Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Myös ay-liike leipoo yhteistä kakkua – katso resepti!

13.02.2020

Ay-liikettä syytetään siitä, että me olemme aina valmiina ahmimaan kakkua kuola suupielestä valuen, mutta emme olisi lainkaan kiinnostuneita itse kakun leipomisesta. Ei kuulu älähdystä, koska kyseinen kalikka ei nyt osu. Kyllä me pohdimme palkankorotusvaatimustemme kustannuksia ja rahoitusta. On täysin totta, että Tehyn ja SuPerin palkankorotusvaatimukset maksavat. Siitä ei ole epäilystäkään. Me emme kuvittele, että rahat tippuisivat taivaasta tai että setelit voisi vain käydä nostamassa seinästä. Tai että Jalosen Markun takataskussa olisi ylimääräistä jakovaraa. Vaikka kuntien talousahdink...

Lue lisää

Pyykkäys ja siivous loppuvat hoitajilta

06.02.2020

Henkilöstömitoitukseen liittyvä 0,7 lakiluonnos annetaan eduskunnalle tänään. Vanhuspalvelulain muutos lisää koulutetun hoitohenkilöstön määrää tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Tämä on Tehylle tärkeä tavoite. Olemme tehneet vaikuttamistyötä sen toteutumiseksi jo vuosien ajan.   Lainsäädäntöesityksessä on toinenkin hoidon laatua lisäävä ja hoitajien työkuormitusta helpottava uudistus. Kun laki tulee voimaan, tukipalvelutyötä ei enää lasketa mukaan henkilöstömitoitukseen. Koulutettu hoitohenkilöstö voi keskittyä perustehtäväänsä, vanhusten hoitamiseen. Koulutetulta hoitoh...

Lue lisää

Halvempaa työvoimaa – hinnalla millä hyvänsä?

05.02.2020

Hoivakriisi talttuu, kun työolot, johtaminen ja työehdot ovat työpaikoilla kunnossa. Työehtosopimuksia on kehitettävä kannustavammiksi. Yhdessä sovittuja työehtosopimuksia on myös puolin ja toisin noudatettava. On kulunut noin vuosi niin sanotun hoivakriisin alkamisesta. Hoivakriisi näyttäytyi meillä Tehyssä jo paljon ennen kuin ongelmat levisivät laajemmin julkisuuteen. Olimme pitkään tienneet, että sekä työoloissa että työsuhteen ehtojen noudattamisessa oli puutteita ja ottaneet ongelmat työnantajien kanssa esiin.   Yksityisen hoivan ongelmat eivät rajoitu henkilöstömitoituksiin ja h...

Lue lisää

Tehy valvoo vahvasti myös varhaiskasvatuksen työntekijöiden etuja

04.02.2020

Neuvottelukierroksella liikkuu monenlaisia huhuja, spekulaatioita ja vääriä käsityksiä. Kannattaa muistaa, että Tehy ajaa kaikkien jäsentensä etua. Tehy hakee kevään työehtosopimusneuvotteluissa palkankorotuksia ja tasa-arvo-ohjelmaa koko koulutetulle hoitohenkilöstölle, joka työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Tehy neuvottelee tulevaisuudessa edelleen Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), jonka piirissä kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstö työskentelee. Tehyn yksi tavoite neuvottelukierroksella on koulutetun sote-henkilöstön oma...

Lue lisää

Irtisanomisia, ruokataukoja ja rikoksia – Tehyn oikeuspalvelun ensimmäinen vuosi

29.01.2020

Tehyn oikeuspalvelut eli tuttavallisemmin OPA täytti vuodenvaihteessa yhden vuoden. OPA:n lakimiesten tehtävänä on hoitaa Tehyn jäsenten riita- ja rikosasiat, jotka koskevat heidän omaan työ- tai virkasuhteeseensa, ammatinharjoittamiseen, opiskeluun tai työharjoitteluun liittyviä asioita. Lisäksi OPA hoitaa kaikki Tehyn solmimiin työehtosopimuksiin liittyvät tulkintariidat.  OPA perustettiin, koska tehyläisten käytössä aiemmin ollut oikeusturvavakuutus ei riittävästi turvannut heidän asemaans...

Lue lisää

Henkilöstömitoitus lisää vanhustyön vetovoimaa

28.01.2020

Viime kevään hoivapalvelukriisi nosti vanhusten hoidon epäkohdat lehtien etusivuille ja eduskuntavaalien puheenaiheeksi. Erilaisia korjaustoimenpiteitä on tehty sen jälkeen. Valvovat viranomaiset ovat puuttuneet työpaikkojen toimintaan. Yritykset ovat luvanneet parantaa hoidon laatua. Vanhuspalvelulakiin on valmisteltu muutoksia. Tästä huolimatta kriisi ei ole ohi. Se näkyy Tehyssä muun muassa jäsenten jatkuvina yhteydenottoina.   0,7 tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta koskeva lakiluonnos valmisteltiin syksyn aikana. Lakiluonnos on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn pi...

Lue lisää

Hoitoalalta poistuvien virtaa on mahdollista padota

19.01.2020

Hoitoalan työvoimatilannetta voidaan katsoa joko taaksepäin tai eteenpäin. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, mutta tulevaisuuteen kurkistaminen on mielestäni tärkeämpää. Tulevaisuuteen voimme vaikuttaa tämän päivän valinnoilla. Hoitoalan työvoiman tarve kasvaa luonnollisista syistä. THL:n tutkimuspäällikkö Juha Honkatukian arvion mukaan sote-alalle tarvitaan 200 000 uutta työntekijää lisää seuraavan 15 vuoden aikana. Luku on aikamoisen iso ja pätevästi laskettu. Luvun taustalla vaikuttaa tekijöitä, joista osaan voimme poliittisilla päätöksillä vaikuttaa. Hoitoalan työntekijät vanhenev...

Lue lisää

Uudenvuoden lupaus päiväkodissa: ”Ei säädetä työasioita vapaalla”

01.01.2020

Uusi vuosi on aina uusi mahdollisuus. Jos oma uudenvuoden lupauksesi on vielä tekemättä, annan hyvän vinkin. Työpaikoilla on kahdenlaisia whatsapp-ryhmiä. Toisissa ryhmissä viestitellään vapaa-ajan asioita ystävien kesken. Toisissa ilmoitetaan sairastumisesta, säädetään työvuoroja ja hankitaan sijaisia – tehdään vapaa-ajalla töitä.   Teet hyvän uudenvuoden lupauksen, kun poistut ryhmästä, jossa hoidetaan työasioita. Kun työntekijä sairastuu, hän ilmoittaa siitä esimiehen ohjeistamalla tavalla. Jos ilmoitusta ei tehdä suoraan esimiehelle, työpaikalla on oltava ohjeistus, miten, milloin ...

Lue lisää

Lahjaksi lapsen etu – lastenhoitajan kirje joulupukille

16.12.2019

Rakas joulupukki! Kirjoitan sinulle pitkästä aikaa. Teen yhtä maailman tärkeimmistä töistä, sillä työskentelen varhaiskasvatuksessa. Toivon, että työtäni ja osaamistani arvostetaan ja että se näkyy myös palkassa. Toivon, että saan keskittyä siihen tärkeimpään eli lapsen edun toteuttamiseen moniammatillisessa tiimissä. Toivon, että yhdessä kehitämme toimintaamme ja pystymme tarjoamaan lapsille laadukasta varhaiskasvatusta, jota myös maailman parhaaksi on sanottu. Joulupukki, uskallan vaatia, että meillä on joka päivä oikea määrä kasvattajia suhteessa lasten määrään. Lakikin sen jo sanoo...

Lue lisää

Miksi työehtoshoppailu pitää estää?

25.11.2019

Työehtoshoppailua voisi estää myös niin, että normaalisitova työehtosopimus ei kävelisikään yleissitovan työehtosopimuksen yli, jos se olisi tasoltaan yleissitovaa työehtosopimusta heikompi. Työehtosopimusjärjestelmä perustuu siihen, että työntekijöitä edustava järjestö sopii työnantajia edustavan järjestön tai suoraan työnantajan kanssa työsuhteen minimiehdoista. Samalla sovitaan siitä, että työpaikoilla säilyy työrauha.  Järjestelmä romuttuu työehtoshoppailulla.  Työehtoshoppailussa on kyse siitä, että joku muu kuin työntekijöitä aidosti edustava järjestö solmii työeht...

Lue lisää