Tehyn Muutosvoima-malli on työkalu parempiin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy esittelee tuleville hyvinvointialueiden päättäjille mallin, jonka avulla kansalaisille saadaan toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä torjutaan ajankohtaista ongelmaa – hoitajapulaa.

Tammikuun 23. päivän aluevaalit ovat merkitykselliset niin kansalaisten kuin tehyläistenkin kannalta, sillä jatkossa sosiaali- ja terveyspalveluista päätetään hyvinvointialueilla.

Tehy peräänkuuluttaa kaikilta tulevilta sote-päättäjiltä tahtoa ja uskoa parempiin palveluihin. Asioita voi ja kannattaa muuttaa.

Tehyn Muutosvoima-mallin avulla saadaan parempia sote-palveluita meille kaikille. Malli on selkeä – kun hoitajien palkkaus ja työolot laitetaan kuntoon ja huolehditaan riittävistä resursseista – ollaan jo pitkällä. Vielä kun varmistetaan, että suurinta henkilöstöryhmää eli hoitohenkilöstöä ja päivittäistä toimintaa johtaa riittävä määrä hoitotyön johtajia, muutos onnistuu.

Sote-uudistus kaatuu, jos sitä ei ole toteuttamassa riittävä määrä henkilöstöä. Hoitajapula on totta ja se ratkaistaan parantamalla palkkausta ja kiinnittämällä huomiota työoloihin. Hoitajat pitävät työstään, mutta huonon palkan ja työolojen vuoksi alalta vaihto on arkipäivää. Tämä kehitys voidaan muuttaa, jos tulevat hyvinvointialueiden päättäjät näin haluavat.

Myöskään koulutustasosta ja hoidon laadusta ei ole varaa tinkiä. Hyvinvointialueiden päättäjien pitääkin vaatia valtiovallalta riittävää rahoitusta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suomi käyttää OECD-vertailun mukaan vähemmän rahaa sote-palveluihin kuin muut Pohjoismaat.

Tehyn Muutosvoima-mallissa esitetään päättäjille konkreettisia ohjeita, joiden avulla sote-uudistus viedään tulevilla hyvinvointialueilla maaliin.