Tehy: Kesäajan sijaispula pahentunut vuosi vuodelta sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on kerännyt jo vuodesta 1991 alkaen tietoa kesäajan toiminnasta sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Kyselyssä selvitetään erityisesti kesäajan sulkuja, työjärjestelyitä ja sijaistilannetta.

Kuvateksti
kuva: iStock

Tämän vuoden kyselystä käy ilmi, että sijaisten saatavuus tuottaa ongelmia. Jopa 70 % vastanneista ilmoitti vaikeuksista saada sijaisia. Viime vuonna noin puolet vastaajista ilmoitti, että sijaisia on vaikea saada. Joidenkin vastaajien mukaan kaikki halukkaat pyritään palkkaamaan, sillä koulutettuja sijaisia on vaikea saada.

- Tämä aiheuttaa haasteita työvuorosuunnittelulle ja perehdytykselle. Opiskelijoilta voi esimerkiksi puuttua tarvittavat lääkeluvat ja laillistettujen ammattihenkilöiden sijaisena toimiessaan he eivät voi yksin olla vastuussa potilaista työvuorossa, sanoo selvityksen toteuttanut Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen.

Erityisesti on pulaa sairaanhoitajista ja lähihoitajista.Sijaisiksi palkataan aiemmin sijaisuuksia tehneitä henkilöitä, opiskelijoita sekä vastavalmistuneita, mutta myös eläkeläisiä ja työttömiä rekrytoidaan.

Markkasen mukaan sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen kannattaa nyt tosissaan kiinnittää huomiota vetovoimaisuuteen ja maineeseen.

- Sijaispula on niin kova, että käytännössä esimerkiksi alan opiskelijat voivat valita mihin he menevät töihin. Työvoimasta siis kilpaillaan ja siksi on tärkeä huolehtia alan ja työpaikkojen vetovoimasta, mikä myös ennaltaehkäisee vakinaisen henkilöstön halukkuutta alan vaihtoon. Kunnolliset työolot ja palkkaus sekä hyvä johtaminen ovat tässä avainasemassa.  

Tämän vuoden kyselyyn saatiin 146 vastausta, jotka koskivat 71 eri työnantajan työpaikkaa. Kesäajalla selvityksessä tarkoitetaan ajanjaksoa 1.5. – 30.9.2018. Toiminnan supistamisesta tai kesäsuluista omassa organisaatiossa ilmoitti 2/3 vastaajista. Yli kolmannes (38 %) puolestaan ilmoitti, että heidän organisaatiossaan ei ole lainkaan toiminnan sulkuja tai vähentymistä.

Useimmiten toimintojen sulut kestävät keskimäärin 4 – 6 viikkoa. Supistukset koskevat useimmiten neuvolatoimintaa, fysioterapiapalveluita, suunterveydenhuoltoa sekä lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoja. Supistusten ulkopuolella ovat kotisairaanhoito sekä pitkäaikaishoito sekä päivystys.  

Varhaiskasvatuksen puolella päiväkoteja suljetaan ja päivystys järjestetään joissakin päiväkodeissa.

Supistusten ja sulkujen pääasialliset syyt ovat kuten aiempinakin vuosina henkilökunnan vuosilomat ja palvelujen kysynnän supistuminen. Joidenkin vastaajien työpaikoilla myös pula hoitohenkilöstöstä ja lääkäreistä aiheuttaa supistusten tarvetta.

Poimintoja kyselyyn vastanneiden vastauksista koskien kesäajan tilannetta

”Opiskelijoita on palkattu tekemään lomia, mutta uutena ilmiönä on esiintynyt, että he eivät ota paikkaa vastaan. Ilmeisesti hakeneet useampaa kesäpaikkaa ja ovat valinneet mieleisemmän. Tämä aiheuttanut hieman järjestelyitä, mutta vielä on saatu uusi tekijä pienellä viiveellä.”

”Kaikki opiskelijat ja vastavalmistuneet palkataan, jotka ovat tulossa.”

”Meillä alkaa jo kesärekrytointi jo hoitajien harjoittelujaksojen aikana. Kun yksikköön tulee harjoittelija, joka sopeutuu hyvin yksikköön, niin silloin jo aloitetaan lobbaus. Meillä on hakijamäärät vähentyneet mittavasti, joten sijaisuuksiin esim. päivystysalueelle on jouduttu rekrytoimaan vastavalmistuneita ja opiskelijoita. Haasteellisissa työpisteissä olisi luonnollisesti toivottavaa kokeneempaa henkilöstöä...”

”Sijaisista esim. kotihoidossa huutava pula. Kaikki, jotka töihin haluavat ja ovat työkykyisiä, töitä saavat.”

”Tänä vuonna palkataan noin 30 työntekijää enemmän, mutta ovat opiskelijoita. Eli vastavalmistuneet menevät muualle töihin- Ruotsiin, Norjaan ja Ahvenanmaalle, missä kaikissa maksetaan parempaa palkkaa.”

”Vuosi vuodelta sijaisten saatavuus huononee, kaikille tulijoille olisi töitä, mutta tulijoita ei ole.”


Lisätietoja:
Tehyn kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, puh. 040 533 7086