökohdat työelämään, kunhan oppimisen mahdollisuudet ovat kunnossa. Harjoittelupaikan pitää vastata oppimistarvetta ja tarjota mahdollisuuksia ammatin s...

Lue lisää

Hurjaa menoa HUSissa

18.12.2020

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen on mediassa äänekkäästi vaatinut valmiuslain käyttöönottamista. ”Sairaaloissa ei ole joulun ja vuodenvaihteen aikana ylimääräistä reserviä ja tiukan paikan tullen ainoa keino turvata kiireellinen potilashoito on kutsua henkilökuntaa töihin vuosilomalta. Ilman valmiuslakia emme voi tätä tehdä velvoittavasti. Viiveisiin ei ole varaa. Toki toivon, että tähän äärimmäiseen keinoon ei tarvitse turvautua. Henkilökunta on lomansa ansainnut”, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen. Sekä Tuominen että johtajaylilääkäri Mäkijärvi ovat kertoneet, että työntekijäjär...

Lue lisää

Det går vilt till i HUS

18.12.2020

HUS’ verkställande direktör Juha Tuominen har krävt högljutt i medier att ta i bruk beredskapslagen. ”Sjukhusen har inte extra reserver under julen eller årsskiftet, och när det blir tufft är att kalla personal till arbetet från den årliga semestern det enda sättet att säkerställa patientvården. Utan beredskapslag kan vi inte påtvinga detta. Vi har inte råd med fördröjningar. Jag hoppas självklart att vi inte ska behöva använda denna extrema metod som utväg. Personalen har förtjänat sin semester”, säger verkställande direktör Juha Tuominen. Både Tuominen och ledande överläkare Mäkijärvi har...

Lue lisää

Kaikista ei ole tehohoitajaksi

14.12.2020

Tehohoidon huippuluokkaisuus on korostunut koronaepidemian aikana, jolloin Suomen teho-osastot ovat näyttäneet parasta osaamistaan tuntemattoman edessä.  Tehohoito on monialaista ja vaativaa erikoissairaanhoitoa, joka vaatii hoitajalta laajaa osaamista niin tarkkailulaitteiden hallinnasta kuin potilaan tilan tutkimisesta ja hoitamisesta sekä lääkehoidosta. Tiedon hankkimisen lisäksi tehohoitajan on osattava käsitellä saamaansa tietoa - siis ennakoitava, reagoitava ajoissa muuttuneisiin tilanteisiin ja omattava hyvät yhteistyötaidot, koska tehohoito on tiimityötä.   Tehohoitaj...

Lue lisää

Alla har inte det som krävs för att vara intensivvårdssjukskötare

14.12.2020

Intensivvårdens högklassighet har lyfts fram under coronaepidemin, när Finlands intensivavdelningar har visat sin bästa förmåga inför det okända.    Intensivvård är omfattande och krävande specialsjukvård, som kräver ett brett kunnande hos vårdarna om allt från kontroll av bevakningsutrustning till undersökning av patientens tillstånd, vård och medicinering. Förutom att skaffa information måste intensivvårdssjukskötaren kunna behandla den information som fås – det vill säga förutse, reagera i tid vid förändrade tillstånd och ha god samarbetsförmåga, för intensivvård är ett teamarb...

Lue lisää

Joulusatasia ja kulttuuriseteleitä

13.12.2020

Olipa kerran maa nimeltä Suomi, jossa taisteltiin maailmanlaajuista pandemiaa vastaan. Sairaaloissa varauduttiin pahimpaan. Tehohoitokapasiteettia vahvistettiin ja hoitohenkilöstöä koulutettiin vauhdilla uusiin tehtäviin. Tämä oli mahdollista, kun maahan julistettiin työnantajien toiveuneksi osoittautunut valmiuslaki. Sen turvin voitiin perua hoitajien kesälomia, määrätä ylitöihin ja pidentää irtisanoutumisaikoja. Rekisteröimällä ihmisiä valmistauduttiin jopa siihen, että alalta jo vuosia sitten poistuneet hoitajat voitaisiin määrätä takaisin töihin, jos tilanne pahenee.    T...

Lue lisää

Julhundringar och kultursedlar

13.12.2020

Det var en gång ett land som hette Finland, som stred mot en världsomfattande pandemi. På sjukhusen förberedde man sig för det värsta. Kapaciteten för intensivvård stärktes och vårdpersonalen utbildades med fart till nya uppgifter. Detta var möjligt för att man i landet tog i kraft en beredskapslag, en fullbordad önskedröm för arbetsgivarna. Lagen gjorde att man kunde annullera vårdarnas sommarsemestrar, beordra dem till övertidsarbete och förlänga uppsägningstider. Genom att registrera människor förberedde man sig även på så sätt, att vårdare som redan lämnat branschen för åratal sedan kun...

Lue lisää