Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Löser man krisen i äldreomsorgen genom att sänka utbildningsnivån?

26.08.2021

Mehiläinen söker lösningar på personalbristen genom att anställa filippinska arbetstagare vid vårdhem. Yle Nyheter 6.8. berättade om rekryteringen av filippinare. Enligt nyheterna har filippinarna studerat finska i ett år i sitt hemland och avlagt yrkesstudier. Vid ankomsten till Finland utbildas filippinarna till vårdbiträden i en fyra veckors utbildning, varefter deras kvalifikationer säkerställs genom ett provtillfälle. I medierna och i arbetsgivarnas rekryteringsannonser talar man upprepade gånger om examen för vårdbiträden. Det finländska utbildningssystemet innehåller dock inget provt...

Lue lisää

Onko työpaikallasi toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän estämiseksi?

24.08.2021

Tehyn teettämän kyselyn mukaan joka kolmas tehyläinen on kohdannut uransa aikana työpaikallaan seksuaalista häirintää.  Suurin osa häirinnästä tulee asiakkaiden ja potilaiden taholta, mutta myös kollegoiden. Ei ole siis kysymys mistään pikkujutusta, vaikka joskus asiaa vähätellään tai ei oteta tosissaan. Työpaikalla on noudatettava kolmea perusperiaatetta seksuaalisesta häirinnästä: 1. Kenenkään ei tarvitse sietää seksuaalista häirintää työpaikalla.2. Jokaisella on myös vastuu omasta käytöksestä työpaikalla.3. Työnantajalla on aina vastuu puuttua häirintään tiedon saatuaan. On tär...

Lue lisää

Har din arbetsplats riktlinjer för att förhindra sexuella trakasserier?

24.08.2021

Enligt en enkät som utfördes på uppdrag av Tehy har en av tre tehyiter under sin karriär stött på sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Klienter och patienter står för den största delen av trakasserierna, men också kollegor gör sig skyldiga. Så det handlar inte om någon liten grej, även om saken ibland bagatelliseras eller inte tas på allvar. Arbetsplatsen måste följa tre grundläggande principer för sexuella trakasserier: 1. Ingen ska behöva stå ut med sexuella trakasserier på arbetsplatsen.2. Alla är också ansvariga för sitt eget beteende på arbetsplatsen.3. Det är alltid arbetsgivaren...

Lue lisää

Varahenkilöt ovat välttämättömiä päiväkotien arjessa

09.08.2021

Varahenkilöitä tarvitaan kaikkiin kuntiin ja päiväkoteihin. Varahenkilö pelastaa tilanteen, kun ryhmän oma työntekijä on poissa.  Varahenkilö on varhaiskasvatuksen ammattilainen, useimmiten lastenhoitaja, joka on siellä, missä häntä eniten tarvitaan. Vakituiset varahenkilöt tuntevat talon tai useammankin talon lapset, henkilökunnan toimintatavat. Heidän on helppo solahtaa ryhmän kuin ryhmään lyhyelläkin varoitusajalla. Varahenkilö auttaa monessa: äkillisissä sairauspoissaoloissa, valvoo ryhmää tiimipalaverien aikana, paikkaa ryhmän ulkopuolisissa tehtävissä tai koulutuksessa oleva...

Lue lisää

Det är för varmt för skötare på arbetsplatser, var dröjer lösningarna?

19.07.2021

Vi har fått njuta av en ovanligt varm sommar och värmeperioden har fortsatt länge. Detta har vi ju längtat efter hela vintern. Det finns dock alltid två sidor av samma mynt. Sommaren och värmen ökar behovet av tjänster inom hälsovården. Varmt väder gör att människor rör sig och då kan det hända vad som helst. Flera äldre och personer med en underliggande sjukdom lider av hettan. Jourer har haft bråttom.  Att arbeta i hettan kan som värst göra en utmattad. När kroppen försöker anpassa sig till värmen börjar den svettas mer varvid vätske- och saltbalansen kan rubbas. Att arbeta i hettan ...

Lue lisää

Hoitajilla on töissä liian kuuma, missä viipyvät ratkaisut?

15.07.2021

Olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen lämpimästä kesästä ja hellekausi on kestänyt pitkään. Tätähän olemme odottaneet koko talven. Kolikolla on kuitenkin toinenkin puoli. Kesä ja lämmin lisää terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Lämmin ilma saa ihmiset liikkeelle, jolloin myös sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Useat iäkkäät tai jonkun perussairauden omaavat henkilöt kärsivät helteistä. Päivystyksissä onkin ollut kiire. Helteellä työskentely voi olla pahimmillaan uuvuttavaa. Kun elimistö yrittää sopeutua kuumuuteen, niin hikoilu lisääntyy, jolloin neste- ja suolatasapaino voi häiriintyä. ...

Lue lisää

Vain yksi lastenhoitaja päiväkotiryhmässä heikentää alle 3-vuotiaiden hoitoa

08.07.2021

Vielä olisi aikaa korjata lakimuutos, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä päiväkotiryhmässä olisi vain yksi lastenhoitaja. Etenkin alle 3-vuotiaiden kohdalla muutos heikentää lapsen perushoitoa ja perustaitojen opettelua. Varhaiskasvatuksen ammattiryhmistä lastenhoitajat ovat läsnä koko lasten hoitopäivän ajan hoitaen, kasvattaen, opettaen. Lastenhoitaja vastaa ryhmän toiminnasta opettajien ollessa muissa, ryhmän ulkopuolisissa tehtävissä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan on ryhmässä kaksi lastenhoitajaa ja yksi opettaja. Lakia on muutettu siten, että vuoteen 2030 mennessä on tilann...

Lue lisää

Ensihoitajien ammattinimike on vihdoin tunnistettava lainsäädännössä

06.07.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on kertonut, että sote-uudistuksen yhteydessä, erityisesti Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan liittyen, tehdään terveydenhuollon ammattihenkilölakiin myös muutoksia. Samalla arvioidaan nykyisten ammattihenkilönimikkeiden tarkoituksenmukaisuus. Ensihoitajiin kohdistuva epäkohta on korjattava. Tehy on ottanut kantaa ensihoitajan ammattinimikkeen lisäämiseksi terveydenhuollon ammattihenkilölakiin talvella 2020. Kannanoton valmistelutyöhön osallistui Tehyn ensihoitotyöryhmä. Asia on edelleen ajankohtainen ja etenkin nyt sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa. ...

Lue lisää

Painetestissä elämän kriittisimmillä hetkillä

05.07.2021

Kasvokkain-näyttelyssä kuvatut hoitotyön ja varhaiskasvatuksen tekijät nostavat esiin kertomiensa tarinoiden avulla hoitotyön arkea. Näyttely on Tehyn ja Meeri Koutaniemen yhteisnäyttely ja se on avoinna yleisölle Rajala Galleryssa 8.7. asti. Tehyn asiantuntijat tutustuivat näyttelyn tarinoihin ja he kertovat blogisarjassa hoitajien kokemasta eettisestä stressistä – siitä kun työ haluttaisiin tehdä mahdollisimman hyvin, mutta se ei ole aina mahdollista. Näin kertoo työstään anestesiahoitaja Jenna Komulainen: ”Makaan sängyssä. Vieressäni on päivystyspuhelin, joka voi soida hetkenä minä hyvän...

Lue lisää

Resepti henkilöstömitoituksen toteutumiselle vanhuspalveluissa

02.07.2021

Riittävä henkilöstömitoitus on edellytys laadukkaan palvelun tuottamiselle. Henkilöstömitoituksen suhdeluvun laskeminen on matematiikkaa. Laskutoimituksen onnistuminen edellyttää henkilöstömitoituksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tehy on julkaissut oppaan henkilöstömitoituksesta. Vanhuspalvelulain mukaan ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on määriteltävä välittömän ja välillisen asiakastyön määrä. Jos työntekijän työkuvaan kuuluu välillistä asiakastyötä eli tukipalvelutehtäviä kuten esimerkiksi siivousta, pyykinpesua, ruoanlaittoa, tulee sen näky...

Lue lisää