Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Pitovoimasta lääke hoitajapulaan

08.07.2019

Viime viikkoina on kirjoitettu paljon sosiaali- ja terveysalaa uhkaavasta hoitajapulasta. Tehynkin selvitysten mukaan asia on todellinen, sillä sijaisia on entistä vaikeampi saada alalle. Koulutettua ammattihenkilöstöä kyllä on, mutta olennaista on se, miten hoitajat saadaan pysymään alalla. Ketään kun ei voi pakottaa työskentelemään omalla alalla koulutuksen jälkeen ja rajojakaan emme voi sulkea. Tällä hetkellä Ruotsi ja Norja houkuttavat suomalaisia, etenkin kaksikielisiä hoitajia. Siksi nyt on tehtävä todella kaikki sen eteen niin valtakunnallisesti kuin työpaikoillakin, alan veto- tai o...

Lue lisää

Ketä varten työnjakoa kehitetään?

27.06.2019

Antti Rinteen hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen. Keinoksi on kirjattu parantaa perustason palveluiden saatavuutta tulevaisuuden sotekeskuksissa. Yksi tavoite on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sotepalveluihin. Ohjelmassa esitetään, että hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa ja jatkossa kiireettömään hoitoon pääsee viikon sisällä. Palvelun käyttäjinä olemme vähintäänkin tyytyväisiä, jos tavoite toteutuu. Hoitotakuun tiukentaminen edellyttäisi THL:n arvion mukaan, että terveyskeskuksiin lisät...

Lue lisää

Sote-uudistus ei onnistu käytännössä ilman hoitotyön johtajia

26.06.2019

Juuri hyväksytyssä hallitusohjelmassa lukee näin: ”Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteensovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. ” On hienoa, että hallitusohjelmassa on kuvattu näin konkreettisella tasolla nimenomaan perusterveydenhuollon parantaminen ja kirjaus hoitoketjujen sujuvuudesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välisen työnjaon kehittämisestä. On selvää, että laadukkaiden palveluiden t...

Lue lisää

Hallituksen askelmerkit varhaiskasvatukseen

17.06.2019

Uusi hallitus tuo muutoksen tuulia varhaiskasvatukseen. Suuri osa niistä on hyvinkin tervetulleita. Edellisen hallituksen tekemiä huononnuksia korjataan. Lasten subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautetaan. Kaikki lapset ovat taas samalla viivalla osallistumisoikeuden suhteen. Vuonna 2016 ryhmäkokoja päätettiin suurentaa nostamalla yli 3-vuotiaiden suhdelukua. Osa kunnista suurensi ryhmiä, osa taas ei. Nyt kaikki kunnat siirtyvät takaisin suhdelukuun 7 lasta/kasvattaja. Lakiin kirjataan myös kaivattu kolmiportaisen tuen malli ja varhaiskasvatukseen kehitetään ohjelma...

Lue lisää

Osatyökykyisyys koskettaa meitä kaikkia – todennäköisesti

12.06.2019

Tehyn asiantuntija Kaija Ojanperä kirjoittaa blogissaan hallitusohjelmasta – miltä hallitusohjelma näyttää osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamisen näkökulmasta. Osatyökykyisyys todennäköisesti koskettaa meitä kaikkia jossain vaiheessa työelämää. Työikäisistä suomalaisista peräti 1,9 miljoonalla, eli yli puolella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma jossain vaiheessa työelämää. THL:n FinSote -tutkimuksen mukaan aikuisväestöstä joka neljäs kokee, ettei terveys kestä työtä eläkeikään asti. Edellisen hallituksen yksi kärkihankkeista oli ”Osatyökykyisille tie työelämään -hanke (OTE)”. E...

Lue lisää

Vetovoimasta lääke hoitajapulaan

07.06.2019

Tehyn tämän vuoden kesäaikakysely osoitti, että sijaispula on monen työpaikan ongelma. Osalla ongelma kilpistyy nyt kesäaikaan, mutta osalla sijaispula on ympärivuotista. Lähes päivittäin nousee julkisuudessa keskustelu siitä, onko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä oikeasti pulaa? Koulutettua ammattihenkilöstöä kyllä on, mutta suurempi kysymys on, miten heidät saadaan pysymään alalla. Ketään kun ei voi pakottaa työskentelemään omalla alalla koulutuksen jälkeen ja rajojakaan emme voi sulkea heiltä. Ainut keino on siis lisätä alan vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Kaikki pä...

Lue lisää

Päiväkotien arki on varallaoloa ilman korvausta

06.06.2019

Kun päiväkodin työntekijä sairastuu äkillisesti, hänelle on hankittava sijainen. Se, miten asia hoidetaan, kuuluu esimiehen vastuulle. Jos sairastumisesta saadaan tieto jo edellisen työpäivän aikana, asia on helpompi järjestää. Kun tilanne selviää vasta poissaoloa edeltävänä iltana, yönä tai juuri vuoron alkaessa, asia on hankalampi. Työpaikalla on oltava selkeä toimintamalli ja vastuunjako siitä, miten asia hoidetaan. Toimintatapoja asian ratkaisemiseksi on monia ja totuus taas kerran tarua ihmeellisempää. Valitettavan usein kuulee toimintamallista, jossa työntekijät ovat perustaneet oman ...

Lue lisää

Puutu epäammatilliseen toimintaan

29.05.2019

Hoitotyöntekijöiden työ perustuu ammattietiikkaan ja tehtävää vastaavaan koulutukseen. Suurin osa työntekijöistä toimii eettisesti ja on sitoutunut tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Siitä huolimatta hoitotyössäkin ilmenee epäammatillista toimintaa.  Epäammatillinen toiminta voi kohdistua potilaisiin tai työkavereihin, ja se voi olla tahallista tai tahatonta. Toiminta näkyy esimerkiksi potilaan oikeuksien tai potilasturvallisuuden laiminlyöntinä, huonona käytöksenä tai työtehtävien laiminlyöntinä. Usein epäammatillisen toiminnan taustalla on päihteiden väärinkäyttö tai henkilök...

Lue lisää

Rovaniemen varhaiskasvatuksessa pyritään parempaan

22.05.2019

Onko varhaiskasvatuksessa kunnalla ongelmia työaika-asioissa? Olen kuullut, että niitä on – ja ihan reilustikin. Yksi suurimmista ongelmista on työvuoroluettelomuutokset. Työvuoroluettelo on annettava tiedoksi työntekijöille viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkua. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa aina työntekijän suostumuksella ja työnantaja voi tehdä muutoksia yksipuolisesti vain perustellusta syystä. Jos perustellusta syystä tehdään useampi työvuoroluettelomuutos, niin nämä kaikki muutokset on tehtävä samanaikaisesti. Olisi Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk...

Lue lisää

Tasa-arvon mallimaassa vielä tekemistä naisen euron puolesta

17.05.2019

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettiin Suomessa reilut 110 vuotta sitten. Suomalaiset naiset saivat silloin äänioikeuden – toisena koko maailmassa. Pitkälti tästä syystä Suomea on perinteisesti pidetty miesten ja naisten välisen tasa-arvon mallimaana. Tälle ajattelulle on toki muitakin perusteita. Pääseväthän naiset Suomessa käytännössä kaikkiin samoihin ammatteihinkin kuin miehet, kun heitä voidaan nykyään nimittää jopa papeiksi ja sotilaiksi. Silti tässä tasa-arvon mallimaassa naisten euro on palkoista puhuttaessa edelleenkin keskimäärin vain noin 84 % miesten vastaavasta. Tämä on ...

Lue lisää