Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Mitä Tehy vastustaa valmiuslain käyttöönotossa?

30.11.2020

Tehy ei vastusta kategorisesti valmiuslain käyttöönottoa. Tehy vastustaa ainoastaan sitä, että valmiuslailla kajottaisiin uudelleen hoitohenkilöstön perusoikeuksiin. Siihen ei ole tarvetta eikä perusteita. Tehyn mielestä valmiuslain sisältämistä sotealan toimivaltuuksista voidaan ottaa käyttöön: 86 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa voidaan muuttaa. 87 §, joka mahdollistaa sen, että muuta terveydenhuoltoa voidaan ohjata. 88 §, joka mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä terveydensuojelussa voidaan joustaa kiireettömäs...

Lue lisää

Maskisuositus tuli myös päiväkoteihin

27.11.2020

Monilla paikkakunnilla on uusia suosituksia koronaviruksien leviämisen ehkäisemiseksi. Ensimmäistä kertaa on myös päiväkoteihin tullut maskisuositus.   Pääkaupunkiseutu, monet muut Uudenmaan kunnat sekä myös suuret kaupungit kuten Tampere suosittavat maskien käyttöä myös varhaiskasvatuksessa.   Päätökset ovat kuntakohtaisia. Suositus koskee työntekijöitä – ei lapsia. Jo aikaisemmin ovat kunnat voineet ohjeistaa vanhempia käyttämään maskia tullessaan sisään päiväkotiin.   Maskin käyttöä suositellaan kaikille päiväkodin työntekijöille ja aivan erityisesti kiertäv...

Lue lisää

Miten vammaiset selviävät korona-ajasta – tule mukaan webinaariin

26.11.2020

Yli puoli vuotta kestäneen koronapandemian aikana koronan vaikutukset vammaispalveluihin ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tehyn sosiaalialan verkoston webinaarissa 9.12.2020 on aiheena vammaispalveluiden järjestäminen koronaviruksen aiheuttamassa erityistilanteessa.  Koronakriisistä selviämisen edellytyksenä on, että kaikki pystyvät ymmärtämään yhteiset ohjeet ja noudattamaan niitä. Ketään ei voi jättää tiedon ulkopuolelle. Ohjeiden ja suositusten tulvassa tilanne on erityisen haastava ihmisille, joiden on vaikea käsitellä s...

Lue lisää

Opiskelijan kokemukset vaikuttavat sote-alan vetovoimaisuuteen

18.11.2020

Muistan vieläkin oman ensimmäisen käytännönharjoittelujaksoni terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Vapisevana pääsin ensimmäisiä kertoja kohtaamaan potilaita ja mahdollisia tulevia työkavereita. Olo oli todella jännittynyt eikä ilmapiirikään aina ollut niin kovin suopea opiskelijalle. Hämmentyneenä huomasin, että ohjaajan vaihtuessa neuvot ja ohjeistukset saattoivat olla erilaisia. Opiskelijana en uskaltanut välttämättä kyseenalaistaa kumpaakaan ohjetta, vaan yritin muistaa, miten kenenkin ohjaajan kanssa tuli toimia. Ohjaajien kiire esti usein perehtymistä syvemmin uusiin asioihin. Päätin si...

Lue lisää

Meneekö sote-alan joustaminen jo kohta överiksi?

13.11.2020

Tehy on tehnyt kahtena syksynä kyselyn luottamusmiehille aiheesta, miten kesästä selvittiin. Kysely kohdistetaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja vastaajina olivat päätoimiset pääluottamusmiehet, pääluottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Edellisvuoden kyselyyn verrattuna kuormittuneisuus on lisääntynyt selkeästi sote-alalla. Keväällä korona oli rantautunut Suomeen ja se vaikutti ensimmäisenä terveydenhuoltoalaan ja sen henkilöstöön. Terveydenhuollossa ryhdyttiin järjestelemään toimintoja uusiksi ja vaikutus valui myös sosiaali- ja ka...

Lue lisää

Korona pelastaa kuntien talouden?

13.11.2020

Ensi kuulemalta aivan outo otsikko näyttää talousfaktan perusteella pitävän paikkaansa. Kuntien taloudellinen tilanne on kohenemassa vuosina 2020 ja 2021 verrattuna sitä edeltäviin vuosiin. Syynä tietysti ovat valtion mittavat tukitoimet. Luvut käyvät ilmi valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmasta.   Taulukko: Kuntien ja kuntayhtymien taloudellisia suureita vuosille 2019 - 2022, luvut mrd. euroa (VM 2020) Karkeiden lukujen perusteella näyttää siltä, että korona on kuntataloudelle ollut enemmän etu kuin haitta. Koronavuoden 2020 vuosikate on tuplasti enemmän kuin viimeisen...

Lue lisää

Tehy mukana Nenäpäivässä – osallistu sinäkin!

12.11.2020

Nenäpäivää vietetään huomenna 13. marraskuuta koronan vuoksi poikkeusoloissa. Korona osuu maailmalla erittäin kipeästi maailman köyhiin lapsiin. Arvioiden mukaan 150 miljoonaa lasta tulee luisumaan köyhyyteen koronan seurauksena. Koronan leviäminen ei ole estänyt muiden tartuntatautien leviämistä maailmalla. Tautien ehkäisyssä on välttämätöntä ajatella myös aikaa koronan jälkeen. Kun koronan vuoksi monet muut tappavat taudit jätetään hoitamatta ja ennaltaehkäisemättä, voi käsillä olla pahimmillaan uusi vakava epidemia. Esimerkiksi tuhkarokko voi monilla alueilla levitä pahemmin kuin koronav...

Lue lisää

#lapsesivierellä antaa äänen lastenhoitajille

11.11.2020

Laadukas varhaiskasvatus ei toteudu ilman lastenhoitajia. Suomen Lastenhoitoalan Liiton (SLaL) #lapsesivierellä-kampanja antaa äänen lastenhoitajille, jotka kokevat jäävänsä mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa syrjään. Päiväkodeissa on usean eri koulutuksen omaavia ammattilaisia. Varhaiskasvatus on moniammatillista työtä, jossa kaikkien työ on arvokasta. Meneillään oleva #lapsesivierellä-kampanja tuo esiin lastenhoitajien työn tärkeyttä ja monipuolisuutta. Lastenhoitajat ovat päiväkotien suurin ammattiryhmä. Työ on vaativaa ja edellyttää vankkaa ammattitaitoa. Lastenhoitajat halua...

Lue lisää

Lainsäädäntö mahdollistaa päiväkotiryhmien henkilöstövajauksen

04.11.2020

Aluehallintovirasto uutisoi elokuun lopussa, että selvityksen mukaan henkilöstömitoitus toteutui hyvin kuntien päiväkodeissa.  Käytännössä päiväkotiryhmissä on henkilöstövajausta päivittäin. Varhaiskasvatuslaissa on säädetty suhdeluvusta eli henkilöstön määrästä suhteessa lasten lukumäärään. Todellinen päivittäinen suhdeluku vaihtelee päivän mittaan. Suhdelukuun vaikuttaa mm. se mihin aikaan lapset tulevat päiväkotiin, mihin aikaan he lähtevät kotiin sekä henkilökunnan työvuorot. Suhdelukuun vaikuttavat myös päiväkodin ulkopuolella tapahtuvat työtehtävät sekä lasten hoitopäivän pituus,...

Lue lisää

Pitääkö samapalkkaisuuden toteutumista odottaa vielä 70 vuotta?

02.11.2020

Maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat vuodesta 2006 alkaen sitoutuneet samapalkkaohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää palkkatasa-arvoa. Palkkatasa-arvo voidaan toteuttaa Tehyn ja SuPerin esittämällä tasa-arvo-ohjelmalla. Samapalkkaohjelman aikana - siis 14 vuoden aikana - palkkaero naisten ja miesten välillä on kaventunut vaivaiset neljä prosenttiyksikköä. Mikäli samaa rataa jatketaan, palkkatasa-arvo saavutetaan vasta vuonna 2090.  Tahti on ollut aivan riittämätön ja tarvitaan selkeitä, konkreettisia toimenpiteitä. Nyt taivaalle on ilmennyt ikäviä mustia pilviä, sillä työnanta...

Lue lisää