Tehy ei hyväksy määräaikaisuuksien lisäämistä tasa-arvon vastaisena

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöt aikovat esittää Suomen hallitukselle irtisanomiskynnyksen alentamisen sijaan työntekijöiden palkkaamista määräaikaisiksi nykyistä väljemmin pienissä yrityksissä. Alle 10 henkilöä työllistävä yritys voisi palkata enintään vuoden määräajaksi työntekijän ilman laissa edellytettyä perusteltua syytä. Työntekijällä olisi oikeus irtisanoutua tällaisesta määräaikaisesta työsuhteesta kesken määräajan.

Kuvateksti
Kuva: IStock

Tehy ei voi hyväksyä esitystä sellaisenaan, koska se sisältää tasa-arvon kannalta erittäin isoja ongelmia.  Näennäisesti puolueeton säännös johtaisi naisten aseman heikentymiseen ja välilliseen syrjintään. 

- Sosiaali- ja terveysalalla käytetään jo nyt paljon määräaikaisia työsuhteita emmekä halua lisätä niiden käyttöä esitetyllä tavalla. Erityinen uhka nyt esillä olevassa esityksessä olisi raskaussyrjinnän yleistyminen, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen pienessä piirissä syntyneestä ratkaisuesityksestä irtisanomislakikiistaan.  

- Säännös tarjoaa yritykselle keinon välttää ns. raskausriskejä. On selvää, että kovin moni pienyritys ei enää palkkaisi lisääntymisikäisiä naisia suoraan vakituiseen työsuhteeseen, kun he voisivat käyttää tätä määräaikaisuusväylää laillisesti.  Esitys heikentäisi näin erityisesti lisääntymisiässä olevien naisten asemaa. 

Rytkösen mukaan tässä ei ole nyt kuultu naisvaltaisia aloja. On turha puhua työelämän tasa-arvon parantamisesta ja perhevapaauudistuksesta, jos samalla kyseisellä esityksellä otettaisiin iso harppaus taaksepäin. 

Raskaussyrjintä on todellinen ongelma. Tehyyn tulee viikoittain yhteydenottoja jäseniltä raskauden takia koetusta syrjinnästä. Myös tasa-arvovaltuutetun mukaan raskaussyrjintätapauksia on paljon. Jopa yli puolet työelämää koskevista tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelimeen tulevista puheluista koskee syrjintää raskauden tai perhevapaan perusteella. 

Esityksen hyväksyminen johtaisi myös siihen, että noin 93 %:ssa suomalaisista yrityksistä ei enää noudatettaisi työntekijän suojaksi säädettyä työsopimuslain 1 luvun 3 pykälässä säädettyä määräystä, jonka mukaan määräaikaisen työsopimuksen käyttö edellyttää perusteltua syytä. Tämän kokoisten yritysten koko työvoima voisi käytännössä jatkossa olla määräaikaisissa työsuhteissa ilman perustetta. Esitys olisikin Tehyn mukaan luultavasti myös perustuslain kannalta ongelmallinen, koska soveltamisala saattaisi muodostua liian laajaksi. 

- Lisäksi perustuslaillinen yhdenvertaisuusongelma on edelleen olemassa. Työnantajan koko on yhä mielivaltaisesti vaikuttava tekijä keskeiseen työsuhteen ehtoon. Eikä tällekään esitykselle ole toistaiseksi olemassa työllistämistä tukevaa vaikutusarviointia, muistuttaa Rytkönen. 

- Olemme edelleen valmiit edistämään ratkaisun löytymistä kiistaan, mutta naisvaltaisen alan työntekijöiden asemaa ei voi heikentää, linjaa Rytkönen. 

Tehy tapaa tänään pääministerin valtioneuvoston linnassa (Snellmaninkatu) klo 13.00 ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen liittyen. 

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847