Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Flytta blicken från utgifterna till inkomsterna

25.05.2021

Statsminister Sanna Marins förslag till att göra kommunalskatten progressiv väckte diskussion. Förslaget ligger ännu i sin linda, men målen för förslaget är värda att stöttas.   Det väsentliga i förslaget är att man fokuserar på kommunernas inkomster. Initiativet är välkommet och fräscht. Om än något halvfärdigt. Statsministerns initiativ elektrifierade diskussionen kring kommunalvalet där skivan sedan ett tag hakat upp sig på oj, oj, det finns inga pengar.  Ett annat tema som statsministern tog upp är viktigt: borde beskattningen i högre grad vila på betalningsförmågan, dvs. kund...

Lue lisää

Kuntien on kannettava vastuu hintakilpailun seurauksista

20.05.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kuntapäättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa.  Jäsenistöltä ja luottamusmiehiltä saamiemme viestien ja jäsenkyselyjen mukaan yksityisen sosiaalipalvelualan laatu on heikentynyt viime vuosien aikana. Alan epäterve kilpailutus vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja hoidon laatuun.&nbs...

Lue lisää

Hyvin menee, mutta menköön

18.05.2021

Talousennustajat ovat julkaisseet käsityksensä tulevasta talouskehityksestä. Yksimielisyys vallitsee siitä, että talous kasvaa kohisten kesästä lähtien. Arviot kohinan suuruudesta ja kestosta vaihtelevat. Koronan ja koronarajoitusten purkautuminen on hyvin todennäköistä ja samalla hyvän talouskehityksen tukkeena ollut tulppa irtoaa. Talous kuohuu kuin jääpeitteestä vapautunut koski. Talous kasvaa, työllisyys kohenee, julkisen sektorin verotulot kasvavat ja menot pienentyvät. Työnantajien – niin yksityisten kuin julkistenkin – palkanmaksukyky kohenee merkittävästi. Sillä tuskin on vaikutusta...

Lue lisää

Kouluissa tarvitaan psykiatrisia sairaanhoitajia

12.05.2021

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kunta-päättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa.  Koska psykiatrisen sairaanhoitajan rooli kouluilla ja oppilaitoksissa on suhteellisen uusi ja työstä ei ole tarkemmin määrätty esimerkiksi lainsäädännössä, kunnat voivat toteuttaa mallin parhaaksi katsomallaa...

Lue lisää

Variksia, rusinoita ja kakkua

11.05.2021

Teknologiateollisuuden päätös uusista sopimusjärjestelyistä mullistaa suomalaisen järjestelmän työehtojen sopimisesta. Metsäteollisuus lähti jo aiemmin sopimuspoliittiseen käpykaartiin. Suomalaisen työmarkkinamallin yksi kivijalka eli yleissitovuus murenee. Ei aihetta paniikkiin. Se murenee hiljalleen ja julkisella sektorilla ei ole näköpiirissä tältä osin muutoksia. Työnantajien toiminta on epäloogista. Yhtäältä vaaditaan ns. vientivetoista sopimusmallia, joka tarkoittaa sitä, että jokin keskeinen vientiala tekee työehtosopimukset ensimmäisten joukossa ja muut alat seuraavat sitten valittu...

Lue lisää

Henkilöstömitoitus ongelma myös Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa

07.05.2021

Päiväkotien arki on tiukkaan aikataulutettu ruokailujen, ulkoilujen ja päiväunien raamittaessa päivää. Ryhmät toimivat usein vajaalla henkilöstöllä ja paine on kova. Myös Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa ongelmat ovat arkipäivää. Henkilöstömitoitus on yksi varhaiskasvatuksen suurimmista ongelmista. Ongelma johtuu osittain lainsäädännöstä ja sitä kautta mitoituksen laskemisesta. Laki mahdollistaa mitoituksen laskemisen päiväkotikohtaisesti. Yksittäinen työntekijä tarkastelee kuitenkin mitoitusta ryhmäkohtaisesti. Vaikka ryhmästä puuttuisi koko päivän yksi työntekijä saattaa koko päiväkodin ...

Lue lisää

Erikoistumiskoulutukset kiinnostavat sote-alan ammattilaisia

05.05.2021

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille henkilöille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia. Kysyimme lokakuussa 2020 jäseniltämme kokemuksia erikoistumiskoulutuksista ja ehdotuksia niiden kehittämiseen. Lisäksi selvitimme, miten erikoisosaamista voisi uran aikana nykyistä paremmin tunnustaa. Saimme 770 vastausta jäseniltämme, joilla koulutustaustansa perusteella on mahdollisuus osallistua erikoistumiskoulutuksiin. Vastaajat edustivat hyvin kokeneita laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Noin 70 % vasta...

Lue lisää

Tehys fullmäktigeval var en framgång – tack till väljarna!

04.05.2021

33,2 % av de röstberättigade använde sin rösträtt i Tehys fullmäktigeval! Valprocenten som är nästan åtta procentenheter högre än i föregående val, är ett fantastiskt resultat. Resultatet berättar om en exceptionell framgång i valet av fackförbundfältets högsta bestämmande organ. Hos oss gjorde medlemmarna en kursändring. Röstningsprocenten som vid varje val fallit steg nu kraftigt. Jag skulle ha lust att ge andra fackförbund en utmaning, gör samma sak som vi har gjort! Jag är oerhört stolt över kandidaterna, röstarna och resultatet. Varje Tehy medlem som gav sin röst, satte en för sig sjä...

Lue lisää

Mikä ihmeen ”rakenteellinen alijäämä”?

04.05.2021

Kuntien talouden kuvaamisessa on vakiintunut termi ”rakenteellinen alijäämä”. Kuulijan mielessä piirtyy kuva jostain lainomaisesta ja ihmisten päätöksistä riippumattomasta taloudellisesta pulmasta. Kuntasektorilla palkkavaatimukset tyrmätään toistuvasti vetoamalla rakenteelliseen alijäämään, josta syystä varoja ei ole. Kun ongelma määritellään rakenteelliseksi, halutaan antaa kuva, ettei asialle voi tehdä mitään. Se on kuin muuri, johon ei muurinmurtajaa ole keksitty. Todellisuudessa asia on täysin toinen. Rakenteelliseen alijäämään vetoaminen on joko tiedostamatonta tai tietoista sumutusta...

Lue lisää

Vad då för ”strukturellt underskott”?

04.05.2021

Uttrycket ”strukturellt underskott” har etablerats i beskrivningen av kommunernas ekonomi. I åhörarens sinne tecknas en bild av något juridiskt dilemma som är rättsligt och oberoende av människors beslut.   I den kommunala sektorn avfärdas lönekraven upprepade gånger, med hänvisning till att det inte finns medel på grund av ett strukturellt underskott. När ett problem definieras som strukturellt, vill man ge intryck av att ingenting kan göras åt saken. Det är som mur, för vilken ingen murbrytare har uppfunnits. I verkligheten är saken helt annorlunda. Att hänvisa till ett strukturellt ...

Lue lisää