Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Muurit murtuvat

07.06.2021

Suomen sopimusjärjestelmän isommat ja pienemmät mannerlaatat ovat liikkeessä. EK sääntömuutoksesta puoli vuosikymmentä sitten liikkeelle lähtenyt työehtosopimisen siirtäminen kohti henkilökohtaista tasoa ja pimeää 30-lukua sai jatkoa, kun ensin metsäteollisuus ja sitten teknologiateollisuus päättivät lopettaa yleissitovien työehtosopimusten solmimisen. Isot mannerlaatat lähtivät liikkeelle. Minne ne täsmälleen törmäävät on vielä kristallipallossa sumun peitossa. Tällä myllerryksellä on hintansa. Erittäin suurella todennäköisyydellä kansantalouden tuottavuuskehitys heikkenee ja palkansaajien...

Lue lisää

Kuntatalouskeskustelussa ovat puurot ja vellit sekaisin

03.06.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kuntapäättäjien haasteita. Kun vuosi 2021 on lähes puolessa, saamme tietää edellisen vuoden kuntien talousfaktaa. Hyvähän se on tietää edes jälkikäteen. Yhtä kaikki: kuntien talouden tulos oli vuonna 2020 erinomainen. Toki tästä on ollut viitteitä jo aiemminkin, mutta nyt on ruodittu kuntien tilinpäätökset. Eipä hyvässäkään taloustilanteessa terveydenhuollon alipalkatuille ammattilaisille liiennyt murusiakaan. Johtopäätös: ilmeisten palkkauksellisten e...

Lue lisää

Kymenlaakso ja Kanta-Häme näyttävät esimerkkiä - henkilöstön edustaja mukana VATE:ssa

01.06.2021

Sote-uudistusta ryhdytään luotsaamaan eteenpäin hyvinvointialueilla aluksi väliaikaisten valmistelutoimielinten (VATE) johdolla. On huolestuttavaa, että henkilöstön edustajat ovat monin paikoin jäämässä paitsioon näissä toimielimissä. Positiivisen poikkeuksen muodostavat Kymenlaakso ja Kanta-Häme. Sote-uudistuksen lakikokonaisuuden käsittely on vielä kesken, mutta tullessaan hyväksytyksi hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin sekä alueen pelastustoimen on välittömästi lain voimaan tultua muodoste...

Lue lisää

Koronakriisi vaatii eettistä jälkihoitoa

31.05.2021

Toukokuun lopussa suuri osa suomalaisista on rokotettu koronaa vastaan ja tarttuvuusluvut ovat laskussa. Odotettavissa on, että syksyllä ei tule uutta korona-aaltoa. Koronakriisi ei silti ole ohi. On koronan jälkihoidon aika. ”Koronan jälkihoito” on sateenvarjokäsite, joka peittää alleen lukuisia eettisesti tärkeitä kysymyksiä ja päätöksiä. Jälkihoitoon kuuluu epidemian aikaisten toimien ja päätösten läpikäynti ja niistä oppiminen. Missä onnistuttiin? Mitä olisi voitu tehdä vielä paremmin? Menikö jokin pieleen? Olisiko se voitu välttää? Kaikkia näitä kysymyksiä tulee tarkastella monella tas...

Lue lisää

Fysioterapeutit korjaamaan hoitajapulaa?

26.05.2021

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky (Essote) pyrkii paikkaamaan kotihoidon ja palveluasumisen hoitajavajausta palkkaamalla fysioterapeutteja laajennetulla tehtävänkuvalla kotihoitoon. Länsi-Savo-lehden mukaan Essote on myös käynnistämässä hoitotyöhön painottuvan rekrytointikoulutuksen työttömille tai työttömyysuhan alaisille fysioterapeuteille ja lähihoitajille. Essoten vanhus- ja vammaispalvelu haluaa hyödyntää enemmän fysioterapeuttien kuntoutus-osaamista asiakkaiden toimintakyvyn ylläpidossa. Tavoitteena ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistaminen entistä paremmin. Tämä on e...

Lue lisää

Katse menoista tuloihin

25.05.2021

Pääministeri Sanna Marinin esitys kuntaveron muuttamiseksi progressiiviseksi herätti keskustelua. Esitys on vielä raakile, mutta esitykseen liittyvät tavoitteet kannatettavia.   Olennaista esityksessä on se, että kuntien tuloihin keskitytään. Aloite on tervetullut ja raikas. Vaikkakin vielä hieman keskeneräinen. Pääministerin aloite sähköisti mukavasti kunnallis-vaalikeskustelua, jossa levy oli pyörinyt paikallaan jo tovin: voi, voi, kun ei ole rahaa.  Toinen pääministerin nostama teema on tärkeä: tulisiko verotuksen voimakkaammin nojautua maksukykyyn eli olisiko syytä lisätä vero...

Lue lisää

Flytta blicken från utgifterna till inkomsterna

25.05.2021

Statsminister Sanna Marins förslag till att göra kommunalskatten progressiv väckte diskussion. Förslaget ligger ännu i sin linda, men målen för förslaget är värda att stöttas.   Det väsentliga i förslaget är att man fokuserar på kommunernas inkomster. Initiativet är välkommet och fräscht. Om än något halvfärdigt. Statsministerns initiativ elektrifierade diskussionen kring kommunalvalet där skivan sedan ett tag hakat upp sig på oj, oj, det finns inga pengar.  Ett annat tema som statsministern tog upp är viktigt: borde beskattningen i högre grad vila på betalningsförmågan, dvs. kund...

Lue lisää

Kuntien on kannettava vastuu hintakilpailun seurauksista

20.05.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kuntapäättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa.  Jäsenistöltä ja luottamusmiehiltä saamiemme viestien ja jäsenkyselyjen mukaan yksityisen sosiaalipalvelualan laatu on heikentynyt viime vuosien aikana. Alan epäterve kilpailutus vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja hoidon laatuun.&nbs...

Lue lisää

Hyvin menee, mutta menköön

18.05.2021

Talousennustajat ovat julkaisseet käsityksensä tulevasta talouskehityksestä. Yksimielisyys vallitsee siitä, että talous kasvaa kohisten kesästä lähtien. Arviot kohinan suuruudesta ja kestosta vaihtelevat. Koronan ja koronarajoitusten purkautuminen on hyvin todennäköistä ja samalla hyvän talouskehityksen tukkeena ollut tulppa irtoaa. Talous kuohuu kuin jääpeitteestä vapautunut koski. Talous kasvaa, työllisyys kohenee, julkisen sektorin verotulot kasvavat ja menot pienentyvät. Työnantajien – niin yksityisten kuin julkistenkin – palkanmaksukyky kohenee merkittävästi. Sillä tuskin on vaikutusta...

Lue lisää

Kouluissa tarvitaan psykiatrisia sairaanhoitajia

12.05.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kunta-päättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa.  Koska psykiatrisen sairaanhoitajan rooli kouluilla ja oppilaitoksissa on suhteellisen uusi ja työstä ei ole tarkemmin määrätty esimerkiksi lainsäädännössä, kunnat voivat toteuttaa mallin parhaaksi katsomallaa...

Lue lisää